جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولی آباد

حومه | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز ولی آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٨:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولی آباد (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ولی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ولی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
یكی از روش‌های یادگیری انجام درست یك كار، انجام نادرست آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:١٧٠٠:١٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٣:١٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٣:١١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٨:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٢:٥١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٧:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٢:٣٢١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٣:١٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٧:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٠٠٠:١٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:١٠٠٠:١٦:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٢:٢١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٠٠:١٦:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٢١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:١٠٠٠:١٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:١٤٠٠:١٥:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ولی آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ولی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٠٨١١:٥٣:٤٦١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٠٦٢٣:١١:٣٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٧:٠٠١١:٥٤:٠٧١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٥٨٢٣:١١:٥٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٥١١١:٥٤:٢٨١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٥٢٢٣:١٢:١٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٤:٥٠١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٤٧٢٣:١٢:٣٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٣٢١١:٥٥:١٣١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٤٥٢٣:١٢:٥٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٢٢١١:٥٥:٣٦١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤٣٢٣:١٣:١٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:١١١١:٥٦:٠٠١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤٤٢٣:١٣:٣٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥١:٥٩١١:٥٦:٢٤١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤٧٢٣:١٣:٥٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٦:٤٩١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:١٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٧:١٤١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٥٦٢٣:١٤:٤١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٢٠١١:٥٧:٤٠١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٥:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٠٥١١:٥٨:٠٦١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:١٣٢٣:١٥:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٨:٣٣١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٥:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٦:٣٣١١:٥٩:٠٠١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٦:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:١٥١١:٥٩:٢٨١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥١٢٣:١٦:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٥٧١١:٥٩:٥٦١٧:٠١:٥٠١٧:٢١:٠٧٢٣:١٧:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٢٥٢٣:١٧:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:١٦١٢:٠٠:٥٣١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٤٤٢٣:١٨:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٥٤١٢:٠١:٢٢١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٨:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠١:٥١١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٩:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٥١٢٣:١٩:٢٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:١٦٢٣:١٩:٥٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٠:٢٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:١١٢٣:٢٠:٥٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٤:١٩١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٤١٢٣:٢١:٢٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٤:٤٩١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٥:١٢٢٣:٢١:٥٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٤:١٥١٢:٠٥:١٩١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٤٥٢٣:٢٢:٢٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٤:٤١١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:١٩٢٣:٢٢:٥٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠٦:١٩١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢٣:٢٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٥:٣٠١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٨:١١١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٠:٥٢١١:٥١:٥٨١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٣١٢٣:١٠:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤١:٤٦١١:٥٢:١٤١٧:٠٢:٢٧١٧:٢١:١٣٢٣:١٠:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٢:٣٩١١:٥٢:٣١١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٠:٣٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٢:٤٩١٧:٠١:٥١١٧:٢٠:٤١٢٣:١٠:٥١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٣:٠٧١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٢٨٢٣:١١:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٥:١٦١١:٥٣:٢٦١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:١٦٢٣:١١:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٦:٠٨١١:٥٣:٤٦١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٠٦٢٣:١١:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٧:٠٠١١:٥٤:٠٧١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٥٨٢٣:١١:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٥١١١:٥٤:٢٨١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٥٢٢٣:١٢:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٤:٥٠١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٤٧٢٣:١٢:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٩:٣٢١١:٥٥:١٣١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٤٥٢٣:١٢:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٢٢١١:٥٥:٣٦١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤٣٢٣:١٣:١٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:١١١١:٥٦:٠٠١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤٤٢٣:١٣:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥١:٥٩١١:٥٦:٢٤١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤٧٢٣:١٣:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٦:٤٩١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٧:١٤١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٥٦٢٣:١٤:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٢٠١١:٥٧:٤٠١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٥:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٠٥١١:٥٨:٠٦١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:١٣٢٣:١٥:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٨:٣٣١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٥:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٦:٣٣١١:٥٩:٠٠١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٦:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:١٥١١:٥٩:٢٨١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥١٢٣:١٦:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٥٧١١:٥٩:٥٦١٧:٠١:٥٠١٧:٢١:٠٧٢٣:١٧:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٢٥٢٣:١٧:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:١٦١٢:٠٠:٥٣١٧:٠٢:٢٥١٧:٢١:٤٤٢٣:١٨:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٥٤١٢:٠١:٢٢١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٠٤٢٣:١٨:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠١:٥١١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٩:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٢:٢٠١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٥١٢٣:١٩:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:١٦٢٣:١٩:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٢:١٥١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٠:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:١١٢٣:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولی آباد

روستای ولی آباد بر روی نقشه

روستای ولی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ولی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ولی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولی آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ولی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ولی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ولی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو