جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز پاتیت رنگاب


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٨:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٤٦:١٧

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای پاتیت رنگاب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاتیت رنگاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاتیت رنگاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

وین دایر
دل قوی دارید كه او هرگز ما را رها نمی كند و هر لحظه در درون ما زنده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پاتیت رنگاب

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاتیت رنگاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پاتیت رنگاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پاتیت رنگاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پاتیت رنگاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:٢٧١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:٢١١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٤٠:١٧١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:١٣١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:١١١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣٦:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٤:١١١٣:٢١:٤١٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:١٣١٣:٢١:٣٥٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣١:٢٢١٣:٢١:٢٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٥:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢١:١٨٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢١:١٥٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢١:١٣٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢١:١١٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:١٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٤:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢١:١٠٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢١:١٠٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٣:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٣:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:١٢٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٣:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٢:٤١١٣:٢١:١٤٢٠:٢٠:١٠٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٢٥١٣:٢١:١٩٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٠:١٤١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٩:٠٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاتیت رنگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاتیت رنگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاتیت رنگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاتیت رنگاب

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاتیت رنگاب

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاتیت رنگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاتیت رنگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای پاتیت رنگاب

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٠:١٣١٣:٣٠:٢٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٤٨:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:١٨:٥٢١٣:٣٠:٠٦١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٣٠٠:٤٨:٣٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٧:٣٢١٣:٢٩:٤٨١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٤٨:٠٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٦:١١١٣:٢٩:٣٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٧:٤٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٤:٥١١٣:٢٩:١٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤٧:٢٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٣:٣٠١٣:٢٨:٥٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٧:٠٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٢:١٠١٣:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٤٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:٥١١٣:٢٨:١٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٤٦:١٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٩:٣١١٣:٢٨:٠١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٤٥:٥٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٣٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٦:٥٣١٣:٢٧:٢٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:١٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٥:٣٤١٣:٢٧:٠٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٤٤:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٤:١٦١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٤٤:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٢:٥٨١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٤٤:٠٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠١:٤١١٣:٢٦:١٩١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٤٣:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٠:٢٤١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٣:١٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٢٣٠٦:٥٩:٠٨١٣:٢٥:٤٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٤٢:٥٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٥:٣١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١١:٤٧٠٠:٤٢:٣٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٦:٣٦١٣:٢٥:١٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٢:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٥:٠١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢١٠٠:٤١:٥١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:٤١:٣٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤١:٠٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:١٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٠:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٤:٠٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣٠٠٠:٤٠:٢٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٠:٠٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٨:٠٧١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٩:٤٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٦:٥٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣٩:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٥:٤٩١٣:٢٣:١٦٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٩:٠٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٤:٤١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٨:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای پاتیت رنگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاتیت رنگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای پاتیت رنگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پاتیت رنگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاتیت رنگاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای پاتیت رنگاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پاتیت رنگاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاتیت رنگاب

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٨:١٨١٢:٣٢:١١١٨:٣٦:٣٧١٨:٥٤:١٥٠٠:٢٠:٥٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:١٩٠٧:٢٦:٥٧١٣:٣١:٥٤١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:٥٠:٣٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٣٠٧:٢٥:٣٦١٣:٣١:٣٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٤٦٠٠:٥٠:١٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٢٦٠٧:٢٤:١٦١٣:٣١:١٨١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٤٩:٥٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥٩٠٧:٢٢:٥٥١٣:٣١:٠٠١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٧٠٠:٤٩:٣٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢١:٣٤١٣:٣٠:٤٢١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٠٢٠٠:٤٩:١٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٠:١٣١٣:٣٠:٢٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٤٨:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٧٠٧:١٨:٥٢١٣:٣٠:٠٦١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٣٠٠:٤٨:٣٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٧:٣٢١٣:٢٩:٤٨١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٤٨:٠٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٦:١١١٣:٢٩:٣٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٠٤٠٠:٤٧:٤٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٤:٥١١٣:٢٩:١٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٤٧:٢٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٣:٣٠١٣:٢٨:٥٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٤٧:٠٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٢:١٠١٣:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٤٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:٥١١٣:٢٨:١٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٤٦:١٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٩:٣١١٣:٢٨:٠١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٤٥:٥٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٣٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٦:٥٣١٣:٢٧:٢٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٤٥:١٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٥:٣٤١٣:٢٧:٠٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٤٤:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٤:١٦١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٤٤:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٢:٥٨١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٤٤:٠٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠١:٤١١٣:٢٦:١٩١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٤٣:٤٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٠:٢٤١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٣:١٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٣٠٦:٥٩:٠٨١٣:٢٥:٤٧١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٤٢:٥٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٥:٣١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١١:٤٧٠٠:٤٢:٣٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٦:٣٦١٣:٢٥:١٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٢:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٢٢١٣:٢٥:٠١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٢١٠٠:٤١:٥١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٠٨٠٠:٤١:٣٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤١:٠٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:١٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٠:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٤:٠٥١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣٠٠٠:٤٠:٢٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پاتیت رنگاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاتیت رنگاب روستای پاتیت رنگاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای پاتیت رنگاب روستای پاتیت رنگاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پاتیت رنگاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پاتیت رنگاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پاتیت رنگاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پاتیت رنگاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پاتیت رنگاب

روستای پاتیت رنگاب بر روی نقشه

روستای پاتیت رنگاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پاتیت رنگاب
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای پاتیت رنگاب + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای پاتیت رنگاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پاتیت رنگاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق پاتیت رنگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پاتیت رنگاب
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پاتیت رنگاب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پاتیت رنگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا پاتیت رنگاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاتیت رنگاب دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ پاتیت رنگاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پاتیت رنگاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پاتیت رنگاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو