جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پاراه اردشیرقدیم

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٢٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای پاراه اردشیرقدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پاراه اردشیرقدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاراه اردشیرقدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
عشق به كسی كه از ما بیزار است، دشوارترین كارهاست. ولی به لطف پروردگار، حتی این دشوارترین كارها نیز اگر بخواهیم انجام‌شان دهیم، آسان و ساده خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاراه اردشیرقدیم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاراه اردشیرقدیم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پاراه اردشیرقدیم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاراه اردشیرقدیم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاراه اردشیرقدیم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٤٢١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٣٣١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:٢٥١٣:٠٩:١٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٧:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:١١١٣:٠٨:٤٣١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥١٠٠:٢٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٤:٥٥١٣:٠٨:٠٥١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٥:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٧:٣١١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٧:٢١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٤:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٣:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٣:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٣:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٦:٢١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٦:١٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢١:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٨٠٠:٢١:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٢٠٠:٢١:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٥٠٠:٢١:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاراه اردشیرقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاراه اردشیرقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاراه اردشیرقدیم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پاراه اردشیرقدیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پاراه اردشیرقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاراه اردشیرقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای پاراه اردشیرقدیم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاراه اردشیرقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پاراه اردشیرقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاراه اردشیرقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پاراه اردشیرقدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای پاراه اردشیرقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاراه اردشیرقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پاراه اردشیرقدیم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پاراه اردشیرقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پاراه اردشیرقدیم روستای پاراه اردشیرقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای پاراه اردشیرقدیم روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پاراه اردشیرقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه اردشیرقدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاراه اردشیرقدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاراه اردشیرقدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه اردشیرقدیم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:١١:١٦٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٣:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٣:١١:٢٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٣:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:٣٦١٣:١١:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٦:٥٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:١٠١٣:١٢:٠٨٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٧:٢٨١٣:١٢:٢٠٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٤:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٢:٣٣٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٢:٤٥٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٤:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٨:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٣:٠٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٥:١٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٩:١٦١٣:١٣:٢١٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٥:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٩:٤١١٣:١٣:٣٢٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٥:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٠:٠٦١٣:١٣:٤٣٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٥:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٠:٣٢١٣:١٣:٥٣٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٦:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:٠٤٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٦:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١١:٢٧١٣:١٤:١٣٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٦:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١١:٥٥١٣:١٤:٢٣٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٦:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٢:٢٥١٣:١٤:٣٢٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٧:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٢:٥٥١٣:١٤:٤١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٧:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٣:٢٥١٣:١٤:٤٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٧:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٣:٥٧١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٧:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٤:٢٩١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:١٢٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٨:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٣٤١٣:١٥:١٨٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٨:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٦:٠٨١٣:١٥:٢٥٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٦:٤٢١٣:١٥:٣٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٨:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٧:١٧١٣:١٥:٣٥٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٩:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٥٢١٣:١٥:٤٠٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٩:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٢٧١٣:١٥:٤٤٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢٩:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٩:٠٣١٣:١٥:٤٧٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٩:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٩:٣٩١٣:١٥:٥٠٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاراه اردشیرقدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه اردشیرقدیم روستای پاراه اردشیرقدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای پاراه اردشیرقدیم روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاراه اردشیرقدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاراه اردشیرقدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاراه اردشیرقدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاراه اردشیرقدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاراه اردشیرقدیم

روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی نقشه

روستای پاراه اردشیرقدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاراه اردشیرقدیم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای پاراه اردشیرقدیم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای پاراه اردشیرقدیم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای پاراه اردشیرقدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پاراه اردشیرقدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پاراه اردشیرقدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاراه اردشیرقدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاراه اردشیرقدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاراه اردشیرقدیم
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاراه اردشیرقدیم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاراه اردشیرقدیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پاراه اردشیرقدیم
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پاراه اردشیرقدیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ پاراه اردشیرقدیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاراه اردشیرقدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو