جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پای گدار

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پای گدار


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٤
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:١٧
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٢٠

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پای گدار (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای پای گدار)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پای گدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پای گدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
‌كارهای حرام، روشن است (‌و باید آن‌ها را ترك كرد) و كارهای حلال (‌هم)‌ روشن است (باید آن‌ها را انجام داد ولی) ‌كارهایی كه (نسبت به آن) شك داری (كه حلال است یا حرام) ‌رها كن و كارهایی كه شك نداری را انجام بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پای گدار

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پای گدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پای گدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پای گدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پای گدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پای گدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٥:٠٣١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٤:٥٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٤:٤٣١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:١١٢٣:٤٩:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٤:٣٤١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٤:٢٥١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٤:١٧١٩:١٩:٤٨١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٤:٠٢١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٦:١١١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١٢٢٣:٤٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٥:١١١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٦:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:١١٢٣:٤٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤٦:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٣:٢١١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٦:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٣:١٩١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٥:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٣:١٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٥:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٣:١٨١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:١٧٢٣:٤٥:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٣:١٨١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:٠٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٣:١٩١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٥:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٤٢٢٣:٤٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٣٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٢:٤٣١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:١٧٢٣:٤٤:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٥:١٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣١:٢٧١٢:٣٣:٣١١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٥١٢٣:٤٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣٠:٥١١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:٢٢٢٣:٤٤:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٨٠٥:٢٩:٤٤١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پای گدار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پای گدار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پای گدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پای گدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پای گدار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٥٢١١:٣٨:١٥١٦:٣٤:٤٣١٦:٥٤:٣٤٢٢:٥٤:١٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:١١١١:٣٨:٤٥١٦:٣٥:٢٣١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٤:٤٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٩١١:٣٩:١٤١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٥:٥٥٢٢:٥٥:١٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٤٥١١:٣٩:٤٣١٦:٣٦:٤٧١٦:٥٦:٣٦٢٢:٥٥:٤٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:١٢١٦:٣٧:٣١١٦:٥٧:١٩٢٢:٥٦:١٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٣:١١١١:٤٠:٤٠١٦:٣٨:١٦١٦:٥٨:٠٣٢٢:٥٦:٤٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٠٨١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٨:٤٨٢٢:٥٧:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٣٠١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٣٤٢٢:٥٧:٤٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٢:٠٣١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٢١٢٢:٥٨:١٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٣٠١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٠٩٢٢:٥٨:٤٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:١٧١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٩:١٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٣:٢٢١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٩:٤٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٣:٤٧١٦:٤٤:٠١١٧:٠٣:٣٨٢٣:٠٠:١٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٤:١٢١٦:٤٤:٥٣١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٠:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٥:٢١٢٣:٠١:٠٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٣١١١:٤٤:٥٩١٦:٤٦:٤١١٧:٠٦:١٣٢٣:٠١:٣٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٥:٢٣١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٧:٠٦٢٣:٠١:٥٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:١٢١١:٤٥:٤٥١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٢:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٦:٠٧١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٤٢٣:٠٢:٤٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٢٨١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:١١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٣١١١:٤٦:٤٨١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٣:٣٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٢:١٣١١:٤٧:٠٨١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٩٢٣:٠٣:٥٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٤١١:٤٧:٢٧١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٤:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٣٣١١:٤٧:٤٦١٦:٥٤:١٦١٧:١٣:٣١٢٣:٠٤:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:١٠١١:٤٨:٠٣١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٥:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:٤٥١١:٤٨:٢٠١٦:٥٦:١٤١٧:١٥:٢٥٢٣:٠٥:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:١٨١١:٤٨:٣٦١٦:٥٧:١٣١٧:١٦:٢٢٢٣:٠٥:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٨:٥٢١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:١٩٢٣:٠٦:٠١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٩:٢٠١١:٤٩:٠٦١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:١٦٢٣:٠٦:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٩:٢٠١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٤٢٣:٠٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پای گدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پای گدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پای گدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پای گدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پای گدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پای گدار

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٩:٢١١١:٣٥:١٦١٦:٣١:١٢١٦:٥١:٠٦٢٢:٥١:١٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:٥٠١١:٣٥:٤٦١٦:٣١:٤٤١٦:٥١:٣٧٢٢:٥١:٤٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:١٧١١:٣٦:١٦١٦:٣٢:١٧١٦:٥٢:١٠٢٢:٥٢:١٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٠:٤٤١١:٣٦:٤٦١٦:٣٢:٥١١٦:٥٢:٤٤٢٢:٥٢:٤٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٠٨١١:٣٧:١٦١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:١٩٢٢:٥٣:١٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤١:٣١١١:٣٧:٤٦١٦:٣٤:٠٤١٦:٥٣:٥٦٢٢:٥٣:٤٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٥٢١١:٣٨:١٥١٦:٣٤:٤٣١٦:٥٤:٣٤٢٢:٥٤:١٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:١١١١:٣٨:٤٥١٦:٣٥:٢٣١٦:٥٥:١٤٢٢:٥٤:٤٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٩١١:٣٩:١٤١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٥:٥٥٢٢:٥٥:١٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٤٥١١:٣٩:٤٣١٦:٣٦:٤٧١٦:٥٦:٣٦٢٢:٥٥:٤٩
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:١٢١٦:٣٧:٣١١٦:٥٧:١٩٢٢:٥٦:١٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٣:١١١١:٤٠:٤٠١٦:٣٨:١٦١٦:٥٨:٠٣٢٢:٥٦:٤٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٠٨١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٨:٤٨٢٢:٥٧:١٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٣٠١١:٤١:٣٦١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٣٤٢٢:٥٧:٤٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٢:٠٣١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٢١٢٢:٥٨:١٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٣٠١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٠٩٢٢:٥٨:٤٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٢:٥٦١٦:٤٢:١٧١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٩:١٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٣:٢٢١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٩:٤٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٣:٤٧١٦:٤٤:٠١١٧:٠٣:٣٨٢٣:٠٠:١٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٤:١٢١٦:٤٤:٥٣١٧:٠٤:٢٩٢٣:٠٠:٣٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٥:٢١٢٣:٠١:٠٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٣١١١:٤٤:٥٩١٦:٤٦:٤١١٧:٠٦:١٣٢٣:٠١:٣٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٥:٢٣١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٧:٠٦٢٣:٠١:٥٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٣:١٢١١:٤٥:٤٥١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٢:٢٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٦:٠٧١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٤٢٣:٠٢:٤٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٢٨١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:١١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٣١١١:٤٦:٤٨١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٤٢٣:٠٣:٣٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٢:١٣١١:٤٧:٠٨١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٣٩٢٣:٠٣:٥٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٤١١:٤٧:٢٧١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٤:٢٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٣٣١١:٤٧:٤٦١٦:٥٤:١٦١٧:١٣:٣١٢٣:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پای گدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پای گدار روستای پای گدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پای گدار روستای پای گدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پای گدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پای گدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پای گدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پای گدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پای گدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پای گدار

روستای پای گدار بر روی نقشه

روستای پای گدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پای گدار
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پای گدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پای گدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پای گدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پای گدار
زمان پخش اذان مستقیم به افق پای گدار
افق شرعی امروز فردا پای گدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پای گدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پای گدار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پای گدار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پای گدار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پای گدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پای گدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو