جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاشاکلا

کسلیان | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پاشاکلا


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٤

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاشاکلا (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای پاشاکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاشاکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاشاکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاشاکلا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاشاکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاشاکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاشاکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاشاکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاشاکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤١٠٦:١١:٤٠١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٩:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٨:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٥:١٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٥:١٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٦:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٤:٣١١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٦:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٤:٢٠١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٤:١٧١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٢٠٠٠:٠٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٤:١٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٤:١٣١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٦٠٠:٠٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٤:١٢١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٠٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤١٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٤:١١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٥٢٠٠:٠٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٤:١١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٤٤٠٠:٠٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٨٠٥:٥١:٣١١٢:٥٤:١٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٠٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٤:١٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٠٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٤:١٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٥٤:١٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:١١٠٠:٠٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٤:٢٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٠١٠٠:٠٣:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٥١٠٠:٠٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:١٤١٢:٥٤:٢٨٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٤٦:٣٧١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٥٤:٣٨٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاشاکلا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاشاکلا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاشاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاشاکلا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٣:٢٥١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:١١٠٠:٢٠:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٠٣:٠٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠٢:٤٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٤٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٨:١٠١٣:٠٢:٣١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٩:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٢:١٣١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٨:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:١٦١٣:٠١:٥٥١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣١٠٠:١٨:٣٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠١:٣٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٨:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠١:٢٠١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠١:٠٢١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٧:٠١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٢٠٠:١٦:٣٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٠:١٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٥:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٥:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٥:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢١٠٠:١٥:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٤:١٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٥٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:١٨١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٣:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٧:٤٨١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٢:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٣٣٠٠:١٢:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٢:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٢٠٠٠:١١:٤٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٦:٥٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٤٠٠:١١:٢١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٠٨٠٠:١١:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٦:٣٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٠:٣٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٦:١٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٠:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٩:٥٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٣٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاشاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاشاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاشاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاشاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاشاکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاشاکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاشاکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاشاکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاشاکلا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠١:١٣١٢:٠٥:١٣١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٨:٠٠٢٣:٥٢:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:٤٦١٣:٠٤:٥٥١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٢٠٠:٢٢:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٨:١٩١٣:٠٤:٣٧١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٤٤٠٠:٢١:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٦:٥٢١٣:٠٤:١٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢١:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٤:٠١١٩:١٣:١٤١٩:٣١:٢٨٠٠:٢١:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٣:٤٣١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٤٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٣:٢٥١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:١١٠٠:٢٠:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٠٣:٠٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠٢:٤٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٥٥٠٠:١٩:٤٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٨:١٠١٣:٠٢:٣١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٩:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٢:١٣١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٨:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:١٦١٣:٠١:٥٥١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣١٠٠:١٨:٣٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠١:٣٨١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٨:١٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠١:٢٠١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٥٠٠:١٧:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠١:٠٢١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٧:٠١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٢٠٠:١٦:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٠:١٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٥:١٨١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٥:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٥:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢١٠٠:١٥:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣١:٠٧١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٤:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٨:٣٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٥٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:١٨١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٣:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٤:٢٠١٢:٥٧:٤٨١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٢:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٣٣٠٠:١٢:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٢:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٢٠٠٠:١١:٤٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٦:٥٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٤٠٠:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاشاکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاشاکلا روستای پاشاکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاشاکلا روستای پاشاکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاشاکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاشاکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاشاکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاشاکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاشاکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاشاکلا

روستای پاشاکلا بر روی نقشه

روستای پاشاکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاشاکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاشاکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاشاکلا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاشاکلا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پاشاکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاشاکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاشاکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاشاکلا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاشاکلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاشاکلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاشاکلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پاشاکلا
زمان پخش اذان زنده به افق پاشاکلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاشاکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاشاکلا
افق شرعی امروز فردا پاشاکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاشاکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو