جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پردیس

پردیس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پردیس


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٠:١١
نیمه شب: ٢٣:١٢:٢١

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پردیس (شهرستان پردیس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر پردیس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر پردیس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پردیس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
گفتن حرف‌های دیگران و حرف‌های خود و زیاد پرسیدن (درباره‌ی هر چیزی) و از بین بردن ثروت خود (با حالت اسراف) را رها كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پردیس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پردیس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پردیس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پردیس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پردیس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پردیس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٤:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١١:٢٧١٢:٥٩:٥١١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٩:٣١١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٤٢٠٠:١١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٣٥٠٠:١١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٩:١٦١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٢١٠٠:١١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:١٤٠٠:١٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٩:٠٦١٩:٥٦:١٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٠:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٥١٠٠:١٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٩:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٣٥٠٠:٠٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٩:٠٠٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٩:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٩:٠١٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:١٨٠٠:٠٩:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٩:٠٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٩:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٠٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٩:٠٦٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٠٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٠٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٩:١٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٩:١٧٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:١٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٢:٢٩١٢:٥٩:٢١٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٠٨:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥١:٥٤١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پردیس

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر پردیس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پردیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پردیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر پردیس

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پردیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پردیس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پردیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر پردیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پردیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پردیس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٤:٥٩١١:٤٨:٣٨١٦:٥١:٥٩١٧:١١:٣٧٢٣:٠٥:٠٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٥:٥٧١١:٤٨:٥٤١٦:٥١:٣٣١٧:١١:١٣٢٣:٠٥:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٦:٥٦١١:٤٩:١١١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:٥١٢٣:٠٥:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٧:٥٤١١:٤٩:٢٨١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٣١٢٣:٠٥:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٨:٥٢١١:٤٩:٤٧١٦:٥٠:٢٦١٧:١٠:١٣٢٣:٠٥:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٩:٤٩١١:٥٠:٠٦١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٦:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٠:٢٦١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٤٢٢٣:٠٦:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥١:٤٣١١:٥٠:٤٧١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:٣٠٢٣:٠٦:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٢:٣٨١١:٥١:٠٨١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٩:١٩٢٣:٠٧:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٣:٣٣١١:٥١:٣٠١٦:٤٩:١٣١٧:٠٩:١١٢٣:٠٧:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٤:٢٨١١:٥١:٥٢١٦:٤٩:٠٤١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٧:٤٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٢:١٦١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٨:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٦:١٤١١:٥٢:٣٩١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٨:٥٦٢٣:٠٨:٢٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٧:٠٦١١:٥٣:٠٤١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٨:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٧:٥٧١١:٥٣:٢٩١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٨:٥٦٢٣:٠٩:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٨:٤٨١١:٥٣:٥٤١٦:٤٨:٥١١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٩:٢٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٩:٣٧١١:٥٤:٢٠١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٩:٠٤٢٣:٠٩:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٧:٠٠:٢٥١١:٥٤:٤٦١٦:٤٨:٥٩١٧:٠٩:١٠٢٣:١٠:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٧:٠١:١٢١١:٥٥:١٣١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٩:١٩٢٣:١٠:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠١:٥٨١١:٥٥:٤٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٩:٢٩٢٣:١١:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٧:٠٢:٤٣١١:٥٦:٠٨١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٩:٤١٢٣:١١:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠٣:٢٦١١:٥٦:٣٦١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٩:٥٥٢٣:١١:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٤:٠٨١١:٥٧:٠٤١٦:٤٩:٥٥١٧:١٠:١١٢٣:١٢:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٤:٤٩١١:٥٧:٣٣١٦:٥٠:١١١٧:١٠:٢٩٢٣:١٢:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٥:٢٩١١:٥٨:٠٢١٦:٥٠:٣٠١٧:١٠:٤٨٢٣:١٣:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٦:٠٧١١:٥٨:٣١١٦:٥٠:٥١١٧:١١:١٠٢٣:١٣:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٦:٤٤١١:٥٩:٠٠١٦:٥١:١٣١٧:١١:٣٣٢٣:١٤:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٧:٢٠١١:٥٩:٣٠١٦:٥١:٣٨١٧:١١:٥٧٢٣:١٤:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٧:٥٣١١:٥٩:٥٩١٦:٥٢:٠٤١٧:١٢:٢٤٢٣:١٥:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٨:٢٦١٢:٠٠:٢٩١٦:٥٢:٣٢١٧:١٢:٥٢٢٣:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پردیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پردیس شهر پردیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر پردیس شهر پردیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پردیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پردیس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پردیس

پَردیس مرکز شهرستان پردیس در ۱۷ کیلومتری شمال‌شرق شهر تهران است. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۷۳٬۳۶۳ نفر، شامل ۳۶٬۹۳۳ مرد و ۳۶٬۴۳۰ زن است. جمعیت پردیس در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۵٬۳۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۷٬۲۵۷ نفر بوده‌است

شهر پردیس در ویکیپدیا

شهر پردیس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پردیس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پردیس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پردیس بر روی نقشه

شهر پردیس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پردیس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پردیس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پردیس
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر پردیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پردیس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پردیس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پردیس رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پردیس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پردیس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پردیس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پردیس
زمان پخش اذان زنده به افق پردیس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پردیس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پردیس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پردیس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پردیس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو