جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ویش خس محله

خاله سرا | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ویش خس محله


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٢٠
اذان مغرب: ١٧:١٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ویش خس محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ویش خس محله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ویش خس محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ویش خس محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تناجیو
وقتی در زندگی به داشته هایمان فكر می كنیم، خود را خوشبخت و زمانی كه به نداشته می اندیشیم، خود را بدبخت حس می كنیم؛ پس خوشبختی ما در تصور خود ماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ویش خس محله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ویش خس محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ویش خس محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ویش خس محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ویش خس محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ویش خس محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٢:١١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٢:٠١١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٤:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٤:١٩١٣:١١:٥١١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٣:٠٦١٣:١١:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢١:٥٣١٣:١١:٣٣٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٣:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٢٥٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:٣٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٨:٢١١٣:١١:١٠٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:١٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:٠٥١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:٥١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢١:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢١:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٨٠٦:١٢:٥١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:٣٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٦٠٦:١٠:٤٧١٣:١٠:٣٤٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٠:٣٢٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٠:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٠:٢٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:١١٠٠:١٩:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٧٠٠:١٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٢٧٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٢٦٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٥:١١١٣:١٠:٢٦٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥٥٠٠:١٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:١٠:٢٨٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٠:٣٠٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٤٠٠٠:١٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٤٠٦:٠١:٥٦١٣:١٠:٣٢٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:٣٣٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠١:١١١٣:١٠:٣٥٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٩:٤٧١٣:١٠:٤٣٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٩:٠٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:١٧:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٠:٥٣٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:٥٤٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ویش خس محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ویش خس محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ویش خس محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ویش خس محله

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ویش خس محله

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ویش خس محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ویش خس محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ویش خس محله

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠١:٥٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٤٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٧:٥٦١٢:٠٢:١٣١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:٤٤٢٣:١٦:٥٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٨:٥٥١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:١٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٩:٥٢١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٢٠٢٣:١٧:٣٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٩:٢٤٠٧:١٠:٤٩١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:١١٢٣:١٧:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٠:١٣٠٧:١١:٤٥١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:١٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤١:٠٢٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٤:٠٦١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٩٢٣:١٨:٣٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٣:٣٥١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:٥٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٢:٣٦٠٧:١٤:٢٨١٢:٠٤:٥٥١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٥٢٣:١٩:١٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٥:٢٠١٢:٠٥:٢٠١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٦٢٣:١٩:٣٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١٦:١١١٢:٠٥:٤٦١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٩٢٣:٢٠:٠٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٧:٠١١٢:٠٦:١٣١٦:٥٥:١٥١٧:١٦:٠٤٢٣:٢٠:٢٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٧:٥٠١٢:٠٦:٣٩١٦:٥٥:٢١١٧:١٦:١١٢٣:٢٠:٥٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٨:٣٧١٢:٠٧:٠٧١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٢٠٢٣:٢١:١٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٩:٢٣١٢:٠٧:٣٤١٦:٥٥:٣٨١٧:١٦:٣١٢٣:٢١:٤١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٧:٤٣٠٧:٢٠:٠٨١٢:٠٨:٠٢١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٤٤٢٣:٢٢:٠٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٨:٢٣٠٧:٢٠:٥١١٢:٠٨:٣٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٥٩٢٣:٢٢:٣٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٩:٠٢٠٧:٢١:٣٣١٢:٠٨:٥٩١٦:٥٦:٢٠١٧:١٧:١٦٢٣:٢٣:٠٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٩:٤٠٠٧:٢٢:١٤١٢:٠٩:٢٨١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٣٤٢٣:٢٣:٢٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٠:١٧٠٧:٢٢:٥٣١٢:٠٩:٥٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٥٥٢٣:٢٣:٥٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٣٠١٢:١٠:٢٦١٦:٥٧:٢٠١٧:١٨:١٧٢٣:٢٤:٢٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:٢٤:٠٦١٢:١٠:٥٦١٦:٥٧:٤٤١٧:١٨:٤٢٢٣:٢٤:٥٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٤:٤٠١٢:١١:٢٦١٦:٥٨:١٠١٧:١٩:٠٨٢٣:٢٥:٢١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٥:١٣١٢:١١:٥٦١٦:٥٨:٣٨١٧:١٩:٣٦٢٣:٢٥:٥٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٣:٠٣٠٧:٢٥:٤٤١٢:١٢:٢٥١٦:٥٩:٠٧١٧:٢٠:٠٦٢٣:٢٦:٢٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٣:٣٢٠٧:٢٦:١٣١٢:١٢:٥٥١٦:٥٩:٣٩١٧:٢٠:٣٧٢٣:٢٦:٥٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٤:٠٠٠٧:٢٦:٤٠١٢:١٣:٢٥١٧:٠٠:١٢١٧:٢١:١٠٢٣:٢٧:٢٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٧:٠٦١٢:١٣:٥٥١٧:٠٠:٤٧١٧:٢١:٤٥٢٣:٢٧:٥٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٧:٢٩١٢:١٤:٢٥١٧:٠١:٢٤١٧:٢٢:٢٢٢٣:٢٨:٢٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٧:٥١١٢:١٤:٥٥١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ویش خس محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ویش خس محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ویش خس محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ویش خس محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ویش خس محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ویش خس محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ویش خس محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ویش خس محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ویش خس محله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:١١٢٣:١٥:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٨٠٧:٠١:٥٢١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:٤٤٢٣:١٥:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٧:٠٢:٥٤١٢:٠٠:٣٧١٦:٥٨:٠٢١٧:١٨:١٩٢٣:١٥:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٣:٥٦١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٧:٣٦١٧:١٧:٥٦٢٣:١٥:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠١:١٣١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:٣٥٢٣:١٦:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠٥:٥٧١٢:٠١:٣٢١٦:٥٦:٥١١٧:١٧:١٦٢٣:١٦:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠١:٥٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٧:٥٦١٢:٠٢:١٣١٦:٥٦:١٤١٧:١٦:٤٤٢٣:١٦:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٨:٥٥١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٩:٥٢١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٢٠٢٣:١٧:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:١٠:٤٩١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:١١٢٣:١٧:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:١١:٤٥١٢:٠٣:٤٢١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٤:٠٦١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٩٢٣:١٨:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٣:٣٥١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:١٤:٢٨١٢:٠٤:٥٥١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٥٢٣:١٩:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٥:٢٠١٢:٠٥:٢٠١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٦٢٣:١٩:٣٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١٦:١١١٢:٠٥:٤٦١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٩٢٣:٢٠:٠٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٧:٠١١٢:٠٦:١٣١٦:٥٥:١٥١٧:١٦:٠٤٢٣:٢٠:٢٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٧:٥٠١٢:٠٦:٣٩١٦:٥٥:٢١١٧:١٦:١١٢٣:٢٠:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٨:٣٧١٢:٠٧:٠٧١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٢٠٢٣:٢١:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٩:٢٣١٢:٠٧:٣٤١٦:٥٥:٣٨١٧:١٦:٣١٢٣:٢١:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:٢٠:٠٨١٢:٠٨:٠٢١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:٤٤٢٣:٢٢:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:٢٠:٥١١٢:٠٨:٣٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٥٩٢٣:٢٢:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:٢١:٣٣١٢:٠٨:٥٩١٦:٥٦:٢٠١٧:١٧:١٦٢٣:٢٣:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:٢٢:١٤١٢:٠٩:٢٨١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٣٤٢٣:٢٣:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٧٠٧:٢٢:٥٣١٢:٠٩:٥٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٥٥٢٣:٢٣:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٣:٣٠١٢:١٠:٢٦١٦:٥٧:٢٠١٧:١٨:١٧٢٣:٢٤:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:٢٤:٠٦١٢:١٠:٥٦١٦:٥٧:٤٤١٧:١٨:٤٢٢٣:٢٤:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٤:٤٠١٢:١١:٢٦١٦:٥٨:١٠١٧:١٩:٠٨٢٣:٢٥:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٥:١٣١٢:١١:٥٦١٦:٥٨:٣٨١٧:١٩:٣٦٢٣:٢٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ویش خس محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ویش خس محله روستای ویش خس محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ویش خس محله روستای ویش خس محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ویش خس محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ویش خس محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ویش خس محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ویش خس محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ویش خس محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ویش خس محله

روستای ویش خس محله بر روی نقشه

روستای ویش خس محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ویش خس محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ویش خس محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ویش خس محله
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ویش خس محله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ویش خس محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ویش خس محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ویش خس محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ویش خس محله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ویش خس محله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ویش خس محله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ویش خس محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ویش خس محله
افق شرعی امروز فردا ویش خس محله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ویش خس محله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ویش خس محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ویش خس محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ویش خس محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو