جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پاکدشت

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز پاکدشت


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٢١:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاکدشت (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر پاکدشت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پاکدشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاکدشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جین وبستر
گاهی یتیم بودن هم مزایایی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاکدشت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاکدشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاکدشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پاکدشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاکدشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاکدشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٥:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:٠٥١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٣٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٣:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٤٤٠٠:١٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٢:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٢:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:١٤٠٠:١١:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٠٦٠٠:١١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٥٨٠٠:١١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠١:٥١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٥٠٠٠:١١:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٤١٠٠:١٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٠:١١١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٩:٤١٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:١٤٠٠:١٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٠:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٩:٤٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٩:٤٦٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٠:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٩:٤٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٠٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٩:٥٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٥٩:٥٧٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٠٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٣:٥١١٣:٠٠:٠١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٠٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٣:١٦١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٠٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاکدشت

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر پاکدشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاکدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاکدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر پاکدشت

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاکدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاکدشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاکدشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر پاکدشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاکدشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاکدشت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢١:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٥:٤٧١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢١:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٥:٣١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:١٧٠٠:٢١:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٥:١٤١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢١:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣١:٢١١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:١١٠٠:٢٠:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٢٠:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:٠١٠٠:٢٠:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٣٦٠٠:٢٠:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١١٠٠:١٩:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٩:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٩:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٢:٠٩١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٩:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠١:٤٩١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٨:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠١:٢٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٠٠٠٠:١٨:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٠:٢١١٣:٠١:٠٨١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٣٣٠٠:١٨:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٠:٤٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٨:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤١:٥٠١٣:٠٠:٢٦١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٧:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٠:٠٥١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:١٠٠٠:١٧:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٣:٢٠١٢:٥٩:٤٤١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٤١٠٠:١٧:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٤:٠٤١٢:٥٩:٢٣١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:١٣٠٠:١٧:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٤٩١٢:٥٩:٠١١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:٤٥٠٠:١٦:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٥:٣٣١٢:٥٨:٤٠١٩:١١:١٢١٩:٢٩:١٧٠٠:١٦:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٦:١٨١٢:٥٨:١٨١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٤٨٠٠:١٦:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٠٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٢٠٠٠:١٥:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٤٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٥١٠٠:١٥:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٨:٣٢١٢:٥٧:١٤١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٥:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:١٧١٢:٥٦:٥٢١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٥٥٠٠:١٥:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٠:٠٢١٢:٥٦:٣١١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٢٦٢٣:٤٤:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٠:٤٨١١:٥٦:١٠١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٥٨٢٣:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پاکدشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاکدشت شهر پاکدشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاکدشت شهر پاکدشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاکدشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاکدشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاکدشت

شهرستان پاکدشت یکی از شهرستان‌های استان تهران است. این شهرستان در جنوب شرقی شهرستان تهران در حاشیه جاده ترانزیتی تهران-مشهد قرار دارد و مرکز آن شهر پاکدشت است

شهر پاکدشت در ویکیپدیا

شهر پاکدشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاکدشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاکدشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاکدشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاکدشت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر پاکدشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاکدشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاکدشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پاکدشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاکدشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاکدشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاکدشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاکدشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاکدشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاکدشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاکدشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاکدشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو