جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولی آباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ولی آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولی آباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ولی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ولی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولی آباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٥:١٠١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٤:١٠١٢:٢١:٤١١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٣:١٠١٢:٢١:٣١١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢٢٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٢:١٢١٢:٢١:٢٣١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٥٢٣:٣٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٥٠٥:٤١:١٥١٢:٢١:١٤١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٤٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:١٨١٢:٢١:٠٧١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣١٢٣:٣٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:١٤٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٥٧٢٣:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٠٧٢٣:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٠٠٥:٣٥:٠١١٢:٢٠:٣١١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٥٠٢٣:٣٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٠:٢١١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٠٠٢٣:٣٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٠:١٩١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٠:١٦١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٤٤١٢:٢٠:١٥١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٢٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠١٠٥:٢٩:٠٣١٢:٢٠:١٥١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٣٤٢٣:٣٤:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٠:١٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:١٧٢٣:٣٤:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١١٠٥:٢٧:٤٦١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٥٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٠:١٩١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٢٦:٠١١٢:٢٠:٢٤١٩:١٥:٠٨١٩:٣٤:٠٤٢٣:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٠:٢٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٢٦٢٣:٣٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٩٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٦٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٤٢١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ولی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ولی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ولی آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٤٠٥:١٢:٢٢١١:١٦:٢٥١٧:١٩:٥٩١٧:٣٧:٠٥٢٢:٣٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٣٠٥:١٢:٥٧١١:١٦:٠٤١٧:١٨:٤٢١٧:٣٥:٤٨٢٢:٣٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٢٠٥:١٣:٣٣١١:١٥:٤٣١٧:١٧:٢٥١٧:٣٤:٣١٢٢:٣٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:١٤:٠٨١١:١٥:٢٢١٧:١٦:٠٨١٧:٣٣:١٤٢٢:٣٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٠٠٥:١٤:٤٤١١:١٥:٠٢١٧:١٤:٥١١٧:٣١:٥٧٢٢:٣٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:١٥:٢٠١١:١٤:٤١١٧:١٣:٣٥١٧:٣٠:٤١٢٢:٣٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٧٠٥:١٥:٥٦١١:١٤:٢١١٧:١٢:١٩١٧:٢٩:٢٥٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:١٦:٣٢١١:١٤:٠٢١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:١٠٢٢:٣٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:١٧:٠٩١١:١٣:٤٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٤٢٢:٣٤:١٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥١٠٥:١٧:٤٦١١:١٣:٢٣١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٩٢٢:٣٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:٢٣١١:١٣:٠٤١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٥٢٢:٣٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٩:٠٠١١:١٢:٤٥١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١١٢٢:٣٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٣٧١١:١٢:٢٧١٧:٠٤:٤٩١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٣:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٠:١٥١١:١٢:٠٩١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٥٣١١:١١:٥١١٧:٠٢:٢٢١٧:١٩:٣٢٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٣٢١١:١١:٣٤١٧:٠١:٠٩١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٢٢:١٠١١:١١:١٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٧:٠٩٢٢:٣١:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٢٢:٤٩١١:١١:٠١١٦:٥٨:٤٦١٧:١٥:٥٨٢٢:٣١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٣:٢٨١١:١٠:٤٥١٦:٥٧:٣٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٢٤:٠٨١١:١٠:٢٩١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٣٨٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٢٤:٤٨١١:١٠:١٤١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٢٥:٢٨١١:١٠:٠٠١٦:٥٤:٠٥١٧:١١:٢٢٢٢:٣٠:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٢٦:٠٩١١:٠٩:٤٦١٦:٥٢:٥٧١٧:١٠:١٤٢٢:٣٠:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٢٦:٥٠١١:٠٩:٣٣١٦:٥١:٥٠١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٢٧:٣١١١:٠٩:٢٠١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٠٢٢٢:٢٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٢٨:١٣١١:٠٩:٠٨١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٦:٥٨٢٢:٢٩:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٢٨:٥٥١١:٠٨:٥٦١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٥:٥٤٢٢:٢٩:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٢٩:٣٨١١:٠٨:٤٥١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٥١٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٠:٢١١١:٠٨:٣٥١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٣:٤٩٢٢:٢٨:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٤٠٥:٣١:٠٤١١:٠٨:٢٥١٦:٤٥:٢١١٧:٠٢:٤٨٢٢:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ولی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد روستای ولی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ولی آباد روستای ولی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولی آباد

روستای ولی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولی آباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ولی آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ولی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق ولی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق ولی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولی آباد
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ولی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو