جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ونوش

نوشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ونوش


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٦
نیمه شب: ٠٠:٢٢:١٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ونوش (شهرستان نوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر ونوش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ونوش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ونوش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

وین دایر
هر روز، سازش و آرامش بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ونوش

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ونوش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ونوش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ونوش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ونوش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ونوش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٣:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٣:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٢:١٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٥١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٣٥٠٠:١١:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٣٠٠٠:١١:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٢٥٠٠:١١:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٩:١٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٠:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:١٦٠٠:١٠:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:١٠٠٠:١٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٩:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٤٩٠٠:٠٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:٠٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٠٩:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٣٠٠٠:٠٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٠٨:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٨:٥٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:١١٠٥:٥٤:٣٣١٢:٥٨:٥٤٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٨:٥٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٠١٠٠:٠٨:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٨:٥٨٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٢:٢٠١٢:٥٩:٠١٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٠٧:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٩:٠٥٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٠٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٠٧:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٩:١٣٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٩:١٦٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٠٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ونوش

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ونوش

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ونوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ونوش

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:٠٤١٣:٠٨:٠٦١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٤:٥٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٣٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٤:٣١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:٠٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٤:٠٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٤٤٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:١٣١٣:٠٦:٥٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٦:١٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٢:٣٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٦:٠١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٦٠٠:٢٢:١٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٥:٤٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢١:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢١:٢٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢١:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٤:٥١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٨٠٠:٢٠:٤٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٤١٠٠:٢٠:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٤:١٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٩:٥٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٤:٠١١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٩:٣٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٢٢٠٠:١٩:٠٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:١٦٠٠:١٨:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٣:١٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:١٠٠٠:١٨:٢١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:١٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٧:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٧:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٧:١٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٢:١٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٤١٠٠:١٦:٢٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٤٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٦:٠٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٣١٠٠:١٥:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٥:٢٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٢١٠٠:١٥:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٤:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:١٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:١١٠٠:١٤:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ونوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ونوش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ونوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ونوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٥٣١٢:٠٩:٥٤١٨:١٤:٣٠١٨:٣٢:٤٧٢٣:٥٧:٠٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٤:٢٥١٣:٠٩:٣٦١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٤٠٠٠:٢٦:٤٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٢:٥٧١٣:٠٩:١٨١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٣٣٠٠:٢٦:٢١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٢٨١٣:٠٩:٠٠١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٢٦٠٠:٢٥:٥٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٠:٠٠١٣:٠٨:٤٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:١٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٨:٣٢١٣:٠٨:٢٤١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:١٢٠٠:٢٥:١٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:٠٤١٣:٠٨:٠٦١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٤:٥٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٣٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٤:٣١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:٠٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٤:٠٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٤٤٠٠:٢٣:٤٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:١٣١٣:٠٦:٥٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٣:٢٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٦:١٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٢:٣٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٦:٠١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٦٠٠:٢٢:١٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٥:٤٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢١:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢١:٢٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠٥:٠٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢١:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٤:٥١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٨٠٠:٢٠:٤٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٩:٤٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٤١٠٠:٢٠:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٤:١٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٣٥٠٠:١٩:٥٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٤:٠١١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٩:٣٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٢٢٠٠:١٩:٠٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:١٦٠٠:١٨:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٣:١٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:١٠٠٠:١٨:٢١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:١٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٧:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٧:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٧:١٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٢:١٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٤١٠٠:١٦:٢٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٤٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٦:٠٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٣١٠٠:١٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ونوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش شهر ونوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ونوش شهر ونوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ونوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ونوش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ونوش

ونوش، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران

شهر ونوش در ویکیپدیا

شهر ونوش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ونوش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ونوش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ونوش بر روی نقشه

شهر ونوش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ونوش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ونوش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ونوش
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ونوش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ونوش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ونوش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ونوش رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ونوش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ونوش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ونوش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ونوش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ونوش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ونوش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ونوش
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ونوش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ونوش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو