جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پاراه هیرمی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٧

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای پاراه هیرمی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پاراه هیرمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاراه هیرمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام محمد تقی (ع)
مؤ من در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال ، واعظى از درون خود، قبول و پذیرش نصیحت کسى که او را نصیحت نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاراه هیرمی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاراه هیرمی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاراه هیرمی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاراه هیرمی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاراه هیرمی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:٤٠١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤١:٣٢١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:١٩٠٠:٢٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٠:٢٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٤٢٠٠:٢٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٨:١٠١٣:٠٨:٤١١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٨:١٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٧:٥١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٤:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٧:١٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٤:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٣:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:٤١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٣:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٣:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٢:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٢:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢١:٢١١٣:٠٦:٠٢١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢١:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٥:٥٨١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٥٠٠:٢١:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٤١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢١:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢١:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢١:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاراه هیرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاراه هیرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پاراه هیرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاراه هیرمی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پاراه هیرمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاراه هیرمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاراه هیرمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پاراه هیرمی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاراه هیرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پاراه هیرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پاراه هیرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاراه هیرمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه هیرمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاراه هیرمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاراه هیرمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه هیرمی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:١٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٩:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٩:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٩:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٩:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٩:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٩:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٩:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٩:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٩:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٩:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٩:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٩:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٩:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٠:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٠:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٠:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٨:٠٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٠:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٠:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢١:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢١:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢١:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢١:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢١:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:١٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢١:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٢:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٢:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:١١:٠١٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاراه هیرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه هیرمی روستای پاراه هیرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه هیرمی روستای پاراه هیرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاراه هیرمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاراه هیرمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاراه هیرمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاراه هیرمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاراه هیرمی

روستای پاراه هیرمی بر روی نقشه

روستای پاراه هیرمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاراه هیرمی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پاراه هیرمی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پاراه هیرمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاراه هیرمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاراه هیرمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاراه هیرمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاراه هیرمی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پاراه هیرمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پاراه هیرمی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاراه هیرمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاراه هیرمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاراه هیرمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاراه هیرمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو