جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاکوه

مادرسلیمان | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پاکوه


اذان صبح: ٠٥:١٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٧
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٠٧:١٠
نیمه شب: ٢٣:٣١:٢٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاکوه (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای پاکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای پاکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كنیزان خود را به خاطر شكستن ظرف‌هایتان نزنید زیرا ظروف مانند مرگ مردم،‌ زمان دارد. (‌كه وقتی زمانش به سر آمد،‌ می‌شكند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاکوه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٦٠٠:١٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٥:١٤١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٢:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٥١١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:١٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤٢٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:١٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٤٦٠٠:١١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:٣٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٠:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٠:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٣:٥١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٣٠٠:١٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٣:٤١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٠٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٣:٤١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٨:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پاکوه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پاکوه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:٥٠١٢:٠٩:٥٥١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٩:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٠:٠٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:١٠٢٣:٢٩:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:٥٣١٢:١٠:١٨١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٩:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٩:٢٢١٢:١٠:٢٩١٧:٣١:٥٤١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٩:٥٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٨:٥٠١٢:١٠:٣٨١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٠:٤١٢٣:٣٠:٠٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٨:١٦١٢:١٠:٤٧١٧:٣٣:٣٨١٧:٥١:٣٠٢٣:٣٠:٢١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٧:٤١١٢:١٠:٥٥١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٢:٢٠٢٣:٣٠:٣٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٧:٠٤١٢:١١:٠٢١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:١٠٢٣:٣٠:٤٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٦:٢٦١٢:١١:٠٩١٧:٣٦:١٢١٧:٥٣:٥٩٢٣:٣٠:٥١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٥:٤٦١٢:١١:١٤١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٤٨٢٣:٣١:٠٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٥:٠٥١٢:١١:١٩١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٥:٣٦٢٣:٣١:٠٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٤:٢٣١٢:١١:٢٣١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٦:٢٥٢٣:٣١:١٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٣:٤٠١٢:١١:٢٦١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٧:١٣٢٣:٣١:٢٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٢:٥٥١٢:١١:٢٨١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٨:٠٠٢٣:٣١:٢٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٢:٠٩١٢:١١:٣٠١٧:٤١:١٣١٧:٥٨:٤٨٢٣:٣١:٣٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤١:٢١١٢:١١:٣١١٧:٤٢:٠٢١٧:٥٩:٣٥٢٣:٣١:٣٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٠:٣٣١٢:١١:٣١١٧:٤٢:٥١١٨:٠٠:٢٢٢٣:٣١:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٣٩:٤٣١٢:١١:٣٠١٧:٤٣:٣٩١٨:٠١:٠٩٢٣:٣١:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣٦٠٦:٣٨:٥٢١٢:١١:٢٨١٧:٤٤:٢٧١٨:٠١:٥٥٢٣:٣١:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٨:٠٠١٢:١١:٢٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٢:٤١٢٣:٣١:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٧:٠٧١٢:١١:٢٣١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٣:٢٧٢٣:٣١:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٦:١٣١٢:١١:٢٠١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٤:١٢٢٣:٣١:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٥:١٨١٢:١١:١٥١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٥٧٢٣:٣١:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:٢٢١٢:١١:١٠١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٥:٤٢٢٣:٣١:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:١١:٠٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:٢٦٢٣:٣١:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:٢٧١٢:١٠:٥٨١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٧:١٠٢٣:٣١:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣١:٢٩١٢:١٠:٥١١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٥٤٢٣:٣١:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:٢٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥١:٢٤١٨:٠٨:٣٧٢٣:٣١:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٠٠٠٦:٢٩:٢٨١٢:١٠:٣٦١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٩:٢٠٢٣:٣١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:١١:٠٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:٢٦٢٣:٣١:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٢:٢٧١٢:١٠:٥٨١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٧:١٠٢٣:٣١:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣١:٢٩١٢:١٠:٥١١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٥٤٢٣:٣١:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:٢٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥١:٢٤١٨:٠٨:٣٧٢٣:٣١:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٢٩:٢٨١٢:١٠:٣٦١٧:٥٢:٠٨١٨:٠٩:٢٠٢٣:٣١:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٨:٢٧١٢:١٠:٢٧١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:٠٣٢٣:٣٠:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٠:١٨١٧:٥٣:٣٦١٨:١٠:٤٦٢٣:٣٠:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٦:٢٢١٢:١٠:٠٨١٧:٥٤:١٩١٨:١١:٢٨٢٣:٣٠:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٥:١٨١٢:٠٩:٥٧١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:١٠٢٣:٣٠:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٤:١٣١٢:٠٩:٤٦١٧:٥٥:٤٥١٨:١٢:٥١٢٣:٣٠:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٣:٠٨١٢:٠٩:٣٤١٧:٥٦:٢٧١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٠:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٢:٠٢١٢:٠٩:٢٢١٧:٥٧:٠٩١٨:١٤:١٣٢٣:٢٩:٥٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٠:٥٦١٢:٠٩:١٠١٧:٥٧:٥٠١٨:١٤:٥٤٢٣:٢٩:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:١٩:٤٩١٢:٠٨:٥٧١٧:٥٨:٣١١٨:١٥:٣٤٢٣:٢٩:٣٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٨:٤١١٢:٠٨:٤٣١٧:٥٩:١٢١٨:١٦:١٤٢٣:٢٩:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٧:٣٣١٢:٠٨:٢٩١٧:٥٩:٥٢١٨:١٦:٥٤٢٣:٢٩:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٦:٢٤١٢:٠٨:١٥١٨:٠٠:٣٢١٨:١٧:٣٣٢٣:٢٨:٥٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٥:١٥١٢:٠٨:٠٠١٨:٠١:١٢١٨:١٨:١٢٢٣:٢٨:٣٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٠٥١٢:٠٧:٤٥١٨:٠١:٥٢١٨:١٨:٥١٢٣:٢٨:٢١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٧:٢٩١٨:٠٢:٣١١٨:١٩:٣٠٢٣:٢٨:٠٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١١:٤٤١٢:٠٧:١٤١٨:٠٣:١٠١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢٧:٤٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٠:٣٣١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٧:٣٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٦:٤١١٨:٠٤:٢٧١٨:٢١:٢٦٢٣:٢٧:١٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٠٨:١١١٢:٠٦:٢٤١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٢:٠٤٢٣:٢٦:٥٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٦:٠٨١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٢:٤٢٢٣:٢٦:٣٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٥:٤٧١٢:٠٥:٥١١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٣:٢٠٢٣:٢٦:٢١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٤:٣٥١٢:٠٥:٣٣١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٣:٥٨٢٣:٢٦:٠٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٠٥:١٦١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٤:٣٦٢٣:٢٥:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٢:١٠١٢:٠٤:٥٨١٨:٠٨:١٥١٨:٢٥:١٣٢٣:٢٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاکوه

روستای پاکوه بر روی نقشه

روستای پاکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاکوه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاکوه
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ پاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاکوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاکوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو