جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز وکیل آباد کرمان

اذان صبح: ٠٤:٣٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٥
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٢٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وکیل آباد کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وکیل آباد کرمان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد کرمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر وکیل آباد کرمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد کرمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد کرمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢١:٢٤١٢:٤٥:٥٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:٥٢٠٠:٠٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٠:٢٠١٢:٤٥:٣٧١٩:١١:٢٠١٩:٢٨:٢٨٠٠:٠٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٩:١٨١٢:٤٥:٢٣١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٠٣٠٠:٠٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٨:١٦١٢:٤٥:٠٩١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٣٩٠٠:٠٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٧:١٥١٢:٤٤:٥٦١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:١٥٠٠:٠٤:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٦:١٤١٢:٤٤:٤٣١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٥٢٠٠:٠٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٥:١٤١٢:٤٤:٣٠١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٢٨٠٠:٠٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٤:١٥١٢:٤٤:١٨١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٠٥٠٠:٠٣:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:١٦١٢:٤٤:٠٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٢:٤١٠٠:٠٢:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٢:١٨١٢:٤٣:٥٥١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:١٨٠٠:٠٢:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١١:٢١١٢:٤٣:٤٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:٥٥٠٠:٠٢:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٣:٣٣١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:٣٢٠٠:٠٢:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٣:٢٣١٩:١٧:٤٢١٩:٣٥:١٠٠٠:٠١:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٣:١٤١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠١:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٧:٤٢١٢:٤٣:٠٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٢٥٠٠:٠١:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٢:٥٦١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٠٣٠٠:٠١:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٤٠٠٠:٠٠:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٢:٤١١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:١٨٠٠:٠٠:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٢:٣٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٥٧٠٠:٠٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٢:٢٨١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٠:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٢:١٧١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٢:١٢١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٢:٠٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٩:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٢٦٢٣:٥٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٧:٣٦١٢:٤١:٥٨١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤١:٥٧١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٢٢٢٣:٥٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد کرمان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر وکیل آباد کرمان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وکیل آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر وکیل آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد کرمان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر وکیل آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد کرمان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٠:٤٥١١:٣٠:٠١١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٥:٥٦٢٢:٥١:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥١:٢٤١١:٢٩:٥٣١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٥:٠٢٢٢:٥١:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٢:٠٣١١:٢٩:٤٥١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:٠٩٢٢:٥١:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٢:٤٣١١:٢٩:٣٨١٧:٠٦:١٢١٧:٢٣:١٧٢٢:٥٠:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٣:٢٣١١:٢٩:٣٢١٧:٠٥:١٩١٧:٢٢:٢٦٢٢:٥٠:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٤:٠٣١١:٢٩:٢٦١٧:٠٤:٢٨١٧:٢١:٣٦٢٢:٥٠:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٤:٤٤١١:٢٩:٢١١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٠:٤٨٢٢:٥٠:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٥:٢٥١١:٢٩:١٧١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٠:٠٠٢٢:٥٠:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٦:٠٧١١:٢٩:١٤١٧:٠٢:٠٠١٧:١٩:١٤٢٢:٥٠:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٦:٤٩١١:٢٩:١١١٧:٠١:١٣١٧:١٨:٢٨٢٢:٥٠:٠٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٧:٣٢١١:٢٩:١٠١٧:٠٠:٢٧١٧:١٧:٤٤٢٢:٥٠:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:١٥١١:٢٩:٠٩١٦:٥٩:٤٣١٧:١٧:٠٢٢٢:٥٠:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٨:٥٨١١:٢٩:٠٩١٦:٥٨:٥٩١٧:١٦:٢٠٢٢:٤٩:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٩:٤٢١١:٢٩:٠٩١٦:٥٨:١٧١٧:١٥:٤٠٢٢:٤٩:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٠:٢٦١١:٢٩:١١١٦:٥٧:٣٦١٧:١٥:٠١٢٢:٤٩:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠١:١١١١:٢٩:١٣١٦:٥٦:٥٧١٧:١٤:٢٣٢٢:٤٩:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠١:٥٥١١:٢٩:١٧١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٤٧٢٢:٤٩:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٢:٤١١١:٢٩:٢١١٦:٥٥:٤٢١٧:١٣:١٢٢٢:٤٩:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٣:٢٦١١:٢٩:٢٦١٦:٥٥:٠٧١٧:١٢:٣٩٢٢:٤٩:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٤:١٢١١:٢٩:٣١١٦:٥٤:٣٣١٧:١٢:٠٧٢٢:٤٩:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٤:٥٨١١:٢٩:٣٨١٦:٥٤:٠٠١٧:١١:٣٧٢٢:٥٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:٤٥١١:٢٩:٤٦١٦:٥٣:٢٩١٧:١١:٠٨٢٢:٥٠:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٦:٣١١١:٢٩:٥٤١٦:٥٣:٠٠١٧:١٠:٤٠٢٢:٥٠:١١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٧:١٨١١:٣٠:٠٣١٦:٥٢:٣٢١٧:١٠:١٤٢٢:٥٠:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٠٥١١:٣٠:١٤١٦:٥٢:٠٥١٧:٠٩:٤٩٢٢:٥٠:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٨:٥٣١١:٣٠:٢٥١٦:٥١:٤٠١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٠:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١١:٣٠:٣٦١٦:٥١:١٧١٧:٠٩:٠٥٢٢:٥٠:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٠:٢٨١١:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٠:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١١:١٥١١:٣١:٠٣١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٨:٢٦٢٢:٥١:٠٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٢:٠٣١١:٣١:١٧١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:٠٩٢٢:٥١:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وکیل آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر وکیل آباد کرمان

وکیل‌آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه در استان کرمان ایران است

شهر وکیل آباد کرمان در ویکیپدیا

شهر وکیل آباد کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وکیل آباد کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وکیل آباد کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وکیل آباد کرمان بر روی نقشه

شهر وکیل آباد کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وکیل آباد کرمان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق وکیل آباد کرمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وکیل آباد کرمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق وکیل آباد کرمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ وکیل آباد کرمان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ وکیل آباد کرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ وکیل آباد کرمان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ وکیل آباد کرمان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا وکیل آباد کرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو