جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پاریز

سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز پاریز


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٤٦

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاریز (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر پاریز)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر پاریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاریز

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پاریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٥:٠٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٩:٤٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:١٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٥٤٠٠:٠٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٤:٣٧١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٢:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:١٥٠٠:٠١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٤:١٢١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٣٦٠٠:٠١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:١٧٠٠:٠١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٣:٢٢١٢:٤٣:٥٨١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٠:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٣:٥٢١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠١:٤١١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٠:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٣:٤١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٣:٣٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٣:٣٣١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٩:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٣:٢٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٩:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٩:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٩:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٣:٢١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٣:٢١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٨:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٥٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٧٢٣:٥٨:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٠٥٢٣:٥٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاریز

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر پاریز

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر پاریز

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٣٠٦:١٧:٥٥١٢:٠٠:٠٩١٧:٤٢:٤٧١٧:٥٩:٥٥٢٣:٢٠:٤٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٦:٥٤١١:٥٩:٥٩١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٠:٣٧٢٣:٢٠:٣٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٥:٥١١١:٥٩:٤٩١٧:٤٤:١٣١٨:٠١:١٩٢٣:٢٠:٢٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٤:٤٨١١:٥٩:٣٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٠٠٢٣:٢٠:١٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٣:٤٤١١:٥٩:٢٨١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:٤١٢٣:٢٠:٠٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٢:٣٩١١:٥٩:١٦١٧:٤٦:١٩١٨:٠٣:٢١٢٣:١٩:٥٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١١:٣٤١١:٥٩:٠٤١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٤:٠٢٢٣:١٩:٤٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٠:٢٨١١:٥٨:٥٢١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:٤٢٢٣:١٩:٣٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٨:٣٨١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:٢١٢٣:١٩:٢٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٠٨:١٥١١:٥٨:٢٥١٧:٤٩:٠١١٨:٠٦:٠١٢٣:١٩:٠٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٧:٠٧١١:٥٨:١١١٧:٤٩:٤١١٨:٠٦:٤٠٢٣:١٨:٥٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٥:٥٩١١:٥٧:٥٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:١٩٢٣:١٨:٤٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٠١١:٥٧:٤٢١٧:٥١:٠٠١٨:٠٧:٥٧٢٣:١٨:٢٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٣:٤١١١:٥٧:٢٧١٧:٥١:٣٩١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٨:١٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٢:٣٢١١:٥٧:١١١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:١٤٢٣:١٧:٥٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠١:٢٢١١:٥٦:٥٥١٧:٥٢:٥٦١٨:٠٩:٥٢٢٣:١٧:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٠:١١١١:٥٦:٣٩١٧:٥٣:٣٤١٨:١٠:٣٠٢٣:١٧:٢١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤١:٠٨٠٥:٥٩:٠١١١:٥٦:٢٣١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٠٨٢٣:١٧:٠٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٥٠٥:٥٧:٥٠١١:٥٦:٠٦١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٤٥٢٣:١٦:٤٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٦:٣٩١١:٥٥:٤٩١٧:٥٥:٢٧١٨:١٢:٢٣٢٣:١٦:٢٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٥:٢٧١١:٥٥:٣٢١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٠٠٢٣:١٦:١٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٤:١٦١١:٥٥:١٥١٧:٥٦:٤٢١٨:١٣:٣٧٢٣:١٥:٥١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٣:٠٤١١:٥٤:٥٨١٧:٥٧:١٩١٨:١٤:١٥٢٣:١٥:٣٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥١:٥٢١١:٥٤:٤٠١٧:٥٧:٥٦١٨:١٤:٥٢٢٣:١٥:١٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٠:٤٠١١:٥٤:٢٣١٧:٥٨:٣٣١٨:١٥:٢٩٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣١:١٣٠٦:٤٩:٢٨١٢:٥٤:٠٥١٨:٥٩:١٠١٩:١٦:٠٦٠٠:١٤:٣٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٤٨:١٥١٢:٥٣:٤٧١٨:٥٩:٤٦١٩:١٦:٤٣٠٠:١٤:١٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٤٧:٠٣١٢:٥٣:٢٩١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:١٩٠٠:١٣:٥٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٤٥:٥١١٢:٥٣:١١١٩:٠٠:٥٩١٩:١٧:٥٦٠٠:١٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر پاریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٦:٢١٢٣:٢١:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢١:٥٣١٢:٠٠:٤٠١٧:٣٩:٥١١٧:٥٧:٠٤٢٣:٢١:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠٠:٣٣١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٧:٤٨٢٣:٢١:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:١٩:٥٦١٢:٠٠:٢٦١٧:٤١:٢٠١٧:٥٨:٣١٢٣:٢١:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٠:١٨١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٩:١٣٢٣:٢٠:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:١٧:٥٥١٢:٠٠:٠٩١٧:٤٢:٤٧١٧:٥٩:٥٥٢٣:٢٠:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٦:٥٤١١:٥٩:٥٩١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٠:٣٧٢٣:٢٠:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٥:٥١١١:٥٩:٤٩١٧:٤٤:١٣١٨:٠١:١٩٢٣:٢٠:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٤:٤٨١١:٥٩:٣٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٠٠٢٣:٢٠:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٣:٤٤١١:٥٩:٢٨١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:٤١٢٣:٢٠:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٢:٣٩١١:٥٩:١٦١٧:٤٦:١٩١٨:٠٣:٢١٢٣:١٩:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١١:٣٤١١:٥٩:٠٤١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٤:٠٢٢٣:١٩:٤٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٠:٢٨١١:٥٨:٥٢١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:٤٢٢٣:١٩:٣٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٨:٣٨١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:٢١٢٣:١٩:٢٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٠٨:١٥١١:٥٨:٢٥١٧:٤٩:٠١١٨:٠٦:٠١٢٣:١٩:٠٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٧:٠٧١١:٥٨:١١١٧:٤٩:٤١١٨:٠٦:٤٠٢٣:١٨:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٥:٥٩١١:٥٧:٥٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:١٩٢٣:١٨:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٠١١:٥٧:٤٢١٧:٥١:٠٠١٨:٠٧:٥٧٢٣:١٨:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٣:٤١١١:٥٧:٢٧١٧:٥١:٣٩١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٨:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٢:٣٢١١:٥٧:١١١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:١٤٢٣:١٧:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠١:٢٢١١:٥٦:٥٥١٧:٥٢:٥٦١٨:٠٩:٥٢٢٣:١٧:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٠:١١١١:٥٦:٣٩١٧:٥٣:٣٤١٨:١٠:٣٠٢٣:١٧:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٥:٥٩:٠١١١:٥٦:٢٣١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٠٨٢٣:١٧:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٥:٥٧:٥٠١١:٥٦:٠٦١٧:٥٤:٥٠١٨:١١:٤٥٢٣:١٦:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٦:٣٩١١:٥٥:٤٩١٧:٥٥:٢٧١٨:١٢:٢٣٢٣:١٦:٢٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٥:٢٧١١:٥٥:٣٢١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٠٠٢٣:١٦:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٤:١٦١١:٥٥:١٥١٧:٥٦:٤٢١٨:١٣:٣٧٢٣:١٥:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٣:٠٤١١:٥٤:٥٨١٧:٥٧:١٩١٨:١٤:١٥٢٣:١٥:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥١:٥٢١١:٥٤:٤٠١٧:٥٧:٥٦١٨:١٤:٥٢٢٣:١٥:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاریز

پاریز شهری در بخش پاریز شهرستان سیرجان استان کرمان ایران است. این شهر یکی از خوش آب و هواترین نقاط منطقه است ولی به علت آلودگی ناشی از کارخانه مس سرچشمه طبیعت آن رو به نابودی است

شهر پاریز در ویکیپدیا

شهر پاریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاریز بر روی نقشه

شهر پاریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاریز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاریز
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر پاریز + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر پاریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاریز رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق پاریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاریز
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ پاریز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاریز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو