جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پاچه پیازجار

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:١٦
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٤٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای پاچه پیازجار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای پاچه پیازجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاچه پیازجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آرزوهای به ستوه آورنده ی آدمی، به گونه ای اندوه بار برآورده می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاچه پیازجار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاچه پیازجار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاچه پیازجار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاچه پیازجار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاچه پیازجار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٥:١٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٤١١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٤١:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢٤:٤٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٥:٤٧٠٠:٤١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥١:١٦١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٤٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٠:٠٥١٣:٢٤:١٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٢١٠٠:٤٠:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٥٤١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٤٠:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٥:٢٧١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٩:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٩:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:١٣١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣٨:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٢:٠٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٨:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٥٩١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٧:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٧:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:٥٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٧:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٦:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢١:٥٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٦:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢١:٥٣٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٤٩٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:١٤١٣:٢١:٤٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٢١:٤١٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٩:٣٠١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٥:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢١:٣٦٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٧:٥١١٣:٢١:٣٥٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٦:١٧١٣:٢١:٣٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاچه پیازجار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاچه پیازجار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاچه پیازجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاچه پیازجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاچه پیازجار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاچه پیازجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاچه پیازجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پاچه پیازجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاچه پیازجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاچه پیازجار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پاچه پیازجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاچه پیازجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاچه پیازجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاچه پیازجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاچه پیازجار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٣:٢٥١٢:١٧:٤٨١٨:٢١:٣٩١٨:٣٩:١٤٢٣:٣٧:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٤:٠٦١٢:١٧:٢٧١٨:٢٠:١٦١٨:٣٧:٥١٢٣:٣٦:٤٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٤:٤٧١٢:١٧:٠٦١٨:١٨:٥٣١٨:٣٦:٢٨٢٣:٣٦:٢٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٢٨١٢:١٦:٤٥١٨:١٧:٣١١٨:٣٥:٠٦٢٣:٣٦:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٦:١٠١٢:١٦:٢٥١٨:١٦:٠٩١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣٥:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٦:٥١١٢:١٦:٠٤١٨:١٤:٤٦١٨:٣٢:٢١٢٣:٣٥:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٧:٣٣١٢:١٥:٤٤١٨:١٣:٢٤١٨:٣٠:٥٩٢٣:٣٥:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:١٤١٢:١٥:٢٤١٨:١٢:٠٣١٨:٢٩:٣٨٢٣:٣٤:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٨:٥٦١٢:١٥:٠٤١٨:١٠:٤١١٨:٢٨:١٧٢٣:٣٤:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٩:٣٩١٢:١٤:٤٥١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٥٦٢٣:٣٤:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٠:٢١١٢:١٤:٢٦١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٥:٣٦٢٣:٣٣:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢١:٠٤١٢:١٤:٠٧١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:١٦٢٣:٣٣:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٤٧١٢:١٣:٤٨١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٥٧٢٣:٣٣:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:٣٠١٢:١٣:٣٠١٨:٠٤:٠٠١٨:٢١:٣٨٢٣:٣٣:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:١٤١٢:١٣:١٢١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:٢٠٢٣:٣٢:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٥٨١٢:١٢:٥٥١٨:٠١:٢٣١٨:١٩:٠٢٢٣:٣٢:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٤٢١٢:١٢:٣٨١٨:٠٠:٠٥١٨:١٧:٤٥٢٣:٣٢:١٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٥:٢٦١٢:١٢:٢٢١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٢٨٢٣:٣١:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٦:١١١٢:١٢:٠٦١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:١٣٢٣:٣١:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٦:٥٧١٢:١١:٥٠١٧:٥٦:١٥١٨:١٣:٥٨٢٣:٣١:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٤٢١٢:١١:٣٥١٧:٥٥:٠٠١٨:١٢:٤٣٢٣:٣١:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٢٨١٢:١١:٢١١٧:٥٣:٤٥١٨:١١:٣٠٢٣:٣٠:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٩:١٤١٢:١١:٠٧١٧:٥٢:٣١١٨:١٠:١٧٢٣:٣٠:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٠:٠١١٢:١٠:٥٤١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٠٥٢٣:٣٠:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٠:٤٨١٢:١٠:٤١١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٧:٥٤٢٣:٣٠:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٣١:٣٦١٢:١٠:٢٩١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٦:٤٤٢٣:٢٩:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٢:٢٤١٢:١٠:١٧١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٣٥٢٣:٢٩:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٣:١٢١٢:١٠:٠٦١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٤:٢٦٢٣:٢٩:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٤:٠٠١٢:٠٩:٥٦١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:١٩٢٣:٢٩:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٤:٤٩١٢:٠٩:٤٦١٧:٤٤:١٦١٨:٠٢:١٢٢٣:٢٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاچه پیازجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاچه پیازجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاچه پیازجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاچه پیازجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاچه پیازجار

روستای پاچه پیازجار بر روی نقشه

روستای پاچه پیازجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاچه پیازجار
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پاچه پیازجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاچه پیازجار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پاچه پیازجار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاچه پیازجار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاچه پیازجار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاچه پیازجار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاچه پیازجار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاچه پیازجار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پاچه پیازجار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو