جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پاچه پیازجار


اذان صبح: ٠٦:٠٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٦
اذان مغرب: ١٨:١٠:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤٨

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای پاچه پیازجار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پاچه پیازجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاچه پیازجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
مگر نه این است كه هرگاه دلی پر از مهر و صفا رنج می برد تا شما را شادمان كند و چون شمع می سوزد تا راه شما را روشن نماید، فریاد می زنید: "برای این دیوانه زنجیر بیاورید."

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاچه پیازجار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاچه پیازجار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاچه پیازجار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاچه پیازجار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاچه پیازجار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٥٨١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٨:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٧:٤١١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:٤١١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢١:٥٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢١:٥٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:١١٠٠:٣٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣١:٠٢١٣:٢١:٤٥٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢١:٤١٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٣٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢١:٣٦٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٤:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢١:٣٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢١:٣٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢١:٣٣٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢١:٣٣٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:٢١:٣٤٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢١:٣٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٣:١٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢١:٢٤١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٣:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاچه پیازجار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پاچه پیازجار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاچه پیازجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاچه پیازجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای پاچه پیازجار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٣٣٠٧:٢٥:٠٠١٢:٣٧:٤٩١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٢٤:٢٦١٢:٣٨:٠١١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:٤٢٢٣:٥٥:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٨:١٢١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:٣٨٢٣:٥٦:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:١١٠٧:٢٣:١٤١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٥٦:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣٨:٣٣١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٣٠٢٣:٥٦:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢١:٥٥١٢:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٢٦٢٣:٥٦:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢١:١٣١٢:٣٨:٥٠١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٢٢٢٣:٥٦:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٠:٣٠١٢:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:١٨٢٣:٥٧:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٢٢٠٧:١٩:٤٥١٢:٣٩:٠٣١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:١٣٢٣:٥٧:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٤٤٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٩:٠٩١٧:٥٩:٤١١٨:١٨:٠٨٢٣:٥٧:٢٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٨:١٢١٢:٣٩:١٣١٨:٠٠:٣٩١٨:١٩:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:١٧:٢٣١٢:٣٩:١٧١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٥٨٢٣:٥٧:٣٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٦:٣٢١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٥٣٢٣:٥٧:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٥:٤٠١٢:٣٩:٢٣١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:٤٨٢٣:٥٧:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٠٨٠٧:١٤:٤٧١٢:٣٩:٢٤١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٤٢٢٣:٥٧:٥٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٢١٠٧:١٣:٥٣١٢:٣٩:٢٥١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:٣٦٢٣:٥٧:٥٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٢:٥٧١٢:٣٩:٢٥١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٣٠٢٣:٥٨:٠٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٠١١٢:٣٩:٢٤١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٣٢٣:٥٨:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١١:٠٣١٢:٣٩:٢٢١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:١٦٢٣:٥٨:٠٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٠:٠٤١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٠٩٢٣:٥٨:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٠٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:٣٩:١٧١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:٠٢٢٣:٥٨:٠٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٨:٠٢١٢:٣٩:١٤١٨:١٠:٥٢١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٨:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٧:٠٠١٢:٣٩:٠٩١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٤٧٢٣:٥٧:٥٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٥:٥٦١٢:٣٩:٠٤١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٣٩٢٣:٥٧:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٤:٥٢١٢:٣٨:٥٩١٨:١٣:٣٣١٨:٣١:٣١٢٣:٥٧:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٣:٤٧١٢:٣٨:٥٢١٨:١٤:٢٦١٨:٣٢:٢٢٢٣:٥٧:٤٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٢:٤٠١٢:٣٨:٤٥١٨:١٥:١٩١٨:٣٣:١٣٢٣:٥٧:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠١:٣٣١٢:٣٨:٣٨١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٠٤٢٣:٥٧:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٠:٢٥١٢:٣٨:٣٠١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٥٤٢٣:٥٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاچه پیازجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پاچه پیازجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاچه پیازجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاچه پیازجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پاچه پیازجار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٧:٤٧١٢:٣٦:١٩١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٤:١٠٢٣:٥٣:٤٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٦٠٧:٢٧:٢٣١٢:٣٦:٣٦١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٥:٠٥٢٣:٥٤:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٩٠٧:٢٦:٥٨١٢:٣٦:٥٢١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٤:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٠٠٧:٢٦:٣١١٢:٣٧:٠٨١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٥٧٢٣:٥٤:٤١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٩٠٧:٢٦:٠٢١٢:٣٧:٢٢١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٥٣٢٣:٥٤:٥٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٧٠٧:٢٥:٣٢١٢:٣٧:٣٦١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:٤٩٢٣:٥٥:١٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٣٠٧:٢٥:٠٠١٢:٣٧:٤٩١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٨٠٧:٢٤:٢٦١٢:٣٨:٠١١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:٤٢٢٣:٥٥:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٨:١٢١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:٣٨٢٣:٥٦:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١١٠٧:٢٣:١٤١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٥٦:١٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٢:٣٥١٢:٣٨:٣٣١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٣٠٢٣:٥٦:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢١:٥٥١٢:٣٨:٤٢١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٢٦٢٣:٥٦:٤٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢١:١٣١٢:٣٨:٥٠١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٢٢٢٣:٥٦:٥٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٠:٣٠١٢:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:١٨٢٣:٥٧:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:١٩:٤٥١٢:٣٩:٠٣١٧:٥٨:٤٤١٨:١٧:١٣٢٣:٥٧:١٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٩:٠٩١٧:٥٩:٤١١٨:١٨:٠٨٢٣:٥٧:٢٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٨:١٢١٢:٣٩:١٣١٨:٠٠:٣٩١٨:١٩:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:١٧:٢٣١٢:٣٩:١٧١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٥٨٢٣:٥٧:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٩٠٧:١٦:٣٢١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٥٣٢٣:٥٧:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٥:٤٠١٢:٣٩:٢٣١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:٤٨٢٣:٥٧:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٨٠٧:١٤:٤٧١٢:٣٩:٢٤١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٤٢٢٣:٥٧:٥٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:١٣:٥٣١٢:٣٩:٢٥١٨:٠٥:٢٢١٨:٢٣:٣٦٢٣:٥٧:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٢:٥٧١٢:٣٩:٢٥١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٣٠٢٣:٥٨:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٠١١٢:٣٩:٢٤١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٣٢٣:٥٨:٠١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١١:٠٣١٢:٣٩:٢٢١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:١٦٢٣:٥٨:٠٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٠:٠٤١٢:٣٩:٢٠١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٠٩٢٣:٥٨:٠٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:٣٩:١٧١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:٠٢٢٣:٥٨:٠٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٨:٠٢١٢:٣٩:١٤١٨:١٠:٥٢١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٨:٠١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٧:٠٠١٢:٣٩:٠٩١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٤٧٢٣:٥٧:٥٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:٠٥:٥٦١٢:٣٩:٠٤١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٣٩٢٣:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پاچه پیازجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای پاچه پیازجار روستای پاچه پیازجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاچه پیازجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاچه پیازجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاچه پیازجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاچه پیازجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاچه پیازجار

روستای پاچه پیازجار بر روی نقشه

روستای پاچه پیازجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاچه پیازجار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای پاچه پیازجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاچه پیازجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاچه پیازجار
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاچه پیازجار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاچه پیازجار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاچه پیازجار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاچه پیازجار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاچه پیازجار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پاچه پیازجار دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ پاچه پیازجار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاچه پیازجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو