جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاریوعرب

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز پاریوعرب


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٧
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٢:١٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاریوعرب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای پاریوعرب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پاریوعرب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاریوعرب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاریوعرب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاریوعرب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاریوعرب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاریوعرب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاریوعرب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاریوعرب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٢:٤١١٢:٤٦:٤٩١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٤٦٠٠:٠٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١١:٤٨١٢:٤٦:٤٠١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٠:٠٦١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٤:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٦:١٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:١٤٠٠:٠٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٦:١٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٥١٠٠:٠٤:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٥:٤٩١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٣:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٥:٤١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٥:٣٥١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٢:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٥:٣٣١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٢:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٥:٣٤١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٢:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٥:٣٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:١٣٠٠:٠٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٥٠٠٠:٠١:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠١:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٦:٠٩١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٠١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٥١٠٠:٠١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریوعرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریوعرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاریوعرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاریوعرب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پاریوعرب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاریوعرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاریوعرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پاریوعرب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پاریوعرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پاریوعرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پاریوعرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاریوعرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاریوعرب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پاریوعرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پاریوعرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاریوعرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پاریوعرب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٥:٤١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٢:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٢:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٢:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٢:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٢:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٥:٤٣١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٤٨٠٠:١٢:٤٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٥:٤٢١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٢:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٢:٥٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠١١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٢:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١١:٣٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٣:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٣:٠٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤١٠٠:١٣:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٣:١٣١٢:٥٥:٢١١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٣:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٣:٠٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٤:١٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٢١٠٠:١٣:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٤:٥١١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٣:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٤٣٠٠:١٣:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٣:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠١٠٠:١٣:٠٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٤:٢٩١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٣:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٣١١٢:٥٤:١٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:١٤٠٠:١٢:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١٩٠٠:١٢:٥٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٢:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٢٧٠٠:١٢:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٢:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٣١٠٠:١٢:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٢:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣٢٠٠:١٢:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٢:٤١١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٢:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٣٠٠٠:١٢:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٢:١١١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٢٨٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پاریوعرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پاریوعرب روستای پاریوعرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پاریوعرب روستای پاریوعرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاریوعرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاریوعرب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاریوعرب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاریوعرب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاریوعرب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاریوعرب

روستای پاریوعرب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاریوعرب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاریوعرب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاریوعرب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پاریوعرب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پاریوعرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاریوعرب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاریوعرب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاریوعرب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاریوعرب
زمان پخش اذان زنده به افق پاریوعرب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاریوعرب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاریوعرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پاریوعرب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاریوعرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاریوعرب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاریوعرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاریوعرب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو