جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پاکدشت

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پاکدشت

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٥
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:١٠

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاکدشت (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر پاکدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پاکدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاکدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مردم از هر چیزی سخن می گویند، به ویژه از آنچه درباره اش هیچ نمی دانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاکدشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاکدشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاکدشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پاکدشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاکدشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاکدشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٩:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٢:١٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:١٤٠٠:١٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٤١:١٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠١:٤٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٦:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٥:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٣١١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٥:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٢١١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٥:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٤:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٣:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٠:١١١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٣:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٠٠٠:١٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٢:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:١٥٠٠:١٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٠٠٠٠:١١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٥٣٠٠:١١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:١١:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١١:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠١:١٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:١١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکدشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پاکدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاکدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاکدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پاکدشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاکدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاکدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاکدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر پاکدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاکدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاکدشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاکدشت شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاکدشت شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پاکدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاکدشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاکدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاکدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاکدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاکدشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:٤٨:٢٧١٣:٠٥:١٢٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٣:٠٣٠٠:١٢:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٨:٤٢١٣:٠٥:٢٥٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:١٤٠٠:١٢:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٤٨:٥٧١٣:٠٥:٣٨٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:٢٣٠٠:١٢:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٩:١٤١٣:٠٥:٥١٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣١٠٠:١٢:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٩:٣٢١٣:٠٦:٠٤٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٣:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٦:١٦٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٣:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٥٠:١٣١٣:٠٦:٢٩٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٣:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٥٠:٣٥١٣:٠٦:٤١٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٥٠:٥٩١٣:٠٦:٥٣٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٣:٤٢٠٠:١٤:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٥١:٢٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٣٩٠٠:١٤:٣١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥١:٤٩١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:١٤:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٢٨٠٠:١٥:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٥٢:٤٤١٣:٠٧:٣٨٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٣:١٩٠٠:١٥:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٥٣:١٣١٣:٠٧:٤٩٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٥:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٥٣:٤٤١٣:٠٧:٥٩٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٥٧٠٠:١٥:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٤:١٥١٣:٠٨:٠٩٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٦:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠٨:١٩٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:٢٧٠٠:١٦:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٥٥:٢٠١٣:٠٨:٢٨٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٦:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٥:٥٤١٣:٠٨:٣٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٥٠٠٠:١٦:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٧:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٨:٥٣٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:٠٦٠٠:١٧:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٩:٠١٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٤١٠٠:١٧:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:١٤٠٠:١٨:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٩:١٤٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٨:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:١٦٠٠:١٨:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٤٤٠٠:١٨:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٩:٣١٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:١١٠٠:١٩:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٣٦٠٠:١٩:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٩:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٢١٠٠:١٩:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاکدشت شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاکدشت شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاکدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاکدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاکدشت

پاکدشت شهری در جنوب شرقی استان تهران در ایران است. نام قدیم این شهر پلشت آباد بوده است ،(لقب فاطی)این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان پاکدشت است.

شهر پاکدشت در ویکیپدیا

شهر پاکدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاکدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاکدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاکدشت بر روی نقشه

شهر پاکدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاکدشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پاکدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاکدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پاکدشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاکدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاکدشت
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پاکدشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاکدشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا پاکدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاکدشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاکدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو