جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پارسیان

پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز پارسیان

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٥٥

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پارسیان (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر پارسیان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پارسیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پارسیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

شوپن
هنر، تلخی های زندگی را افزون می سازد و این تلخی ها، زندگی را شیرین می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پارسیان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پارسیان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پارسیان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پارسیان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پارسیان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پارسیان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٨:٠٩١٩:٢١:٥٥١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٨:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٣:٤٦١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٢١٠٠:١٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٢:٥٨١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:٤٧١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٧:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٧:١٣١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٣٥٠٠:١٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٧:٥٥١٢:٥٦:٣٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:١٧٠٠:١٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٦:١١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٥:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٦:٠١١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٥:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٠١٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٥:٣١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١١٠٠:١٤:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٤:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٥:١٣١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٤:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:١٠١٢:٥٤:٥٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٣:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٣:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٢١٠٠:١٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٢:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٣٣٠٠:١٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١٢:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٢:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:١٨١٢:٥٤:١٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٤:١٧١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:١١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٠١١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٢٥١٢:٥٤:١٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:١٢٠٠:١١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پارسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پارسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پارسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پارسیان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پارسیان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پارسیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پارسیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر پارسیان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر پارسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پارسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر پارسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پارسیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پارسیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پارسیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر پارسیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پارسیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پارسیان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پارسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پارسیان شهر پارسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر پارسیان شهر پارسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پارسیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پارسیان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پارسیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پارسیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پارسیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پارسیان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٤٠٠:١٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٥:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٥:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٥:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠١:٠٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٦:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠١:١٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٦:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٠١:٢٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٢٠٠:١٦:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠١:٣٨١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٣٠٠:١٦:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠١:٥٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٣٠٠:١٦:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٢٠٠:١٧:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٢:١٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٧:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٧:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٧:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٨:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٨:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٨:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٠:١٥١٣:٠٣:١٠١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٨:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٣:١٩١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:١١٠٠:١٩:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:١٠١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٩:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١١:٣٨١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٩:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٣:٤١١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٩:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٩:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٠:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤١٠٠:٢٠:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٤:١٣١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:١٦٠٠:٢٠:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٤:١٧١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پارسیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پارسیان شهر پارسیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر پارسیان شهر پارسیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پارسیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پارسیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پارسیان

پارسیان شهری در استان هرمزگان ایران است. این شهر مرکز شهرستان پارسیان است.

شهر پارسیان در ویکیپدیا

شهر پارسیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پارسیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پارسیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پارسیان بر روی نقشه

شهر پارسیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پارسیان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پارسیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پارسیان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر پارسیان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر پارسیان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر پارسیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پارسیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پارسیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پارسیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پارسیان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پارسیان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا پارسیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پارسیان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پارسیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پارسیان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پارسیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پارسیان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پارسیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پارسیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو