جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاریگی

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پاریگی


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٥٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاریگی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای پاریگی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پاریگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاریگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاریگی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاریگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاریگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاریگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاریگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاریگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٣:١٤١٢:٤٥:٥٠١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:١١٠٠:٠٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٥:٤٠١٩:١٩:٢٤١٩:٣٦:٤٧٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١١:٢٧١٢:٤٥:٣١١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٢٣٠٠:٠٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٠٠٠٠:٠٣:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٥:١٤١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٣:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٨:٥٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:١٤٠٠:٠٣:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٥١٠٠:٠٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٤:٤١١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٤٢٠٠:٠٢:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٤:٣٦١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٢٠٠٠:٠٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٤:١١١٢:٤٤:٣١١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٢:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٤:٢٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٤٤:٢٤١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:١٢٠٠:٠١:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٤:٢١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٤:١٩١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠١:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٤:١٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠١:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٤:١٦١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠١:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٤:١٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٨:٥٥١٢:٤٤:١٥١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠١:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٤:١٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٠:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:١١٠٠:٠٠:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٤:١٩١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٤:٢٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاریگی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پاریگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاریگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاریگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پاریگی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پاریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پاریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پاریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاریگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاریگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاریگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاریگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاریگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاریگی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢١:٥٥١٢:٥٠:٣٨١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٠٤٠٠:١٠:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٥٠:٢٣١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٠١٠٠:١٠:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٠:٠٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٥٧٠٠:١٠:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٣:٢٤١٢:٤٩:٥٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٢:٥٣٠٠:٠٩:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٣:٥٣١٢:٤٩:٣٣١٩:١٤:٤٧١٩:٣١:٤٨٠٠:٠٩:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٤:٢٣١٢:٤٩:١٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:٤٢٠٠:٠٩:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٤:٥٢١٢:٤٨:٥٨١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:٣٦٠٠:٠٩:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٥:٢١١٢:٤٨:٤٠١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٢٩٠٠:٠٩:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٥:٤٩١٢:٤٨:٢١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٢٢٠٠:٠٨:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٦:١٨١٢:٤٨:٠٢١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:١٥٠٠:٠٨:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٦:٤٦١٢:٤٧:٤٣١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٠٧٠٠:٠٨:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:١٥١٢:٤٧:٢٤١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٣:٥٨٠٠:٠٨:٠٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٧:٤٣١٢:٤٧:٠٥١٩:٠٦:٠١١٩:٢٢:٤٩٠٠:٠٧:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٨:١١١٢:٤٦:٤٥١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٤٠٠٠:٠٧:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٠٣:٤٤١٩:٢٠:٣١٠٠:٠٧:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٢٩:٠٧١٢:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٣٦١٩:١٩:٢١٠٠:٠٧:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٩:٣٥١٢:٤٥:٤٤١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:١١٠٠:٠٦:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٠:٠٣١٢:٤٥:٢٣١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٠١٠٠:٠٦:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٠:٣٠١٢:٤٥:٠٢١٨:٥٩:٠٨١٩:١٥:٥٠٠٠:٠٦:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٠:٥٨١٢:٤٤:٤١١٨:٥٧:٥٨١٩:١٤:٤٠٠٠:٠٥:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣١:٢٦١٢:٤٤:٢٠١٨:٥٦:٤٨١٩:١٣:٢٩٠٠:٠٥:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣١:٥٣١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:١٨٠٠:٠٥:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٢:٢١١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٠٧٠٠:٠٤:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٢:٤٨١٢:٤٣:١٥١٨:٥٣:١٧١٩:٠٩:٥٥٠٠:٠٤:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٢:٥٤١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٤:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٣:٤٤١٢:٤٢:٣٢١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٧:٣٣٠٠:٠٤:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٤:١١١٢:٤٢:١١١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٦:٢٢٠٠:٠٣:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٤:٣٩١٢:٤١:٤٩١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:١١٠٠:٠٣:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤١:٢٨١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:٠٠٠٠:٠٣:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٥:٣٥١٢:٤١:٠٧١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٤٩٢٣:٣٢:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٣٦:٠٣١١:٤٠:٤٥١٧:٤٥:٠٣١٨:٠١:٣٨٢٣:٠٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پاریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاریگی روستای پاریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای پاریگی روستای پاریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاریگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاریگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاریگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاریگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاریگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاریگی

روستای پاریگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاریگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاریگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاریگی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای پاریگی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پاریگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاریگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاریگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاریگی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق پاریگی
زمان پخش اذان زنده به افق پاریگی
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاریگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پاریگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاریگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاریگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاریگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاریگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاریگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو