جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پاتاوه

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز پاتاوه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٣١
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٠٦

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پاتاوه (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر پاتاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پاتاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاتاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر پاتاوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پاتاوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاتاوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پاتاوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پاتاوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پاتاوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٥:٠١١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٩٠٠:٢٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٢٠٠:٢١:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٤٠٠:٢١:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢١:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٣:١٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٠:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٠:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٩:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٩:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٩:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٢:١٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١٨٠٠:١٨:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٨:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٩:٥١١٣:٠١:٥٨١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٨:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٤٦١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٧:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠١:٤١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٢٤١٣:٠١:٣٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٥:٣٥١٣:٠١:٣٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٤٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٠١١٣:٠١:٢٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:١٥١٣:٠١:٢٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٣١١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٤٨١٣:٠١:٢١١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٢١١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاتاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاتاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پاتاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پاتاوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پاتاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پاتاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاتاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر پاتاوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پاتاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پاتاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر پاتاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پاتاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاتاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پاتاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر پاتاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاتاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پاتاوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پاتاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پاتاوه شهر پاتاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پاتاوه شهر پاتاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پاتاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاتاوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پاتاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر پاتاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پاتاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پاتاوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٣:٢٢١١:٥٧:٣٦١٨:٠١:٢١١٨:١٨:٢٧٢٣:١٨:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٣:٥٧١١:٥٧:١٥١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:١٠٢٣:١٧:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٤:٣٢١١:٥٦:٥٤١٧:٥٨:٤٧١٨:١٥:٥٣٢٣:١٧:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٥:٠٧١١:٥٦:٣٣١٧:٥٧:٣١١٨:١٤:٣٦٢٣:١٧:٠٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٥:٤٣١١:٥٦:١٢١٧:٥٦:١٤١٨:١٣:٢٠٢٣:١٦:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٦:١٨١١:٥٥:٥٢١٧:٥٤:٥٨١٨:١٢:٠٣٢٣:١٦:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٦:٥٤١١:٥٥:٣٢١٧:٥٣:٤٢١٨:١٠:٤٧٢٣:١٦:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٧:٣٠١١:٥٥:١٢١٧:٥٢:٢٦١٨:٠٩:٣٢٢٣:١٥:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٥:٥٨:٠٦١١:٥٤:٥٢١٧:٥١:١٠١٨:٠٨:١٦٢٣:١٥:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٥:٥٨:٤٢١١:٥٤:٣٣١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٧:٠٢٢٣:١٥:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٩:١٩١١:٥٤:١٣١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٤:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٥:٥٩:٥٦١١:٥٣:٥٥١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٤:٣٣٢٣:١٤:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٠:٣٣١١:٥٣:٣٦١٧:٤٦:١٢١٨:٠٣:١٩٢٣:١٤:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠١:١١١١:٥٣:١٨١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:١٣:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠١:٤٨١١:٥٣:٠٠١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٠:٥٤٢٣:١٣:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٢:٢٦١١:٥٢:٤٣١٧:٤٢:٣٢١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٣:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٣:٠٥١١:٥٢:٢٦١٧:٤١:٢٠١٧:٥٨:٣١٢٣:١٣:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:٤٤١١:٥٢:١٠١٧:٤٠:٠٩١٧:٥٧:٢٠٢٣:١٢:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٢٣١١:٥١:٥٤١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:١٠٢٣:١٢:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١١:٥١:٣٨١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٥:٠١٢٣:١٢:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٥:٤٢١١:٥١:٢٣١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٣:٥٢٢٣:١٢:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٦:٢٢١١:٥١:٠٩١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٢:٤٤٢٣:١١:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٠:٥٥١٧:٣٤:٢١١٧:٥١:٣٧٢٣:١١:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٠٧:٤٤١١:٥٠:٤١١٧:٣٣:١٤١٧:٥٠:٣١٢٣:١١:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٨:٢٥١١:٥٠:٢٩١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٢٥٢٣:١١:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٠٩:٠٧١١:٥٠:١٧١٧:٣١:٠١١٧:٤٨:٢١٢٣:١٠:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٠٩:٤٩١١:٥٠:٠٥١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٧:١٧٢٣:١٠:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٠:٣١١١:٤٩:٥٤١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٦:١٤٢٣:١٠:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١١:١٤١١:٤٩:٤٤١٧:٢٧:٤٨١٧:٤٥:١٢٢٣:١٠:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١١:٥٨١١:٤٩:٣٤١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٤:١١٢٣:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پاتاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پاتاوه شهر پاتاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر پاتاوه شهر پاتاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پاتاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پاتاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پاتاوه

شهر پاتاوه از شهرهای ایران است. این شهر مرکز بخش پاتاوه در شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است. فاصلهٔ آن از یاسوج ۴۵ تا ۵۵ کیلومتر است. در نزدیکی این شهر یک آبشار نیمه‌بلند وجود دارد. در حاشیه شهر پاتاوه آثاری از چند پل قدیمی وجود دارد

شهر پاتاوه در ویکیپدیا

شهر پاتاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پاتاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پاتاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پاتاوه بر روی نقشه

شهر پاتاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پاتاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پاتاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پاتاوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر پاتاوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر پاتاوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر پاتاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پاتاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پاتاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پاتاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پاتاوه رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ پاتاوه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پاتاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق پاتاوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا پاتاوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پاتاوه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پاتاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پاتاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق پاتاوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پاتاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو