جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولی آباد تنکابن


اذان صبح: ٠٥:١٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٠:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٤٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
نبوغ، جوهر تفكر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٦:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٣:٥١١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٥٧٠٠:١٦:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:١٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٣:١٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١١:٠٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٤:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٤:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٣:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:١٣٠٠:١٣:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٣:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٣:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٢:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٢:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١١:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:١١:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:١١:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٢:٤٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:١١:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٤:٥٢١٣:٠٢:٤٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:١١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١١:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٣:٣٤١٣:٠٢:٥٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١١:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٣:٠٣:٠٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٥٢:٢٢١٣:٠٣:٠٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٥:١١٠٠:١٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ولی آباد تنکابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ولی آباد تنکابن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٠:٣٥١١:٥٠:٣٦١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٨:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢١:٣٢١١:٥٠:٢٨١٧:١٨:٥٤١٧:٣٧:٣٩٢٣:٠٨:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٠:٢٠١٧:١٧:٤١١٧:٣٦:٢٩٢٣:٠٧:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٣:٢٨١١:٥٠:١٤١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:١٩٢٣:٠٧:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٤:٢٦١١:٥٠:٠٨١٧:١٥:٢٠١٧:٣٤:١١٢٣:٠٧:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٥:٢٥١١:٥٠:٠٢١٧:١٤:١١١٧:٣٣:٠٥٢٣:٠٧:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:٢٤١١:٤٩:٥٨١٧:١٣:٠٣١٧:٣١:٥٩٢٣:٠٧:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٢٤١١:٤٩:٥٤١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٥٥٢٣:٠٧:١٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٨:٢٤١١:٤٩:٥١١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٥٢٢٣:٠٧:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٢٤١١:٤٩:٤٩١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٥٠٢٣:٠٧:٠٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٠:٢٤١١:٤٩:٤٨١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:٤٩٢٣:٠٦:٥٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٢٤١١:٤٩:٤٧١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٥٠٢٣:٠٦:٥١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٢:٢٥١١:٤٩:٤٧١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٥:٥٣٢٣:٠٦:٤٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٣:٢٦١١:٤٩:٤٨١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٤:٥٧٢٣:٠٦:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٤:٢٧١١:٤٩:٥٠١٧:٠٤:٤٧١٧:٢٤:٠٢٢٣:٠٦:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٥:٢٨١١:٤٩:٥٣١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٠٩٢٣:٠٦:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٣٠١١:٤٩:٥٦١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:١٧٢٣:٠٦:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٣١١١:٥٠:٠٠١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٢٧٢٣:٠٦:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٣٣١١:٥٠:٠٥١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٣٩٢٣:٠٦:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:٣٥١١:٥٠:١١١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٦:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤٠:٣٧١١:٥٠:١٨١٦:٥٩:٣٦١٧:١٩:٠٧٢٣:٠٦:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤١:٣٨١١:٥٠:٢٦١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٢٣٢٣:٠٦:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٤٠١١:٥٠:٣٤١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:٤١٢٣:٠٦:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٤٢١١:٥٠:٤٤١٦:٥٧:٢٣١٧:١٧:٠١٢٣:٠٧:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٠:٥٤١٦:٥٦:٤٢١٧:١٦:٢٣٢٣:٠٧:٠٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٥:٤٦١١:٥١:٠٥١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:٤٦٢٣:٠٧:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٦:٤٧١١:٥١:١٧١٦:٥٥:٢٥١٧:١٥:١١٢٣:٠٧:٢١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٧:٤٩١١:٥١:٣٠١٦:٥٤:٥٠١٧:١٤:٣٨٢٣:٠٧:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٨:٥٠١١:٥١:٤٣١٦:٥٤:١٦١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٧:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٩:٥٢١١:٥١:٥٨١٦:٥٣:٤٤١٧:١٣:٣٨٢٣:٠٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولی آباد تنکابن

وَلی‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران. پل فلزی ولی‌آباد که در دوره رضاشاه پهلوی ساخته شده از آثار ملی ثبت شده شهرستان تنکابن است

شهر ولی آباد تنکابن در ویکیپدیا

شهر ولی آباد تنکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولی آباد تنکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولی آباد تنکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولی آباد تنکابن
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولی آباد تنکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ولی آباد تنکابن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولی آباد تنکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولی آباد تنکابن
زمان پخش اذان آنلاین به افق ولی آباد تنکابن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو