جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاشکم

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز پاشکم

اذان صبح: ٠٥:٣٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٢
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٥٣

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاشکم (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای پاشکم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پاشکم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاشکم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

رابرت لوئیس استیونسون
دوست، هدیه‌ای است كه شما به خودتان می‌دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاشکم

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاشکم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاشکم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاشکم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاشکم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاشکم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٣:٢٩١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٧:٣١١٣:١٣:١٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٧:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٣:٠١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٢:٤٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٦:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٢:٣٥١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٢:٢٢١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٢:١٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٩:٣١١٣:١١:٥٨١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٨:١٤١٣:١١:٤٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٤:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:٥٨١٣:١١:٣٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٤:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٥:٤٢١٣:١١:٢٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٣:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:١١:١٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٠٦١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٣:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٢:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٢:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٢:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٢:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٧:٢٣١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢١:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢١:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٥:١٠١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢١:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٢:٠١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٠:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٠٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٠:٠١١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٩:٥١٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٧:١١١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٩:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاشکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاشکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاشکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاشکم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاشکم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاشکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاشکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای پاشکم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای پاشکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاشکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای پاشکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاشکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاشکم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاشکم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای پاشکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاشکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاشکم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاشکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاشکم روستای پاشکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای پاشکم روستای پاشکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پاشکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاشکم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاشکم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشکم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاشکم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاشکم

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٥:٤١١٣:١٦:١٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٣١٠٠:٣٠:١٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٦:٣١١٣:١٦:٠١١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٠:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٥:٤٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٠:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٨:١٢١٣:١٥:٢٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢٩:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٩:٠٢١٣:١٥:١١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٩:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٩:٥٢١٣:١٤:٥٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٩:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠١٠٦:٤٠:٤٢١٣:١٤:٣٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٩:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٤١:٣٢١٣:١٤:١٨١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٩:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:١٣:٥٩١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٩:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٣:١٢١٣:١٣:٤١١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٨:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٤:٠١١٣:١٣:٢٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٨:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٤:٥١١٣:١٣:٠٢١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:٢٨:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٥:٤١١٣:١٢:٤٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٨:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٦:٣٠١٣:١٢:٢٣١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٢٤٠٠:٢٨:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٧:٢٠١٣:١٢:٠٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٧:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٨:٠٩١٣:١١:٤٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٧:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٥٨١٣:١١:٢١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٧:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٩:٤٨١٣:١١:٠١١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:١٦٠٠:٢٧:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥٠:٣٧١٣:١٠:٤٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٤٤٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥١:٢٧١٣:١٠:١٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:١١٠٠:٢٦:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:٢٦:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٠٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٠٥٠٠:٢٦:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠٩:١٥١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٣٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٤:٤٥١٣:٠٨:٥٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٥:٣٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٦٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٦:٢٤١٣:٠٨:١١١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٧:١٤١٣:٠٧:٥٠١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:١٩٠٠:٢٤:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٨:٠٤١٣:٠٧:٢٩١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٤٦٠٠:٢٤:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٨:٥٤١٣:٠٧:٠٧١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٣٠٠:٢٤:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:٤٤١٣:٠٦:٤٦١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٣:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٠٦:٢٥١٨:١١:٣٩١٨:٣٠:٠٧٢٣:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاشکم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاشکم روستای پاشکم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای پاشکم روستای پاشکم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاشکم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاشکم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاشکم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاشکم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاشکم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاشکم

روستای پاشکم بر روی نقشه

روستای پاشکم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاشکم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاشکم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاشکم
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای پاشکم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای پاشکم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای پاشکم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاشکم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پاشکم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاشکم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاشکم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق پاشکم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاشکم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پاشکم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا پاشکم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاشکم
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاشکم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاشکم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاشکم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاشکم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو