جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پردیس

پردیس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پردیس

اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٣

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پردیس (شهرستان پردیس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر پردیس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پردیس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پردیس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

فلورانس اسكاول شین
چه بسیار پیش آمده كه آدمی با دیدن بدیهای خود در دیگران، شفا یافته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پردیس

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پردیس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پردیس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پردیس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پردیس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پردیس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣١:١٧١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٤١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٨:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٣١٠٠:١٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٢:١٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٧:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠١:٥٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:١٦٠٠:١٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٣٣١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٦:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢١:٠٣١٣:٠١:٠٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٥:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٤١٠٠:١٥:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٤:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٣:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٣:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٣:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٢:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٢:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٩:٣١١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:٢٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٢٧٠٠:١١:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٩:١٦١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:١٤٠٠:١١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:١١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٩:٠٦١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٠:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠١:٤١١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٠:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٩:٠١١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٣١٠٠:١٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پردیس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پردیس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پردیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پردیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پردیس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پردیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پردیس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پردیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر پردیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پردیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پردیس

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پردیس شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پردیس شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پردیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پردیس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پردیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پردیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پردیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پردیس

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠٤:٣٢٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٣:١٨٠٠:١١:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٧:١٣١٣:٠٤:٤٥٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:٢٩٠٠:١١:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٧:٢٨١٣:٠٤:٥٨٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٣٩٠٠:١١:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٤٧:٤٥١٣:٠٥:١١٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١١:٥٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٨:٠٤١٣:٠٥:٢٤٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٥٢٠٠:١٢:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤٨:٢٣١٣:٠٥:٣٦٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٤٨:٤٤١٣:٠٥:٤٩٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٣:٥٨٠٠:١٢:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٤٩:٠٧١٣:٠٦:٠١٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:٥٩٠٠:١٢:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٦:١٣٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٣:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٦:٢٥٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٣:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٠:٢١١٣:٠٦:٣٦٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٣:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٥٠:٤٨١٣:٠٦:٤٨٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٣:٤٢٠٠:١٤:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٥١:١٧١٣:٠٦:٥٩٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١٤:١٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٥١:٤٦١٣:٠٧:٠٩٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٤:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٧:١٩٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٤:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٥٢:٤٨١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٥٦٠٠:١٥:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠٧:٣٩٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٥:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٧:٤٨٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٥:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٤:٢٨١٣:٠٧:٥٧٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١٥:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٥:٠٤١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٤٠٠٠:١٦:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٥:٤٠١٣:٠٨:١٣٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤١:١٧٠٠:١٦:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٦:١٧١٣:٠٨:٢١٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٥٢٠٠:١٦:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٢٥٠٠:١٧:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١٧:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٧:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٧:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٨:٥١٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٨:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٨:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٨:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٢٨٠٠:١٨:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پردیس شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پردیس شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پردیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پردیس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پردیس

پَردیس مرکز شهرستان پردیس در ۱۷ کیلومتری شمال‌شرق شهر تهران است. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۷۳٬۳۶۳ نفر، شامل ۳۶٬۹۳۳ مرد و ۳۶٬۴۳۰ زن است. جمعیت پردیس در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵٬۳۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۷٬۲۵۷ نفر بوده‌است

شهر پردیس در ویکیپدیا

شهر پردیس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پردیس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پردیس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پردیس بر روی نقشه

شهر پردیس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پردیس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پردیس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پردیس
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پردیس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پردیس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پردیس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پردیس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پردیس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پردیس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پردیس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پردیس
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پردیس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پردیس
زمان پخش اذان مستقیم به افق پردیس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پردیس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو