جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پای گدار

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پای گدار

اذان صبح: ٠٤:١٧:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٤٢

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پای گدار (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای پای گدار)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پای گدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پای گدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای پای گدار

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پای گدار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پای گدار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پای گدار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پای گدار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پای گدار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٣٧:١٣١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٠٧٢٣:٥٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٥٣١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٣:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:٣٨١٢:٣٦:٤٤١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٣٦:٣١١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٦:١٧١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٢:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٦:٠٤١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:١٢٢٣:٥١:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٥:٥١١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٠١٢٣:٥١:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٥:٣٩١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٥٠٢٣:٥١:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٥:٢٧١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٠:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٥:١٦١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٢٩٢٣:٥٠:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٥:٠٥١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٠:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٩:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٤:٤٥١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٩:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣٤:٣٥١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٩:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٤:٢٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٩:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٤:١٨١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٨:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٤:١٠١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٨:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٤:٠٢١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٨:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٣:٥٥١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٧:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:١٨٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٧:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٦:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٦:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٤٨٢٣:٤٦:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٣:٢١١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٨:٠٧١٢:٣٣:١٩١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٣:١٨١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:١٦٢٣:٤٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پای گدار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پای گدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پای گدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پای گدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پای گدار

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پای گدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پای گدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پای گدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پای گدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پای گدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پای گدار

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پای گدار روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پای گدار روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پای گدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پای گدار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پای گدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پای گدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پای گدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پای گدار

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٣١٢٣:٥٤:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤١:٣١١٢:٤٣:٢٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٥٥:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٣:٢٩١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٥:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٣:٣٠١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٥٥:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٣:٣٨١٢:٤٣:٣٠١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٥:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٣:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٤٩٢٣:٥٥:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٥:٠٣١٢:٤٣:٢٨١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:٠١٢٣:٥٥:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٦:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:١٩٢٣:٥٦:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٣:٢٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٦:١٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٣:١٧١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٦:٢٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٣:١٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٣٦٢٣:٥٦:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥٦:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٤١٢٣:٥٦:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٦:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٦:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٢:٤١١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٦:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٢:٣٣١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٦:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٦:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٢:١٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٦:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٦:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤١:٥٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:١٣٢٣:٥٦:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤١:٤٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٦:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤١:٣٤١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٦:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٦:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٦:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٦:٣٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٠:٤٤١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥٦:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٠:٣٠١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٦:٢٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٠:١٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٦:١٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٠:٠١١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پای گدار روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پای گدار روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پای گدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پای گدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پای گدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پای گدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پای گدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پای گدار

روستای پای گدار بر روی نقشه

روستای پای گدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پای گدار
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پای گدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پای گدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پای گدار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پای گدار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پای گدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پای گدار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پای گدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پای گدار
زمان پخش اذان آنلاین به افق پای گدار
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پای گدار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو