جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پاوه

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز پاوه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:١٠:١٥
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١٧
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٠٦

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاوه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر پاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلكه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاوه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پاوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٣٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٦:٤١١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:٣٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٣٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٤:٣١١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢١:٢٩٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:٢٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:١٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٣٤:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٣:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢١:٠٤٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٣٣:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢١:٠٠٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٣:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٣:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٢:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٢:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٣٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢١:٢٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٢:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١١٠٠:٣١:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣١:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣١:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٧:٥٥١٣:٢١:٠١٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٧:١٦١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣١:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣١:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٦:٠٤١٣:٢١:١٣٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣١:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٥:٣٠١٣:٢١:١٩٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٤:٥٨١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاوه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر پاوه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر پاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پاوه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٦:٥٠١٢:٠٨:٥٣١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٨:٤٥٢٣:٢٧:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٧:٤٣١٢:٠٨:٤٤١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٣٨٢٣:٢٧:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٨:٣٧١٢:٠٨:٣٧١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٣٢٢٣:٢٧:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٩:٣١١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٥:٢٦٢٣:٢٦:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٠:٢٥١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢٦:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٢٠١٢:٠٨:١٩١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:١٩٢٣:٢٦:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:١٥١٢:٠٨:١٥١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:١٨٢٣:٢٦:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٣:١٠١٢:٠٨:١١١٧:٣٢:٤٥١٧:٥١:١٧٢٣:٢٦:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٠٦١٢:٠٨:٠٨١٧:٣١:٤٤١٧:٥٠:١٨٢٣:٢٦:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٥:٠٢١٢:٠٨:٠٦١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٢٠٢٣:٢٦:١٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٥:٥٨١٢:٠٨:٠٤١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٦:٠٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٦:٥٥١٢:٠٨:٠٤١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٢٨٢٣:٢٦:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٧:٥٢١٢:٠٨:٠٤١٧:٢٧:٥١١٧:٤٦:٣٤٢٣:٢٦:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٤٩١٢:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٤٢٢٣:٢٥:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٤٦١٢:٠٨:٠٧١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٥١٢٣:٢٥:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٠:٤٤١٢:٠٨:٠٩١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٠٢٢٣:٢٥:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:٤١١٢:٠٨:١٣١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:١٤٢٣:٢٥:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٢:٣٩١٢:٠٨:١٧١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٥:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٣:٣٧١٢:٠٨:٢٢١٧:٢٢:٤٥١٧:٤١:٤٢٢٣:٢٥:٥٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٣٥١٢:٠٨:٢٨١٧:٢١:٥٩١٧:٤٠:٥٩٢٣:٢٥:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٥:٣٣١٢:٠٨:٣٥١٧:٢١:١٥١٧:٤٠:١٧٢٣:٢٦:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:٣٢١٢:٠٨:٤٣١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٩:٣٧٢٣:٢٦:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠٨:٥١١٧:١٩:٥١١٧:٣٨:٥٨٢٣:٢٦:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٨:٢٨١٢:٠٩:٠١١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:٢١٢٣:٢٦:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٩:١١١٧:١٨:٣٤١٧:٣٧:٤٦٢٣:٢٦:٢٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٧:٠٠:٢٥١٢:٠٩:٢٢١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:١٣٢٣:٢٦:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:٢٤١٢:٠٩:٣٤١٧:١٧:٢٤١٧:٣٦:٤١٢٣:٢٦:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٢:٢٢١٢:٠٩:٤٧١٧:١٦:٥٢١٧:٣٦:١١٢٣:٢٦:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٣:٢٠١٢:١٠:٠٠١٧:١٦:٢١١٧:٣٥:٤٣٢٣:٢٦:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٤:١٨١٢:١٠:١٥١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:١٧٢٣:٢٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پاوه شهر پاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر پاوه شهر پاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاوه

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه و مرکز شهرستان پاوه است که در مجاورت مرز ایران و خارج قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، پاوه ملقب به شهر هزارماسوله است

شهر پاوه در ویکیپدیا

شهر پاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاوه بر روی نقشه

شهر پاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاوه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر پاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ پاوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ پاوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو