جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای وچکاب

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز وچکاب


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وچکاب (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای وچکاب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای وچکاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وچکاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای وچکاب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وچکاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وچکاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای وچکاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وچکاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وچکاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٧:١٥١٣:١٧:٢٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٣:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:١٢١٣:١٧:١٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٢٤٠٠:٣٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٥:١٠١٣:١٧:١٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:١١٠٠:٣٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٦:٥٤٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٦:٤٧٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣١:١١١٣:١٦:٤١٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:١٩٠٠:٣١:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٠:١٤١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣١:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٩:١٨١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٠:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٦:١٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٠:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٦:١٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٠:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٦:١٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٣٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٦:٠٩٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٦:٠٤٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٩:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١١٠٦:٢١:٤٨١٣:١٦:٠٣٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:١٦:٠٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٦:٠٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٩:٤٢١٣:١٦:٠٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٦:٠٧٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٢٥١٣:١٦:١٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٧:٤٨١٣:١٦:١٣٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:١٣١٣:١٦:١٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٦:٣٩١٣:١٦:٢٠٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:٠٧١٣:١٦:٢٥٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٥:٣٧١٣:١٦:٣٠٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٥:٠٧١٣:١٦:٣٦٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وچکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وچکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وچکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وچکاب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای وچکاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای وچکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وچکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای وچکاب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای وچکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای وچکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای وچکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وچکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وچکاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای وچکاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای وچکاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وچکاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای وچکاب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢٢:٢٦١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٩:٣٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٢:١٠١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣٩:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٢١:٥٤١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٠٦٠٠:٣٩:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٩:٥٤١٣:٢١:٣٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٩:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢١:٢١١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٨:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:١٤١٣:٢١:٠٣١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٨:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥١:٥٤١٣:٢٠:٤٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٨:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٠:٢٧١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٨:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٣:١٢١٣:٢٠:٠٩١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٣٨:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٣:٥٢١٣:١٩:٥٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٣٧:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٤:٣١١٣:١٩:٣١١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣٧:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٥:١٠١٣:١٩:١٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٣٧:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٥:٤٩١٣:١٨:٥٢١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣٧:١٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٦:٢٨١٣:١٨:٣٢١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٤٩٠٠:٣٧:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٧:٠٧١٣:١٨:١٢١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:٣٦:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٧:٥٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٠٧٠٠:٣٦:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٨:٢٤١٣:١٧:٣١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٦٠٠:٣٦:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٧:١٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٢٥٠٠:٣٥:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٦:٥٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٠٣٠٠:٣٥:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٠:٢٠١٣:١٦:٢٨١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٥:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٠:٥٩١٣:١٦:٠٧١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:١٩٠٠:٣٥:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠١:٣٧١٣:١٥:٤٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٧٠٠:٣٤:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٢:١٦١٣:١٥:٢٤١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٢:٥٤١٣:١٥:٠٣١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٣٠٠:٣٤:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٣:٣٣١٣:١٤:٤٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٣:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٤:١٢١٣:١٤:٢٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٢٨٠٠:٣٣:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٤:٥٠١٣:١٣:٥٨١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٣:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٥:٢٩١٣:١٣:٣٧١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٠٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٦:٠٨١٣:١٣:١٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٢١٠٠:٣٢:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٦:٤٧١٣:١٢:٥٤١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٥٩٠٠:٠٢:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:١٢:٣٣١٨:١٧:٠٩١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای وچکاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای وچکاب روستای وچکاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای وچکاب روستای وچکاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وچکاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وچکاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای وچکاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وچکاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وچکاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وچکاب

روستای وچکاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وچکاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وچکاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وچکاب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای وچکاب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای وچکاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وچکاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وچکاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وچکاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق وچکاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا وچکاب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق وچکاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وچکاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وچکاب
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ وچکاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ وچکاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق وچکاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وچکاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو