جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پات پات

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پات پات


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پات پات (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای پات پات)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پات پات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پات پات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پات پات

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پات پات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پات پات ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پات پات (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پات پات ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پات پات ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٩:١٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٨:١٩١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:٤٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٥:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٧:١٩١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٤:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٣:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٣:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٢:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٦:١٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٢:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٦:١٠١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٢:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢١:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢١:١٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٥:٤٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٢١:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٥:٤١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٨٠٠:٢١:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٨:٠١١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١١٠٠:٢١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:١٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٣١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پات پات

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پات پات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پات پات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پات پات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پات پات

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پات پات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پات پات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پات پات

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پات پات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پات پات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پات پات

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٩:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٩:٣٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٩:٣٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٩:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٩:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٩:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٩:٣٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٩:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٩:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٩:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٩:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٩:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٩:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٩:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٠:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٠:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٠٨٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٠:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٠:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٠:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢١:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢١:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢١:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢١:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:١٩١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٢:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پات پات روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پات پات روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پات پات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پات پات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پات پات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پات پات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پات پات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پات پات

روستای پات پات بر روی نقشه

روستای پات پات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پات پات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پات پات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پات پات
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پات پات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پات پات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پات پات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پات پات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پات پات رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پات پات
جدول اوقات شرعی امروز فردا پات پات دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پات پات دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پات پات
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پات پات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پات پات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پات پات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پات پات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پات پات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو