جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پتی آباد

بالادربند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز پتی آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٠٧

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پتی آباد (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای پتی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پتی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پتی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پتی آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پتی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پتی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پتی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پتی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پتی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٥:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٥١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٣:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣١:٣٣١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٩:٣١٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٣:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٩:٢٥٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٢:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٩:٢٠٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٩:١٦٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٢:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٩:١٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٢:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٩:٠٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٩:٠٦٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٩:٠٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٣:١٤١٣:١٩:٠٢٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣١:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٩:٠١٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣١:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٣٧١٣:١٩:٠٠٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣١:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٠:٥١١٣:١٩:٠٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٩:٠١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٩:٢٣١٣:١٩:٠٢٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٨:٤١١٣:١٩:٠٤٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٠:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٨:٠٠١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٧:٢١١٣:١٩:٠٩٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٩:١٣٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٩:١٧٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٥:٣٣١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٥:٠٠١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٢٩:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٤:٢٩١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٢٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پتی آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پتی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پتی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پتی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پتی آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پتی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پتی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پتی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پتی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:٤١:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٩:٤٠١٣:٢٥:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٢٨٠٠:٤١:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٤:٥١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٠٩٠٠:٤١:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥١:٠٦١٣:٢٤:٣٤١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٤١:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٤:١٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٣١٠٠:٤٠:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:١١٠٠:٤٠:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٣:١٦١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٥٠٠٠:٤٠:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:٤٠:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٤٢١٣:٢٣:٠٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٤٠:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٢٥١٣:٢٢:٤٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٤٠:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٦:٠٧١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣٩:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٦:٥٠١٣:٢٢:٠٨١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٣٩:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢١:٤٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٩:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٨:١٥١٣:٢١:٢٩١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٣٩:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٨:٥٧١٣:٢١:٠٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٣٨:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٩:٤٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٢٤٠٠:٣٨:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٠:٢٢١٣:٢٠:٢٨١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣٨:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠١:٠٤١٣:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٣٨:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠١:٤٦١٣:١٩:٤٦١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٧:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٢:٢٨١٣:١٩:٢٥١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٤٠٠:٣٧:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٣:١١١٣:١٩:٠٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:١٨٠٠:٣٧:١٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٨:٤٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٣٧:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٤:٣٥١٣:١٨:٢١١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٦٠٠:٣٦:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٥:١٧١٣:١٨:٠٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣٦:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٧:٣٨١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣٦:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٦:٤٢١٣:١٧:١٧١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٠٨٠٠:٣٥:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٧:٢٤١٣:١٦:٥٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٥:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٨:٠٦١٣:١٦:٣٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٥:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٨٠٧:٠٨:٤٩١٣:١٦:١٢١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٥١٠٠:٣٤:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:٠٩:٣٢١٣:١٥:٥١١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٢٥٠٠:٠٤:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٠:١٤١٢:١٥:٣٠١٨:٢٠:١٢١٨:٣٧:٥٩٢٣:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پتی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد روستای پتی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پتی آباد روستای پتی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پتی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پتی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پتی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پتی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پتی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پتی آباد

روستای پتی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پتی آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پتی آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای پتی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پتی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پتی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پتی آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پتی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پتی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پتی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پتی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پتی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پتی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پتی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پتی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو