جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پارسی

ولوپی | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پارسی


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پارسی (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای پارسی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پارسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
فتح ستارگانی كه هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند با برداشتن اولین گام ممكن شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پارسی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پارسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پارسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پارسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پارسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٦:٠١١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٩:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٠:٥١١٢:٥٥:٥١١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٨:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٥:١٧١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٥:١٠١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٧:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٦:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٣١٠٠:٠٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٤:١٠٠٠:٠٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:٠٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٢:٤٣١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥١:٥٦١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٤٠٠٠:٠٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٣٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٠:٢٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٢٣٠٠:٠٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٩:٤١١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٩:٥١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٤:٣٩٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٣:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٤:٤٣٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٠٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٠٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٤:٥٣٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٠٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پارسی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پارسی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پارسی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٣:٤٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٢٤٠٠:٢٠:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٣:٢٢١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٦٠٠:٢٠:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:٥٣١٣:٠٣:٠٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٢:٤٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٥٩٠٠:١٩:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٢:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٥١٠٠:١٩:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٨:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠١:٥٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٨:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٢:٤٢١٣:٠١:٣٥١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:١٨٠٠:١٧:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٥١١٣:٠١:٠٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١٠٠٠:١٧:١٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٦:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٦:٣٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٦:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٥:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٣١٠٠:١٥:٢٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣١:٢٧١٢:٥٩:١٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٥:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:١٦٠٠:١٤:٣٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٤:١٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٨:١٨١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٣:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٣:٠٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤١٠٠:١٢:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٢:٢٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٢:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:١١:٣٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٨:١١١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:١٦٠٠:١١:١٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:١٠٠٠:١٠:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٥:٤١١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٠:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٠:١٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٤١٠٦:١٣:١٤١٢:٥٦:١١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٥٢٠٠:٠٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پارسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پارسی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠١:٢٩١٢:٠٥:٢٨١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:١٣٢٣:٥٢:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٠:٠٢١٣:٠٥:١٠١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٠٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٨:٣٥١٣:٠٤:٥٢١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٥٧٠٠:٢٢:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٧:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٤٩٠٠:٢١:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٤:١٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٤١٠٠:٢١:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٣:٥٨١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٣:٤٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٢٤٠٠:٢٠:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٣:٢٢١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٦٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:٥٣١٣:٠٣:٠٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٢:٤٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:٥٩٠٠:١٩:٣٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٢:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٥١٠٠:١٩:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٨:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٠٨١٣:٠١:٥٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٨:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٢:٤٢١٣:٠١:٣٥١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:١٨٠٠:١٧:٤٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٥١١٣:٠١:٠٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١٠٠٠:١٧:١٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٢٠٠:١٦:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٦:٣٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٦:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:١٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٥:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٣١٠٠:١٥:٢٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣١:٢٧١٢:٥٩:١٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٥:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:١٦٠٠:١٤:٣٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٤:١٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٨:١٨١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٣:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٣:٠٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤١٠٠:١٢:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٢:٢٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٢:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:١١:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پارسی روستای پارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پارسی روستای پارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پارسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پارسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پارسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پارسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پارسی

روستای پارسی بر روی نقشه

روستای پارسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پارسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پارسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پارسی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پارسی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پارسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پارسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پارسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پارسی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پارسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پارسی
زمان پخش اذان آنلاین به افق پارسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پارسی
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پارسی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پارسی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پارسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پارسی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پارسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو