جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پارچی

دیزج | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز پارچی


اذان صبح: ٠٦:٠٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٢٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پارچی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پارچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پارچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ‌كس از امّت من (اسلام) ‌نیست كه سرپرستی سه دختر یا سه خواهر (خود را) بر عهده دارد و به آن‌ها به نیكی رفتار می‌كند،‌ مگر این كه (‌خداوند) برای او، حجابی از آتش (جهنّم) قرار می‌دهد. (تا به او نرسد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای پارچی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پارچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پارچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پارچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٤١:٢٤١٣:٢٨:١٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٩:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٨:٠٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٧:٥٥٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٣:٥١١٣:٢٧:٢١٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٧:١٤٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٠١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٩:١١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٦:٣٨٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٣٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٤١٠٠:٣٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٢١:٥٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٣٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٩:٠٢١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٥:٣٤٠٠:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٨:٠٩١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٧:١٨١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٣٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٦:٢٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٣٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٤:٥٤١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٨:٥٤٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠١:١٠٠٠:٣٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٤٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠٢:٠٤٠٠:٣٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٧٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٦:٥٢٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥١٠٦:١٢:٠٤١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پارچی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پارچی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پارچی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٥:٢٥١٢:١٧:٥٦١٧:١٠:١١١٧:٣٠:٥٨٢٣:٣٢:٠٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٦:٢٦١٢:١٨:١٧١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٤١٢٣:٣٢:٢٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٧:٢٦١٢:١٨:٣٨١٧:٠٩:٣٦١٧:٣٠:٢٧٢٣:٣٢:٤٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٨:٢٥١٢:١٩:٠٠١٧:٠٩:٢١١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٣:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٩:٢٣١٢:١٩:٢٣١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٠٤٢٣:٣٣:٢٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٧:٣١٠٧:٣٠:٢٠١٢:١٩:٤٦١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٣٣:٤٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٨:٢١٠٧:٣١:١٧١٢:٢٠:١٠١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٩:٥٠٢٣:٣٤:٠٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٥٩:١٠٠٧:٣٢:١٢١٢:٢٠:٣٤١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٩:٤٦٢٣:٣٤:٢١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٥٩:٥٨٠٧:٣٣:٠٦١٢:٢٠:٥٩١٧:٠٨:٤١١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٤:٤٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٣٤:٠٠١٢:٢١:٢٥١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٥:٠٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٦:٠١:٣١٠٧:٣٤:٥٢١٢:٢١:٥٠١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:٢٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٦:٠٢:١٦٠٧:٣٥:٤٢١٢:٢٢:١٧١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٩:٥١٢٣:٣٥:٥٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٦:٠٣:٠١٠٧:٣٦:٣٢١٢:٢٢:٤٤١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٩:٥٧٢٣:٣٦:١٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٣٧:٢٠١٢:٢٣:١١١٧:٠٨:٥٤١٧:٣٠:٠٥٢٣:٣٦:٤٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٣٨:٠٧١٢:٢٣:٣٨١٧:٠٩:٠٣١٧:٣٠:١٦٢٣:٣٧:٠٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٦:٠٥:٠٩٠٧:٣٨:٥٢١٢:٢٤:٠٦١٧:٠٩:١٤١٧:٣٠:٢٨٢٣:٣٧:٣٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٣٩:٣٦١٢:٢٤:٣٥١٧:٠٩:٢٧١٧:٣٠:٤٢٢٣:٣٧:٥٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠٦:٢٩٠٧:٤٠:١٩١٢:٢٥:٠٣١٧:٠٩:٤٣١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٨:٢٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠٧:٠٧٠٧:٤١:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٧:١٠:٠١١٧:٣١:١٧٢٣:٣٨:٥٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٧:٤٤٠٧:٤١:٣٩١٢:٢٦:٠١١٧:١٠:٢٠١٧:٣١:٣٨٢٣:٣٩:٢٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٨:٢٠٠٧:٤٢:١٧١٢:٢٦:٣١١٧:١٠:٤٢١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣٩:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:٠٨:٥٥٠٧:٤٢:٥٣١٢:٢٧:٠٠١٧:١١:٠٦١٧:٣٢:٢٤٢٣:٤٠:١٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:٠٩:٢٨٠٧:٤٣:٢٧١٢:٢٧:٣٠١٧:١١:٣١١٧:٣٢:٥٠٢٣:٤٠:٤٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:١٠:٠٠٠٧:٤٤:٠٠١٢:٢٨:٠٠١٧:١١:٥٩١٧:٣٣:١٨٢٣:٤١:١٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:١٠:٣١٠٧:٤٤:٣١١٢:٢٨:٣٠١٧:١٢:٢٩١٧:٣٣:٤٨٢٣:٤١:٤٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:١١:٠٠٠٧:٤٥:٠٠١٢:٢٩:٠٠١٧:١٣:٠١١٧:٣٤:١٩٢٣:٤٢:١٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:١١:٢٨٠٧:٤٥:٢٧١٢:٢٩:٣٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣٤:٥٣٢٣:٤٢:٤٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:١١:٥٤٠٧:٤٥:٥٢١٢:٣٠:٠٠١٧:١٤:٠٩١٧:٣٥:٢٨٢٣:٤٣:١٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:١٢:١٩٠٧:٤٦:١٥١٢:٣٠:٢٩١٧:١٤:٤٧١٧:٣٦:٠٤٢٣:٤٣:٤٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٥٩١٧:١٥:٢٥١٧:٣٦:٤٣٢٣:٤٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پارچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٩:٠٩١٢:١٦:٠٨١٧:١٢:٤٧١٧:٣٣:١٩٢٣:٣٠:٤٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:٢٠:١٣١٢:١٦:٢٤١٧:١٢:١٦١٧:٣٢:٥٠٢٣:٣٠:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:٢١:١٦١٢:١٦:٤١١٧:١١:٤٧١٧:٣٢:٢٤٢٣:٣١:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:٢٢:١٩١٢:١٦:٥٩١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٥٩٢٣:٣١:٢٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:٢٣:٢٢١٢:١٧:١٧١٧:١٠:٥٥١٧:٣١:٣٧٢٣:٣١:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٤:٢٤١٢:١٧:٣٦١٧:١٠:٣٢١٧:٣١:١٦٢٣:٣١:٥٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٥:٢٥١٢:١٧:٥٦١٧:١٠:١١١٧:٣٠:٥٨٢٣:٣٢:٠٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٦:٢٦١٢:١٨:١٧١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٤١٢٣:٣٢:٢٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٧:٢٦١٢:١٨:٣٨١٧:٠٩:٣٦١٧:٣٠:٢٧٢٣:٣٢:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٨:٢٥١٢:١٩:٠٠١٧:٠٩:٢١١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٣:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٩:٢٣١٢:١٩:٢٣١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٠٤٢٣:٣٣:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٣٠:٢٠١٢:١٩:٤٦١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٣٣:٤٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٣١:١٧١٢:٢٠:١٠١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٩:٥٠٢٣:٣٤:٠٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٠٠٧:٣٢:١٢١٢:٢٠:٣٤١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٩:٤٦٢٣:٣٤:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٨٠٧:٣٣:٠٦١٢:٢٠:٥٩١٧:٠٨:٤١١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٤:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٣٤:٠٠١٢:٢١:٢٥١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٥:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٣١٠٧:٣٤:٥٢١٢:٢١:٥٠١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:٢٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٦٠٧:٣٥:٤٢١٢:٢٢:١٧١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٩:٥١٢٣:٣٥:٥٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠١٠٧:٣٦:٣٢١٢:٢٢:٤٤١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٩:٥٧٢٣:٣٦:١٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٣٧:٢٠١٢:٢٣:١١١٧:٠٨:٥٤١٧:٣٠:٠٥٢٣:٣٦:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٣٨:٠٧١٢:٢٣:٣٨١٧:٠٩:٠٣١٧:٣٠:١٦٢٣:٣٧:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٩٠٧:٣٨:٥٢١٢:٢٤:٠٦١٧:٠٩:١٤١٧:٣٠:٢٨٢٣:٣٧:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٣٩:٣٦١٢:٢٤:٣٥١٧:٠٩:٢٧١٧:٣٠:٤٢٢٣:٣٧:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٩٠٧:٤٠:١٩١٢:٢٥:٠٣١٧:٠٩:٤٣١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٨:٢٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٧٠٧:٤١:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٧:١٠:٠١١٧:٣١:١٧٢٣:٣٨:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٤٠٧:٤١:٣٩١٢:٢٦:٠١١٧:١٠:٢٠١٧:٣١:٣٨٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٠٠٧:٤٢:١٧١٢:٢٦:٣١١٧:١٠:٤٢١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣٩:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٥٠٧:٤٢:٥٣١٢:٢٧:٠٠١٧:١١:٠٦١٧:٣٢:٢٤٢٣:٤٠:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٨٠٧:٤٣:٢٧١٢:٢٧:٣٠١٧:١١:٣١١٧:٣٢:٥٠٢٣:٤٠:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٠٠٧:٤٤:٠٠١٢:٢٨:٠٠١٧:١١:٥٩١٧:٣٣:١٨٢٣:٤١:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پارچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی روستای پارچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پارچی روستای پارچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پارچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پارچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پارچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پارچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پارچی

روستای پارچی بر روی نقشه

روستای پارچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پارچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پارچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پارچی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پارچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پارچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پارچی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پارچی
زمان پخش اذان زنده به افق پارچی
افق شرعی امروز فردا پارچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پارچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پارچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پارچی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پارچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پارچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پارچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو