جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پاوه

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز پاوه

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٤٨

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاوه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر پاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

ارد بزرگ
برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاوه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پاوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٥٣١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٤٢٠٠:٤٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤١٠٦:٥١:١٩١٣:٢٤:١٨١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٣٠٠:٤٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٨:٤٧١٣:٢٣:٥١١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣٩:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣٨:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٦:١٨١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٥:٠٥١٣:٢٣:١٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٨:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٣:٥٣١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٢:٤١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٧:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٩٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١١٠٠:٣٧:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١١٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٦:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٩:١١١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٣٦:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٦:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٦:٥٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٥:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٥:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢١:٣٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٤:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣١:٣٧١٣:٢١:٢٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٤:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:٣٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٤:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢١:١٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢١:٠٨٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢١:٠٤٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢١:٠٠٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٣:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاوه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پاوه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر پاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاوه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاوه شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پاوه شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاوه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٦:٢٤٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١١:٠٦١٣:٢٦:٣٧٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٣:٠٤٠٠:٣٤:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:١١:٢٢١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:١٣٠٠:٣٤:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:١١:٣٩١٣:٢٧:٠٣٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٢١٠٠:٣٤:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:١١:٥٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٣:٢٧٠٠:٣٤:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:١٢:١٦١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٣:٣١٠٠:٣٥:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٢:٣٩٢١:٠٣:٣٤٠٠:٣٥:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٣٥٠٠:٣٥:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٨:٠٥٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٣٣٠٠:٣٥:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٢:٣٩٢١:٠٣:٣١٠٠:٣٦:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:١٤:١٣١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٢:٣٥٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٦:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:٢٠٠٠:٣٦:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٨:٥١٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:١١٠٠:٣٧:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٩:٠١٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٣:٠١٠٠:٣٧:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٩:١١٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٢:٤٩٠٠:٣٧:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٩:٢١٢٠:٤١:٥٣٢١:٠٢:٣٦٠٠:٣٧:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٩:٣١٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٢:٢٠٠٠:٣٨:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:٠٣٠٠:٣٨:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٨:١٥١٣:٢٩:٤٩٢٠:٤١:٠٧٢١:٠١:٤٤٠٠:٣٨:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠١:٢٤٠٠:٣٨:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٩:٢٥١٣:٣٠:٠٥٢٠:٤٠:٢٨٢١:٠١:٠١٠٠:٣٩:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:٣٠:١٣٢٠:٤٠:٠٦٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣٩:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٣٠:٢٠٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:١١٠٠:٣٩:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٢١:١٦١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٩:١٧٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣٩:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:٢١:٥٥١٣:٣٠:٣٢٢٠:٣٨:٥٠٢٠:٥٩:١٤٠٠:٤٠:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢٢:٣٤١٣:٣٠:٣٨٢٠:٣٨:٢٢٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٤٠:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٣:١٤١٣:٣٠:٤٣٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٨:١٠٠٠:٤٠:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٣٠:٤٨٢٠:٣٧:٢٠٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٤٠:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٤:٣٥١٣:٣٠:٥٢٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٧:٠٠٠٠:٤١:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٥:١٦١٣:٣٠:٥٥٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٤١:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:٣٠:٥٨٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٤١:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاوه شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پاوه شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاوه

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه و مرکز شهرستان پاوه است که در مجاورت مرز ایران و خارج قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، پاوه ملقب به شهر هزارماسوله است

شهر پاوه در ویکیپدیا

شهر پاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاوه بر روی نقشه

شهر پاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاوه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاوه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاوه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پاوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو