جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پارچی

دیزج | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پارچی

اذان صبح: ٠٥:٠٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٣٥:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٦:١٧

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پارچی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای پارچی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پارچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پارچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

جك كانفیلد
هنگامی كه افراد، زمانی را برای انجام كاری تعیین می‌كنند و مسئولیت آن را می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پارچی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پارچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پارچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پارچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥٥:٣٤١٣:٣٠:٢٥٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٤٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣١٠٦:٥٤:٠٧١٣:٣٠:١٠٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٤٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٧٠٦:٥٢:٤١١٣:٢٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٥١:١٦١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٤٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٩:١٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:٤١:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٧:٠٦١٣:٢٩:٠٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٢١٠٠:٤١:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٩٠٦:٤٥:٤٤١٣:٢٨:٥١٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٤٤:٢٣١٣:٢٨:٣٩٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٤٠:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٤٣:٠٢١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٤٠:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٨:١٧٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٩:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٤٠:٢٥١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٩:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٩:٠٧١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٧:٤٧٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٨:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٨:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٧:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٧:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٧:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٩٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٦:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٦:٣٨٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٥:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پارچی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پارچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پارچی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پارچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پارچی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پارچی روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پارچی روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پارچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پارچی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:٣٦:٣٩٢٠:٤٩:٢١٢١:١٠:٤٣٠٠:٤٣:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٢٤:١٧١٣:٣٦:٤٠٢٠:٤٨:٣٥٢١:٠٩:٥٣٠٠:٤٣:٣٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٢٥:٠٦١٣:٣٦:٤٢٢٠:٤٧:٤٨٢١:٠٩:٠٢٠٠:٤٣:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٢٥:٥٦١٣:٣٦:٤٢٢٠:٤٦:٥٨٢١:٠٨:٠٩٠٠:٤٤:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٣٦:٤٢٢٠:٤٦:٠٧٢١:٠٧:١٥٠٠:٤٤:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:٣٦:٤١٢٠:٤٥:١٥٢١:٠٦:١٩٠٠:٤٤:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٨:٢٨١٣:٣٦:٤٠٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:٢١٠٠:٤٤:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٣٦:٣٨٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٤:٢١٠٠:٤٤:٥١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٣٠:١١١٣:٣٦:٣٦٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٣:٢١٠٠:٤٥:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٣١:٠٣١٣:٣٦:٣٢٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٢:١٨٠٠:٤٥:١٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٣١:٥٦١٣:٣٦:٢٩٢٠:٤٠:٢٨٢١:٠١:١٤٠٠:٤٥:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:٣٦:٢٤٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:٠٩٠٠:٤٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:٣٣:٤١١٣:٣٦:١٩٢٠:٣٨:٢٤٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٤٥:٣٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٣٤:٣٣١٣:٣٦:١٤٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٤٥:٤٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٣٥:٢٦١٣:٣٦:٠٧٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٤٥:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣٦:٢٠١٣:٣٦:٠١٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٤٥:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٧:١٣١٣:٣٥:٥٣٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٤٦:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٨:٠٦١٣:٣٥:٤٥٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٠٩٠٠:٤٦:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣٩:٠٠١٣:٣٥:٣٧٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥١:٥٥٠٠:٤٦:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٩:٥٣١٣:٣٥:٢٧٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٤٦:١٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٤٠:٤٧١٣:٣٥:١٨٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٤٦:١٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٤١:٤١١٣:٣٥:٠٨٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٤٦:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٤٢:٣٥١٣:٣٤:٥٧٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٤٦:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٤٣:٢٩١٣:٣٤:٤٦٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٤٦:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٤٤:٢٢١٣:٣٤:٣٤٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٤٦:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٤٥:١٦١٣:٣٤:٢٢٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٤٦:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٦:١٠١٣:٣٤:٠٩٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٢١٠٠:٤٦:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٧:٠٤١٣:٣٣:٥٥٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٤٦:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٧:٥٨١٣:٣٣:٤٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٤٦:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٨:٥٢١٣:٣٣:٢٧٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٤٦:٠٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٩:٤٥١٣:٣٣:١٣٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤١٠٠:٤٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پارچی روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پارچی روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پارچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پارچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پارچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پارچی

روستای پارچی بر روی نقشه

روستای پارچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پارچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پارچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پارچی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پارچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پارچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پارچی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پارچی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پارچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پارچی
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پارچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پارچی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پارچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پارچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پارچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پارچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو