جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پات پات

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پات پات


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٨
نیمه شب: ٢٣:١٤:٤٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پات پات (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای پات پات)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای پات پات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پات پات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای پات پات

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پات پات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پات پات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پات پات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پات پات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پات پات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٣:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٦:٣١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٦:١٦١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٦:١٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٢:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٥:٤٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٣٠٠:٢١:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢١:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٥:٤١١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٢١:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٦:٢١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٠:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٤:١٦١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:١٤١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:٤١١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پات پات

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای پات پات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پات پات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پات پات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای پات پات

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پات پات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پات پات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پات پات

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پات پات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پات پات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پات پات

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٧:٤٠١٢:٠١:٤١١٨:٠٥:١٤١٨:٢٢:٢٠٢٣:٢٢:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٨:١٦١٢:٠١:٢٠١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:٠٣٢٣:٢١:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٥:٥٨:٥١١٢:٠٠:٥٩١٨:٠٢:٣٩١٨:١٩:٤٦٢٣:٢١:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٣٩١٨:٠١:٢٢١٨:١٨:٢٩٢٣:٢١:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٠٠:١٨١٨:٠٠:٠٦١٨:١٧:١٢٢٣:٢٠:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٠:٣٨١١:٥٩:٥٨١٧:٥٨:٤٩١٨:١٥:٥٦٢٣:٢٠:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:١٥١١:٥٩:٣٨١٧:٥٧:٣٣١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٠:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠١:٥١١١:٥٩:١٨١٧:٥٦:١٧١٨:١٣:٢٤٢٣:١٩:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٢:٢٨١١:٥٨:٥٩١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:٠٩٢٣:١٩:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٣:٠٥١١:٥٨:٣٩١٧:٥٣:٤٦١٨:١٠:٥٤٢٣:١٩:١٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٣:٤٢١١:٥٨:٢٠١٧:٥٢:٣٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٨:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٤:١٩١١:٥٨:٠٢١٧:٥١:١٧١٨:٠٨:٢٥٢٣:١٨:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:٥٧١١:٥٧:٤٣١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٧:١٢٢٣:١٨:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٥:٣٤١١:٥٧:٢٥١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٥:٥٩٢٣:١٨:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٦:١٣١١:٥٧:٠٨١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٤٦٢٣:١٧:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٥١١١:٥٦:٥١١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٣:٣٤٢٣:١٧:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٠٧:٣٠١١:٥٦:٣٤١٧:٤٥:١١١٨:٠٢:٢٣٢٣:١٧:١١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٨:٠٩١١:٥٦:١٧١٧:٤٣:٥٩١٨:٠١:١٢٢٣:١٦:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٨:٤٨١١:٥٦:٠١١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٠٢٢٣:١٦:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٩:٢٨١١:٥٥:٤٦١٧:٤١:٣٨١٧:٥٨:٥٢٢٣:١٦:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٠:٠٨١١:٥٥:٣١١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٦:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٠:٤٨١١:٥٥:١٧١٧:٣٩:١٩١٧:٥٦:٣٦٢٣:١٥:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٢٩١١:٥٥:٠٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٥:٢٨٢٣:١٥:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:١٠١١:٥٤:٤٩١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٢٢٢٣:١٥:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٢:٥١١١:٥٤:٣٧١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٣:١٦٢٣:١٥:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:٣٣١١:٥٤:٢٤١٧:٣٤:٥٠١٧:٥٢:١٢٢٣:١٤:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٤:١٥١١:٥٤:١٣١٧:٣٣:٤٥١٧:٥١:٠٨٢٣:١٤:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٤:٥٨١١:٥٤:٠٢١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٠٥٢٣:١٤:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٥:٤١١١:٥٣:٥٢١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٤:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٦:٢٥١١:٥٣:٤٢١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٨:٠٢٢٣:١٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پات پات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پات پات روستای پات پات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای پات پات روستای پات پات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پات پات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پات پات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پات پات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پات پات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پات پات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پات پات

روستای پات پات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پات پات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پات پات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پات پات
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای پات پات + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای پات پات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پات پات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پات پات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پات پات رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پات پات دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پات پات دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ پات پات دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پات پات
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ پات پات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پات پات
زمان پخش اذان مستقیم به افق پات پات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پات پات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پات پات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو