جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولی آباد تنکابن

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٢١
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٣٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ولی آباد تنکابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

جان فلچر
روحی كه بتواند به گونه ای به كنش بپردازد كه انسان كامل و راستگویی را به بشریت ارائه نماید، سزاوار تمام نیكی ها بوده و بر تمام قدرتها و سرنوشت ها فرمان می راند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ولی آباد تنکابن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولی آباد تنکابن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٦:١٦١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٦:٠١١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٥:٢١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:١١١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٨:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٧:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٧:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٤:١٢١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٧:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٨:١٤١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٦:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٦:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٥:٥١١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٢٠٠:١٦:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٤١١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٦:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٥:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٣:١٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:١٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٥:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١٠:١٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٢١٠٠:١٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:١٧٠٠:١٤:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:١٣٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٢:٤١٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠١:١٩١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٣٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولی آباد تنکابن

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ولی آباد تنکابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ولی آباد تنکابن

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولی آباد تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولی آباد تنکابن

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولی آباد تنکابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولی آباد تنکابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٤:١٣١١:٥٨:٥٠١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:١٠٢٣:١٦:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٥:٠٢١١:٥٨:٢٩١٨:٠١:٢١١٨:١٩:٣٩٢٣:١٦:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:٥١١١:٥٨:٠٨١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٠٨٢٣:١٥:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٤٠١١:٥٧:٤٧١٧:٥٨:٢٠١٨:١٦:٣٧٢٣:١٥:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٧:٢٩١١:٥٧:٢٧١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٠٧٢٣:١٥:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٨:١٩١١:٥٧:٠٦١٧:٥٥:١٩١٨:١٣:٣٧٢٣:١٤:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٩:٠٨١١:٥٦:٤٦١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٠٧٢٣:١٤:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٩:٥٨١١:٥٦:٢٦١٧:٥٢:٢٠١٨:١٠:٣٨٢٣:١٤:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٠:٤٨١١:٥٦:٠٦١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٠٩٢٣:١٣:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠١:٣٨١١:٥٥:٤٧١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:٤٠٢٣:١٣:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٢:٢٩١١:٥٥:٢٨١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:١٢٢٣:١٣:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٣:١٩١١:٥٥:٠٩١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:٤٤٢٣:١٣:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٤:١٠١١:٥٤:٥٠١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:١٧٢٣:١٢:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٤:٣٢١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٥٠٢٣:١٢:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٥:٥٣١١:٥٤:١٥١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٢٤٢٣:١٢:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٤٥١١:٥٣:٥٧١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٥٩٢٣:١١:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١١:٥٣:٤٠١٧:٣٩:١١١٧:٥٧:٣٤٢٣:١١:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٨:٢٩١١:٥٣:٢٤١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:١٠٢٣:١١:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٢٢١١:٥٣:٠٨١٧:٣٦:٢١١٧:٥٤:٤٦٢٣:١١:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:١٥١١:٥٢:٥٢١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:٢٤٢٣:١٠:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٠٩١١:٥٢:٣٨١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٢:٠١٢٣:١٠:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٢:٠٣١١:٥٢:٢٣١٧:٣٢:١١١٧:٥٠:٤٠٢٣:١٠:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:٥٧١١:٥٢:٠٩١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:٢٠٢٣:١٠:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:٥١١١:٥١:٥٦١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٠٠٢٣:٠٩:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٤:٤٦١١:٥١:٤٣١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:٤٢٢٣:٠٩:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٤١١١:٥١:٣١١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٥:٢٤٢٣:٠٩:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٣٧١١:٥١:١٩١٧:٢٥:٣١١٧:٤٤:٠٧٢٣:٠٩:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:٣٣١١:٥١:٠٨١٧:٢٤:١٣١٧:٤٢:٥١٢٣:٠٨:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٨:٢٩١١:٥٠:٥٨١٧:٢٢:٥٦١٧:٤١:٣٦٢٣:٠٨:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٩:٢٦١١:٥٠:٤٨١٧:٢١:٤١١٧:٤٠:٢٢٢٣:٠٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ولی آباد تنکابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ولی آباد تنکابن شهر ولی آباد تنکابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولی آباد تنکابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولی آباد تنکابن

وَلی‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران. پل فلزی ولی‌آباد که در دوره رضاشاه پهلوی ساخته شده از آثار ملی ثبت شده شهرستان تنکابن است

شهر ولی آباد تنکابن در ویکیپدیا

شهر ولی آباد تنکابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولی آباد تنکابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولی آباد تنکابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

شهر ولی آباد تنکابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولی آباد تنکابن
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ولی آباد تنکابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولی آباد تنکابن
زمان پخش اذان آنلاین به افق ولی آباد تنکابن
زمان پخش اذان مستقیم به افق ولی آباد تنکابن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولی آباد تنکابن
افق شرعی امروز فردا ولی آباد تنکابن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولی آباد تنکابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولی آباد تنکابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولی آباد تنکابن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولی آباد تنکابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو