جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز وکیل آباد کرمان


اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٢٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر وکیل آباد کرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر وکیل آباد کرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مرد باید به برادر خود یاری برساند چه برادرش ظالم باشد و چه ستمگر (زیرا) اگر ظالم باشد، او را ظلم باز می‌دارد؛‌ پس (در واقع)‌ به او یاری رسانده است و اگر مظلوم باشد به یاریش بشتابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وکیل آباد کرمان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد کرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وکیل آباد کرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد کرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٠:١٢١٢:٤٣:٣٢١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٤٢٠٠:٠٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٣:٢٢١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٢٠٠٠:٠١:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٣:١٣١٩:١٨:٢٧١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠١:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٣:٠٤١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٢:٥٦١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:١٣٠٠:٠١:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٥١٠٠:٠٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٢:٤١١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٢٩٠٠:٠٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٢:٣٤١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٠٧٠٠:٠٠:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٠:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٢:١٧١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٩:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤٢:١٣١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٤١٢٣:٥٩:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٢:٠٩١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٥٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٢:٠٥١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:١٥٢٣:٥٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤١:٥٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٨:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤١:٥٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥٨:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٦:١١١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٤٨٢٣:٥٨:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤١:٥٧١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٢٧٢٣:٥٨:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤١:٥٩١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٨:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٢:٠١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥٨:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٣:٢٢١٢:٤٢:٠٣١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٢٠٢٣:٥٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٢:٠٦١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٢:١٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:١٢٢٣:٥٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥١:٣١١٢:٤٢:١٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٠٦١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وکیل آباد کرمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر وکیل آباد کرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر وکیل آباد کرمان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وکیل آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر وکیل آباد کرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر وکیل آباد کرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وکیل آباد کرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر وکیل آباد کرمان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٢:١٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٢١٢٣:٥٧:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥١:٢٥١٢:٤٢:١٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٧:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٧:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٧:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٤٥٢٣:٥٧:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٧:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٧:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٢٩٢٣:٥٧:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٨:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٣:١٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٨:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٨:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٨:١٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٨:١١١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:١١٢٣:٥٨:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٨:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٩:١١٢٣:٥٨:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٤:١٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٠٢٣:٥٨:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٤:٢٤١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٨:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٤:٣٦١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٥٨:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٤:٤٧١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٩:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٤:٥٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٢٨٢٣:٥٩:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٧:٣٣١٢:٤٥:١١١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٥٢٢٣:٥٩:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٥:٢٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:١٦٢٣:٥٩:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٧:٣٦١٢:٤٥:٣٦١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٥٩:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٥٩:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٦:٠١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٠:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٦:١٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٠:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٠:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٠:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٠:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠١:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٧:١٨١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠١:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر وکیل آباد کرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر وکیل آباد کرمان شهر وکیل آباد کرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وکیل آباد کرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر وکیل آباد کرمان

وکیل‌آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه در استان کرمان ایران است

شهر وکیل آباد کرمان در ویکیپدیا

شهر وکیل آباد کرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وکیل آباد کرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وکیل آباد کرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وکیل آباد کرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وکیل آباد کرمان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وکیل آباد کرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق وکیل آباد کرمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق وکیل آباد کرمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وکیل آباد کرمان
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ وکیل آباد کرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق وکیل آباد کرمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق وکیل آباد کرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وکیل آباد کرمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا وکیل آباد کرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وکیل آباد کرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو