جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پاریز

سیرجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز پاریز


اذان صبح: ٠٤:١٦:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٥٩
اذان ظهر: ١١:٣٩:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠١:١٠
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٤٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاریز (شهرستان سیرجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر پاریز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پاریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام رضا (ع)
با عاقل مصاحبت كن هر چند كریم نباشد و از عقلش بهره‌ور شو و از خُلق بدش احتراز كن و با كریم مصاحبت كن هر چند عاقل نباشد كه به عقل خود از كرم او منتفع می‌شوی و بگریز نهایت گریختن از احمقی كه بخیل باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاریز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پاریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٥٤٠٠:٠٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٤:٣٧١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٢:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:١٥٠٠:٠١:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠١:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٤:١٢١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٣٦٠٠:٠١:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤٢:١٧٠٠:٠١:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٣:٢٢١٢:٤٣:٥٨١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٣:٥٢١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠١:٤١١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٣:٤١١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٠:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٣:٣٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٠:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٣:٣٣١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٢٣٢٣:٥٩:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٤٣:٢٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٩:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٩:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٩:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٩:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٣:٢١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٨:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٣:٢١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٨:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٣٠٢٣:٥٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٠٢٣:٥٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٨:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٧٢٣:٥٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٠٥٢٣:٥٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٩:١٠١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاریز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر پاریز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر پاریز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر پاریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:٤٢٠٠:٠٨:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٢١١٢:٤٩:٢٨١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠٨:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٩:٥٥١٢:٤٩:١٢١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٢٧٠٠:٠٨:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٤٨:٥٥١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:١٨٠٠:٠٨:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢١:٠٢١٢:٤٨:٣٨١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠٧:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢١:٣٥١٢:٤٨:٢١١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:٥٩٠٠:٠٧:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٢:٠٨١٢:٤٨:٠٣١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٤٩٠٠:٠٧:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٢:٤١١٢:٤٧:٤٥١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٣٨٠٠:٠٧:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٣:١٤١٢:٤٧:٢٧١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٢٧٠٠:٠٧:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٣:٤٦١٢:٤٧:٠٨١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:١٥٠٠:٠٦:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:١٩١٢:٤٦:٤٩١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٠٣٠٠:٠٦:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:٥١١٢:٤٦:٣٠١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:٥١٠٠:٠٦:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٥:٢٤١٢:٤٦:١٠١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٣٨٠٠:٠٦:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٥:٥٦١٢:٤٥:٥٠١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٢٤٠٠:٠٥:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٦:٢٨١٢:٤٥:٣٠١٩:٠٤:٠٤١٩:٢١:١١٠٠:٠٥:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٧:٠٠١٢:٤٥:١٠١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٥٧٠٠:٠٥:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٧:٣٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٢٠٠:٠٥:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٨:٠٤١٢:٤٤:٢٨١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٢٨٠٠:٠٤:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٨:٣٦١٢:٤٤:٠٧١٨:٥٩:١١١٩:١٦:١٣٠٠:٠٤:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٢٩:٠٨١٢:٤٣:٤٦١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٥٨٠٠:٠٤:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٢٩:٣٩١٢:٤٣:٢٥١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٤٣٠٠:٠٣:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٠:١١١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٣:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٠:٤٣١٢:٤٢:٤٢١٨:٥٤:١٤١٩:١١:١٣٠٠:٠٣:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣١:١٥١٢:٤٢:٢١١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٥٧٠٠:٠٢:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣١:٤٧١٢:٤١:٥٩١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٤٢٠٠:٠٢:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:١٨١٢:٤١:٣٨١٨:٥٠:٣٠١٩:٠٧:٢٦٠٠:٠٢:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٢:٥٠١٢:٤١:١٦١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:١١٠٠:٠٢:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٣:٢٢١٢:٤٠:٥٥١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:٥٦٠٠:٠١:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٣:٥٤١٢:٤٠:٣٣١٨:٤٦:٤٥١٩:٠٣:٤٠٠٠:٠١:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٤:٢٧١٢:٤٠:١٢١٨:٤٥:٣٠١٩:٠٢:٢٥٢٣:٣١:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٣٤:٥٩١١:٣٩:٥١١٧:٤٤:١٥١٨:٠١:١٠٢٣:٠٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پاریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز شهر پاریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر پاریز شهر پاریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاریز

پاریز شهری در بخش پاریز شهرستان سیرجان استان کرمان ایران است. این شهر یکی از خوش آب و هواترین نقاط منطقه است ولی به علت آلودگی ناشی از کارخانه مس سرچشمه طبیعت آن رو به نابودی است

شهر پاریز در ویکیپدیا

شهر پاریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاریز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاریز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر پاریز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر پاریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پاریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاریز رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پاریز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ پاریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاریز
افق شرعی امروز فردا پاریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاریز
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاریز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پاریز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو