جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولی

جایزان | امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ولی


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٩

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولی (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای ولی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ولی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه در هنگام حضور مردم كه او را می‌بینند، نماز خوب بخواند (ولی) سپس در هنگام خلوت، آن را بد به جا بیاورد، این كار (نوعی) توهین است و (‌در واقع) به خداوند خود،‌ توهین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٥:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٤:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٤:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٧:٢٥١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٣:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٧:١٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٧:١٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:١٩٠٠:٢٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٧:١١١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٢:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٢:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٢:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١١٠٠:٢٢:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٠١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢١:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١١٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٠١٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٧:٠١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:١٠١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢١:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١١٠٠:٢١:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥١٠٠:٢١:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٧:٢١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٠٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١١٠٠:٢١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ولی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ولی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:١٦٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٦:١٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:١٧٠٠:٣٦:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٥:٥٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣٤٠٧:٠٤:١٩١٣:١٥:٣٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣٥:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٥:١٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٤٠٠:٣٤:٥٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠١:٥٠١٣:١٥:٠١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٤:٤٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣٤:١٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٠٩٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٤:٢٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٣:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:٥٥١٣:١٣:٥٠١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٣:٠٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٢:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٢:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٣:١٧١٣:١٢:٥٨١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٢:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٢:٠٥١٣:١٢:٤١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٠٩٠٠:٣١:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٠:٥٣١٣:١٢:٢٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٨٠٠:٣١:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:١٦٠٦:٤٩:٤٢١٣:١٢:٠٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٨:٣١١٣:١١:٥٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٢١١٣:١١:٣٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٠:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٦:١١١٣:١١:٢١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٥:٠٢١٣:١١:٠٦١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٩:٣٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٠:٥١١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٩:١٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٠:٣٦١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٨:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤١:٣٨١٣:١٠:٢٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٨:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٠:٣١١٣:١٠:٠٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٨:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٧:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٧:٣٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٢:١٣١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٧:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٦:١١١٣:٠٩:١٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٦:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠١٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٦:٣٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٦:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ولی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ولی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٤:١٥١٢:١٨:٠١١٨:٢٢:١٥١٨:٣٩:٢٢٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٣:٠٠١٣:١٧:٤٣١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٠١٠٠:٣٧:٤٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١١:٤٦١٣:١٧:٢٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٤١٠٠:٣٧:٢٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٦٠٧:١٠:٣١١٣:١٧:٠٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٠٠٠:٣٧:٠٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٦٠٧:٠٩:١٧١٣:١٦:٤٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤١:٥٩٠٠:٣٦:٤٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٦٠٧:٠٨:٠٢١٣:١٦:٣١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٣٨٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٦٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٦:١٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:١٧٠٠:٣٦:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٥٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٥:٥٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٥:٤٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٤٠٧:٠٤:١٩١٣:١٥:٣٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣٥:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٥:١٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٤٠٠:٣٤:٥٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠١:٥٠١٣:١٥:٠١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٤:٣٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٤:٤٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣٤:١٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٩٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٤:٢٥١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٣:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٧:٥١٠٠:٣٣:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:٥٥١٣:١٣:٥٠١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٣:٠٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٢:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٤:٣٠١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٢:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٣:١٧١٣:١٢:٥٨١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٢:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٢:٠٥١٣:١٢:٤١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٠٩٠٠:٣١:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٠:٥٣١٣:١٢:٢٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٤٨٠٠:٣١:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٤٩:٤٢١٣:١٢:٠٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٨:٣١١٣:١١:٥٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٧:٢١١٣:١١:٣٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٠:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٦:١١١٣:١١:٢١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٥:٠٢١٣:١١:٠٦١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٠:٥١١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٩:١٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٠:٣٦١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٨:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤١:٣٨١٣:١٠:٢٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٨:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٠:٣١١٣:١٠:٠٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٨:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٧:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ولی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ولی روستای ولی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ولی روستای ولی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولی

روستای ولی بر روی نقشه

روستای ولی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ولی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ولی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ولی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ولی
افق شرعی امروز فردا ولی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو