جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولی آباد تنکابن


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٦
نیمه شب: ٠٠:٢٦:١٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

ابوعلی سینا
اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٤:١٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٣:٥١١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٥٧٠٠:١٦:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:١٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٣:١٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١١:٠٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٤:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٤:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٣:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:١٣٠٠:١٣:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٢:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥١٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٢:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٢:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:١١:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:١١:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٢:٤٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:١١:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٤:٥٢١٣:٠٢:٤٨٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:١١:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٢:٥٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١١:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٣:٣٤١٣:٠٢:٥٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١١:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١٣:٠٣:٠٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ولی آباد تنکابن

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ولی آباد تنکابن

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٤٣١٣:١١:٤٩١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٥٦٠٠:٢٨:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:١٥١٣:١١:٣١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٤٩٠٠:٢٨:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:١١:١٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٣٠٠:٢٧:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:١٨١٣:١٠:٥٥١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٣٦٠٠:٢٧:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٥٠١٣:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٦:٥٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٣:٢٢١٣:١٠:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:٢٦:٣٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥١:٥٤١٣:١٠:٠١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٦٠٠:٢٦:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:٢٦١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٠٤٠٠:٢٥:٢٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٥:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٦:٠٥١٣:٠٨:٥١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٥١٠٠:٢٤:٣٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٤:١٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٨:١٧١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٣:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٨:٠١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٣:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٣:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٢:٤١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٧:١٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٢:١٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:١١١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٢١:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٦:٤١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢١:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢١:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:١٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٠:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٠:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٥:٣١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٩:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٥:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٩:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٨:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٨:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٤:٣١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٧:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:١٣:٣٧١٨:١٨:١٤١٨:٣٦:٣٥٠٠:٠٠:٣٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٨:٠٦١٣:١٣:١٩١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٢٨٠٠:٣٠:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٦:٣٨١٣:١٣:٠١١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٢٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٥:٠٩١٣:١٢:٤٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:١٥٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٢:٢٥١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٠٩٠٠:٢٩:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٢:١٢١٣:١٢:٠٧١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٠٢٠٠:٢٨:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٤٣١٣:١١:٤٩١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٥٦٠٠:٢٨:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:١٥١٣:١١:٣١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٤٩٠٠:٢٨:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:١١:١٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٤٣٠٠:٢٧:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:١٨١٣:١٠:٥٥١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٣٦٠٠:٢٧:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٥٠١٣:١٠:٣٧١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٩٠٠:٢٦:٥٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٣:٢٢١٣:١٠:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:٢٦:٣٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥١:٥٤١٣:١٠:٠١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٦٠٠:٢٦:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:٢٦١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٥:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٠٤٠٠:٢٥:٢٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٥:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٦:٠٥١٣:٠٨:٥١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٥١٠٠:٢٤:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٤:٣٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٤:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٨:١٧١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٣:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٨:٠١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٣:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٢:٤١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٧:١٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٢:١٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:١١١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٢١:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٦:٤١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢١:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢١:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:١٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٠:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٠:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٥:٣١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٩:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٥:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٩:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولی آباد تنکابن

وَلی‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران. پل فلزی ولی‌آباد که در دوره رضاشاه پهلوی ساخته شده از آثار ملی ثبت شده شهرستان تنکابن است

شهر ولی آباد تنکابن در ویکیپدیا

شهر ولی آباد تنکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولی آباد تنکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولی آباد تنکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولی آباد تنکابن
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ولی آباد تنکابن
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولی آباد تنکابن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولی آباد تنکابن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولی آباد تنکابن
افق شرعی امروز فردا ولی آباد تنکابن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولی آباد تنکابن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو