جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پاگچ کل جمشید


اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای پاگچ کل جمشید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پاگچ کل جمشید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاگچ کل جمشید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

ریچارد تمپلر
رویاها باشكوه اند، ولی واقعیت هم خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاگچ کل جمشید

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاگچ کل جمشید ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاگچ کل جمشید (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاگچ کل جمشید ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاگچ کل جمشید ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٢:٥٦١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٨٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٩:١١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٩:٣٤١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٢٧٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٦:١٧١٣:٠٨:١٨١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٢:٠٦١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٥:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٧:٣١١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٤:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٧:٢١١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٤:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٤:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٣:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٣:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٣:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٦:١٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٢:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٦:١٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٢:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٧٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢١:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٦:٢١١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاگچ کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاگچ کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاگچ کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاگچ کل جمشید

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پاگچ کل جمشید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاگچ کل جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاگچ کل جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پاگچ کل جمشید

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاگچ کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پاگچ کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پاگچ کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاگچ کل جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاگچ کل جمشید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاگچ کل جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاگچ کل جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاگچ کل جمشید

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٦:٠١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٩:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:١٨١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٤٠٠:١٩:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:١١٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٩:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٩:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٩:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٩:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤١٠٠:١٩:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٠:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٠:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٠:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٠:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٠:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٠:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٠:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٠:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٨:٤٣٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٠:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢١:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢١:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢١:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢١:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢١:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:١١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٢:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:١٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:٠٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٣:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاگچ کل جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاگچ کل جمشید روستای پاگچ کل جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاگچ کل جمشید روستای پاگچ کل جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاگچ کل جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاگچ کل جمشید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاگچ کل جمشید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاگچ کل جمشید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاگچ کل جمشید

روستای پاگچ کل جمشید بر روی نقشه

روستای پاگچ کل جمشید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاگچ کل جمشید
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پاگچ کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پاگچ کل جمشید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاگچ کل جمشید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پاگچ کل جمشید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاگچ کل جمشید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاگچ کل جمشید
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاگچ کل جمشید
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاگچ کل جمشید
زمان پخش اذان زنده به افق پاگچ کل جمشید
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاگچ کل جمشید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاگچ کل جمشید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاگچ کل جمشید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو