جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاکوه

مادرسلیمان | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پاکوه


اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٥٩:٣٦
اذان مغرب: ١٩:١٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٢:١٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاکوه (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای پاکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پاکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

آنتونی رابینز
بدبختانه، بیشتر مردم، تربیت را تنها در رفتن به مدرسه می دانند و همین كه فارغ التحصیل [ =دانش آموخته ] شدند، دست از پژوهش و آموختن می كشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاکوه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٥١١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:١٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤٢٠٠:١١:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:١١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:١٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٤٦٠٠:١١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٠:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:٣٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٠:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٣:٥١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٣٠٠:١٠:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٣:٤٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٩:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٣:٤١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٠٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٨:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٣:٤١١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٨:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٤:١١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکوه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پاکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای پاکوه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢١٠٠:١٨:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:١٣٠٠:١٨:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٨:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٩:١٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٨:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٨:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٣٦٠٠:١٧:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٢:١١١٢:٥٨:٢١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٢٥٠٠:١٧:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:١٤٠٠:١٧:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٧:٤٥١٩:٢١:٤٤١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٧:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٦:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٧:٠٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٦:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٤:٥٧١٢:٥٦:٤٨١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٢٤٠٠:١٦:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٦:٢٨١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:١٠٠٠:١٦:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٣٦:٠٣١٢:٥٦:٠٨١٩:١٥:٤٥١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٥:٤٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٤٢٠٠:١٥:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٧:٠٨١٢:٥٥:٢٨١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٢٧٠٠:١٥:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٧:٤١١٢:٥٥:٠٧١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:١٢٠٠:١٥:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٤:٤٦١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٥٧٠٠:١٤:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٤٢٠٠:١٤:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٢٦٠٠:١٤:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٩:٥١١٢:٥٣:٤٣١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:١١٠٠:١٤:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٥٥٠٠:١٣:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٠:٥٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٣٩٠٠:١٣:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤١:٢٨١٢:٥٢:٣٩١٩:٠٣:٢٢١٩:٢٠:٢٣٠٠:١٣:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٢:٠٠١٢:٥٢:١٧١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٠٧٠٠:١٢:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥١:٥٦١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥١٠٠:١٢:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٣:٠٥١٢:٥١:٣٤١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:٣٥٠٠:١٢:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٣:٣٨١٢:٥١:١٣١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:١٩٠٠:١١:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٤:١٠١٢:٥٠:٥١١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:٠٣٠٠:١١:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٤٤:٤٣١٢:٥٠:٣٠١٨:٥٥:٥٠١٩:١٢:٤٧٢٣:٤١:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٥:١٦١١:٥٠:٠٩١٧:٥٤:٣٤١٨:١١:٣٢٢٣:١٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاکوه روستای پاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاکوه

روستای پاکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاکوه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای پاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاکوه
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاکوه
زمان پخش اذان زنده به افق پاکوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاکوه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پاکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا پاکوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو