جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاقلعه

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز پاقلعه


اذان صبح: ٠٥:١٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٢٧
اذان مغرب: ١٩:١٢:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٨

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاقلعه (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای پاقلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاقلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاقلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاقلعه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاقلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاقلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاقلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاقلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاقلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٦:٣٤١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٦:٢٤١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٤٧٢٣:٥٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٦:١٥١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٦:٠٦١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٥٨١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٥:٥٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٥:٤٣١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٥:٣٦١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٤٦٢٣:٥٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٥:٣٠١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٢:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٥:٢٥١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٢:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:١٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٢:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٢:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٥:١١١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥١:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٥:٠٨١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥١:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥١:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٥:٠١١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥١:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥١:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٠:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٠:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٥:٠١١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٥:١٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٠:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٥:١٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٠:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٥:٢٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاقلعه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاقلعه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاقلعه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٥:١٢١٢:٤٤:١٤١٨:٥٣:٤٢١٩:١٠:٣٦٠٠:٠٤:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٤:٠١١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٤:١٧١٩:١١:١١٠٠:٠٤:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٢:٥٠١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٤:٥٢١٩:١١:٤٧٠٠:٠٣:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٤٣:١٩١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٠:٢٨١٢:٤٣:٠١١٨:٥٦:٠٢١٩:١٢:٥٩٠٠:٠٣:١٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٩:١٧١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٣٤٠٠:٠٢:٥٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٨:٠٧١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٠٠٠:٠٢:٣٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٦:٥٧١٢:٤٢:٠٨١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:٤٦٠٠:٠٢:١٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٥:٤٧١٢:٤١:٥٠١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٢٢٠٠:٠١:٥١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤١:٣٣١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٥٨٠٠:٠١:٣٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤١:١٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٣٤٠٠:٠١:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٢:١٨١٢:٤٠:٥٩١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:١١٠٠:٠٠:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٠:٤٢١٩:٠٠:٤٢١٩:١٧:٤٧٠٠:٠٠:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٤٠:٢٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٢٣٠٠:٠٠:٠٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٨:٥٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:٤٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٧:٤٥١٢:٣٩:٥٢١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٣٧٢٣:٥٩:٢٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٦:٣٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٩:٠١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٥:٣١١٢:٣٩:٢١١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٨:٤٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٨٢٣:٥٨:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٢:٣٨:٥١١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٥٨:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:١٠٠٦:١٢:١٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٤٣٢٣:٥٧:٤٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١١:١٠١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥٧:٢٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٥٨٢٣:٥٧:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٧:٥٥١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٦:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:١٥٢٣:٥٦:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٧:٠٠١٢:٣٧:٣٠١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٦:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٧:١٨١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٣٢٢٣:٥٥:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٣٧:٠٦١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:١١٢٣:٥٥:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٦:٥٥١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٥:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٠١١٢:٣٦:٤٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاقلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاقلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاقلعه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٢:٢٠١١:٤٦:٠١١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٠١٢٣:٣٦:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤١:٠٩١٢:٤٥:٤٣١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٣٦٠٠:٠٦:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٣٩:٥٧١٢:٤٥:٢٦١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:١٢٠٠:٠٦:٠٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٣٨:٤٦١٢:٤٥:٠٨١٨:٥١:٥٦١٩:٠٨:٤٨٠٠:٠٥:٤٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٧:٣٥١٢:٤٤:٥٠١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٢٤٠٠:٠٥:٢٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٦:٢٤١٢:٤٤:٣٢١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٠٠٠٠:٠٥:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٥:١٢١٢:٤٤:١٤١٨:٥٣:٤٢١٩:١٠:٣٦٠٠:٠٤:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٤:٠١١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٤:١٧١٩:١١:١١٠٠:٠٤:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٢:٥٠١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٤:٥٢١٩:١١:٤٧٠٠:٠٣:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣١:٣٩١٢:٤٣:١٩١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٣:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٠:٢٨١٢:٤٣:٠١١٨:٥٦:٠٢١٩:١٢:٥٩٠٠:٠٣:١٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٩:١٧١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٣٤٠٠:٠٢:٥٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٨:٠٧١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٠٠٠:٠٢:٣٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٦:٥٧١٢:٤٢:٠٨١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:٤٦٠٠:٠٢:١٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٥:٤٧١٢:٤١:٥٠١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٢٢٠٠:٠١:٥١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤١:٣٣١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٥٨٠٠:٠١:٣٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٣:٢٧١٢:٤١:١٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٣٤٠٠:٠١:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٢:١٨١٢:٤٠:٥٩١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:١١٠٠:٠٠:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٠:٤٢١٩:٠٠:٤٢١٩:١٧:٤٧٠٠:٠٠:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٠:٠١١٢:٤٠:٢٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٢٣٠٠:٠٠:٠٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٨:٥٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٥٩:٤٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٧:٤٥١٢:٣٩:٥٢١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٣٧٢٣:٥٩:٢٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٦:٣٨١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٩:٠١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٥:٣١١٢:٣٩:٢١١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٥١٢٣:٥٨:٤٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٢٨٢٣:٥٨:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٣:٢٠١٢:٣٨:٥١١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٥٨:٠٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٠٠٦:١٢:١٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٤٣٢٣:٥٧:٤٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١١:١٠١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥٧:٢٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٢:٣٨:٠٨١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٥٨٢٣:٥٧:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٧:٥٥١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٦:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:١٥٢٣:٥٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاقلعه روستای پاقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاقلعه روستای پاقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاقلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاقلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاقلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاقلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاقلعه

روستای پاقلعه بر روی نقشه

روستای پاقلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاقلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاقلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاقلعه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاقلعه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پاقلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاقلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاقلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاقلعه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پاقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاقلعه
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاقلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاقلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پاقلعه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پاقلعه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاقلعه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاقلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو