جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پتی آباد

بالادربند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز پتی آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پتی آباد (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای پتی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پتی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پتی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
سعادتمند كسی است كه هر چه پیرتر شود، مهربانتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پتی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پتی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پتی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پتی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پتی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پتی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٤:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٤:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٥١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣١:٣٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٣:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٩:٣١٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٣:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٩:٢٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٢:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٩:١٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٢:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٩:١٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٩:٠٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٢:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٩:٠٦٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣١:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٩:٠٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣١:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٣:١٤١٣:١٩:٠٢٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣١:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٩:٠١٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣١:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣٧١٣:١٩:٠٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣١:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٠:٥١١٣:١٩:٠٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٠:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٩:٠١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٩:٠٢٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٨:٤١١٣:١٩:٠٤٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٨:٠٠١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٧:٢١١٣:١٩:٠٩٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٩:١٣٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٠:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٩:١٧٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٥:٣٣١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٥:٠٠١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٢٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پتی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای پتی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پتی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پتی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای پتی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پتی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پتی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پتی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پتی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٩:١٦٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٨:٤١٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٣:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١١:٠٩١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٦:١١:٢٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٨:٥٨٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣٣:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:١١:٤٤١٣:٢٥:٢٦٢٠:٣٩:٠٥٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٣:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:١٢:٠٤١٣:٢٥:٣٩٢٠:٣٩:٠٩٢٠:٥٩:٥٣٠٠:٣٤:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٢٥:٥١٢٠:٣٩:١٢٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٤:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٩:١٤٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٤:٣٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٣:١٠١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٩:١٤٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٩:١٢٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٣٥:٠٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:١٤:٠١١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٩:٠٩٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣٥:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٦:٥١٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٤١٠٠:٣٥:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٨:٥٧٢٠:٥٩:٣٣٠٠:٣٥:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٥:٢٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٢٣٠٠:٣٦:١٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:١٢٠٠:٣٦:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٦:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٧:٤٢٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٣٧:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٧:٢٩١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٧:٥٩٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٧:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٢٨:٠٠٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٧:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٨:٣٧١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٧:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٩:١٢١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٨:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٨:٢٤٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٨:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٨:٣٠٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٨:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢١:٠١١٣:٢٨:٣٧٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٣٨:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٥:٢٧٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٩:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٣٩:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٩:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢٨:٥٧٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٠٢٠٠:٣٩:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٤:١٥١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٣٩:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢٩:٠٤٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٢:٤٩٠٠:٤٠:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٢:١٠٠٠:٤٠:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پتی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پتی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای پتی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پتی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پتی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پتی آباد

روستای پتی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پتی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای پتی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای پتی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پتی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پتی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پتی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق پتی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پتی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق پتی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پتی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پتی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پتی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پتی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو