جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پارچی

دیزج | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پارچی


اذان صبح: ٠٦:١٣:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٥:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٠١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣١

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پارچی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای پارچی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پارچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
دل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یكسان نیست، هر كس خویی دارد و جویا و خواهان چیزی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پارچی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پارچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پارچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پارچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٤١:٢٤١٣:٢٨:١٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٧:٥٥٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٣:٥١١٣:٢٧:٢١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٩:١١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٦:٣٨٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٣٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٤١٠٠:٣٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٣٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٧:١٨١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٣٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٦:٢٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٣٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٤:٥٤١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٨:٥٤٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠١:١٠٠٠:٣٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٤٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠٢:٠٤٠٠:٣٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٦:٥٢٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥١٠٦:١٢:٠٤١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پارچی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پارچی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پارچی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٣:٠٤٠٧:٤٦:٥٦١٢:٣١:٢٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٧:٢٢٢٣:٤٤:٤٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٣:٢٥٠٧:٤٧:١٣١٢:٣١:٥٨١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:٤٥:١٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٧:٢٩١٢:٣٢:٢٧١٧:١٧:٣٢١٧:٣٨:٤٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٤:٠٠٠٧:٤٧:٤٢١٢:٣٢:٥٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٩:٣١٢٣:٤٦:١٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٤:١٥٠٧:٤٧:٥٣١٢:٣٣:٢٥١٧:١٩:٠٤١٧:٤٠:١٧٢٣:٤٦:٤٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٨:٠٢١٢:٣٣:٥٣١٧:١٩:٥٣١٧:٤١:٠٤٢٣:٤٧:١٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٤:٤١٠٧:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٢١١٧:٢٠:٤٢١٧:٤١:٥٢٢٣:٤٧:٤٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٨:١٤١٢:٣٤:٤٩١٧:٢١:٣٣١٧:٤٢:٤٢٢٣:٤٨:١٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٤:٥٩٠٧:٤٨:١٧١٢:٣٥:١٦١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٤٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٨:١٧١٢:٣٥:٤٣١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٤:٢٤٢٣:٤٩:١٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٦:٠٩١٧:٢٤:١٤١٧:٤٥:١٧٢٣:٤٩:٤٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:١٢٠٧:٤٨:١٢١٢:٣٦:٣٥١٧:٢٥:١٠١٧:٤٦:١١٢٣:٥٠:١٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:١٣٠٧:٤٨:٠٦١٢:٣٧:٠٠١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٧:٠٧٢٣:٥٠:٤٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:١٢٠٧:٤٧:٥٨١٢:٣٧:٢٥١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٨:٠٣٢٣:٥١:٠٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:٠٩٠٧:٤٧:٤٨١٢:٣٧:٤٩١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٩:٠٠٢٣:٥١:٣٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٧:٣٥١٢:٣٨:١٣١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٩:٥٧٢٣:٥٢:٠١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٤:٥٨٠٧:٤٧:٢١١٢:٣٨:٣٦١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٥٨١٧:٣١:٠٨١٧:٥١:٥٦٢٣:٥٢:٥٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٤:٣٩٠٧:٤٦:٤٦١٢:٣٩:٢٠١٧:٣٢:١٠١٧:٥٢:٥٦٢٣:٥٣:١٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٤:٢٧٠٧:٤٦:٢٥١٢:٣٩:٤١١٧:٣٣:١٤١٧:٥٣:٥٧٢٣:٥٣:٤٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٦:٠٣١٢:٤٠:٠١١٧:٣٤:١٨١٧:٥٤:٥٨٢٣:٥٤:٠٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٣:٥٧٠٧:٤٥:٣٨١٢:٤٠:٢١١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٦:٠١٢٣:٥٤:٣١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٣:٤٠٠٧:٤٥:١١١٢:٤٠:٤٠١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٧:٠٣٢٣:٥٤:٥٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:٢٠٠٧:٤٤:٤٣١٢:٤٠:٥٨١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:١٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٢:٥٩٠٧:٤٤:١٢١٢:٤١:١٦١٧:٣٨:٤١١٧:٥٩:١٠٢٣:٥٥:٣٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٢:٣٥٠٧:٤٣:٣٩١٢:٤١:٣٣١٧:٣٩:٤٧١٨:٠٠:١٥٢٣:٥٥:٥٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:١٠٠٧:٤٣:٠٥١٢:٤١:٤٩١٧:٤٠:٥٥١٨:٠١:١٩٢٣:٥٦:١٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١١:٤٣٠٧:٤٢:٢٨١٢:٤٢:٠٥١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٢:٢٤٢٣:٥٦:٣٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:١٤٠٧:٤١:٥٠١٢:٤٢:١٩١٧:٤٣:١١١٨:٠٣:٣٠٢٣:٥٦:٥٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٠:٤٣٠٧:٤١:١٠١٢:٤٢:٣٣١٧:٤٤:١٩١٨:٠٤:٣٥٢٣:٥٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٣١٠٧:٤٤:٣١١٢:٢٨:٣٠١٧:١٢:٢٩١٧:٣٣:٤٨٢٣:٤١:٤٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٠٠٠٧:٤٥:٠٠١٢:٢٩:٠٠١٧:١٣:٠١١٧:٣٤:١٩٢٣:٤٢:١٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٢٨٠٧:٤٥:٢٧١٢:٢٩:٣٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣٤:٥٣٢٣:٤٢:٤٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٥٤٠٧:٤٥:٥٢١٢:٣٠:٠٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣٥:٢٨٢٣:٤٣:١٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:١٩٠٧:٤٦:١٥١٢:٣٠:٢٩١٧:١٤:٤٧١٧:٣٦:٠٤٢٣:٤٣:٤٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٥٩١٧:١٥:٢٥١٧:٣٦:٤٣٢٣:٤٤:١٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٠٤٠٧:٤٦:٥٦١٢:٣١:٢٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٧:٢٢٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٥٠٧:٤٧:١٣١٢:٣١:٥٨١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:٤٥:١٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٧:٢٩١٢:٣٢:٢٧١٧:١٧:٣٢١٧:٣٨:٤٧٢٣:٤٥:٤٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٠٠٧:٤٧:٤٢١٢:٣٢:٥٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٩:٣١٢٣:٤٦:١٦
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٥٠٧:٤٧:٥٣١٢:٣٣:٢٥١٧:١٩:٠٤١٧:٤٠:١٧٢٣:٤٦:٤٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٨:٠٢١٢:٣٣:٥٣١٧:١٩:٥٣١٧:٤١:٠٤٢٣:٤٧:١٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٤١٠٧:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٢١١٧:٢٠:٤٢١٧:٤١:٥٢٢٣:٤٧:٤٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٨:١٤١٢:٣٤:٤٩١٧:٢١:٣٣١٧:٤٢:٤٢٢٣:٤٨:١٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٩٠٧:٤٨:١٧١٢:٣٥:١٦١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٤٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٨:١٧١٢:٣٥:٤٣١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٤:٢٤٢٣:٤٩:١٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٦:٠٩١٧:٢٤:١٤١٧:٤٥:١٧٢٣:٤٩:٤٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٢٠٧:٤٨:١٢١٢:٣٦:٣٥١٧:٢٥:١٠١٧:٤٦:١١٢٣:٥٠:١٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٣٠٧:٤٨:٠٦١٢:٣٧:٠٠١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٧:٠٧٢٣:٥٠:٤٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٢٠٧:٤٧:٥٨١٢:٣٧:٢٥١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٨:٠٣٢٣:٥١:٠٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٩٠٧:٤٧:٤٨١٢:٣٧:٤٩١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٩:٠٠٢٣:٥١:٣٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٥٠٧:٤٧:٣٥١٢:٣٨:١٣١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٩:٥٧٢٣:٥٢:٠١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٨٠٧:٤٧:٢١١٢:٣٨:٣٦١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٥٨١٧:٣١:٠٨١٧:٥١:٥٦٢٣:٥٢:٥٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٩٠٧:٤٦:٤٦١٢:٣٩:٢٠١٧:٣٢:١٠١٧:٥٢:٥٦٢٣:٥٣:١٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٧٠٧:٤٦:٢٥١٢:٣٩:٤١١٧:٣٣:١٤١٧:٥٣:٥٧٢٣:٥٣:٤٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٦:٠٣١٢:٤٠:٠١١٧:٣٤:١٨١٧:٥٤:٥٨٢٣:٥٤:٠٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٧٠٧:٤٥:٣٨١٢:٤٠:٢١١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٦:٠١٢٣:٥٤:٣١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٤٠٠٧:٤٥:١١١٢:٤٠:٤٠١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٧:٠٣٢٣:٥٤:٥٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٠٠٧:٤٤:٤٣١٢:٤٠:٥٨١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:١٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پارچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پارچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پارچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پارچی

روستای پارچی بر روی نقشه

روستای پارچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پارچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پارچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پارچی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پارچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پارچی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پارچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پارچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پارچی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پارچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پارچی
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پارچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پارچی
جدول اوقات شرعی امروز فردا پارچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پارچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو