جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ونوش

نوشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ونوش

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٣
اذان ظهر: ١١:٥٥:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٠٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ونوش (شهرستان نوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر ونوش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ونوش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ونوش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام جعفر صادق (ع)
خدا خلقی از سگ نجس‌تر خلق نكرده است و كسی كه عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ونوش

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ونوش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ونوش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ونوش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ونوش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ونوش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٧:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٢:١٨١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠١:٥١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:١٨٠٠:١٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢١:٠٢١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٩:٤٦١٣:٠١:٠١١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٤:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:١٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٤:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٣:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٣:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٢:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١١:١٩١٢:٥٩:٥١١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٢:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٠:١١١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٢:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:١١:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:١٥٠٠:١١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:١٠٠٠:١١:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:١٧١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:١١:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:٠١٠٠:١٠:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٠:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٥١٠٠:١٠:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٤١٠٠:٠٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ونوش

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ونوش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ونوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ونوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ونوش

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ونوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ونوش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ونوش

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ونوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ونوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ونوش

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ونوش شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ونوش شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ونوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ونوش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ونوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٩:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٥١٠٠:١٩:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٩:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٤:٣١١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٩:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٤:١٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٩:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:١٤٠٠:١٩:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٩:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٣:٢١١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٨:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٦٠٠:١٨:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٨:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٨:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٨:١١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠١:٤٦١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٧:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:١٤١٣:٠١:٢٦١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٧:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٧:٠٢١٣:٠١:٠٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٠٥٠٠:١٧:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٧:٤٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٣٦٠٠:١٧:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:٣٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٧:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٦٠٠:١٦:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٠:١١١٢:٥٩:٤٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٦:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٠:٥٨١٢:٥٩:٢٢١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٦:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤١:٤٦١٢:٥٩:٠١١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:٠٤٠٠:١٦:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥٨:٤٠١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٥:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٣:٢١١٢:٥٨:١٩١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٠٢٠٠:١٥:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٧:٥٧١٩:١١:١١١٩:٢٩:٣١٠٠:١٥:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٥٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٨:٠٠٠٠:١٤:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٥:٤٣١٢:٥٧:١٥١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٢٩٠٠:١٤:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٦:٣١١٢:٥٦:٥٣١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٥٨٠٠:١٤:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٧:١٩١٢:٥٦:٣٢١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٢٧٠٠:١٤:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:٠٧١٢:٥٦:١١١٩:٠٣:٣٩١٩:٢١:٥٦٠٠:١٣:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٨:٥٥١٢:٥٥:٤٩١٩:٠٢:٠٩١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٣:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٤٩:٤٣١١:٥٥:٢٨١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٥٤٢٣:١٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ونوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ونوش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ونوش

ونوش، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران

شهر ونوش در ویکیپدیا

شهر ونوش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ونوش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ونوش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ونوش بر روی نقشه

شهر ونوش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ونوش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ونوش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ونوش
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ونوش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ونوش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ونوش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ونوش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ونوش
زمان پخش اذان مستقیم به افق ونوش
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ونوش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ونوش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ونوش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ونوش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ونوش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ونوش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو