جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولیک چال

بنافت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولیک چال


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٢:١٧
اذان مغرب: ١٩:٢٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٢٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولیک چال (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ولیک چال)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ولیک چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولیک چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كم راحت‌ترین مردم كسی است كه بخیل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولیک چال

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولیک چال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولیک چال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولیک چال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولیک چال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولیک چال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٨:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٨:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٤:١٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:١١١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٥:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٤:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٣:٢٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٢:٣٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٠١٠٥:٥١:٠١١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٣:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٣:٣١١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٠٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٣:٣٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٠٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٣:٤٦٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٠٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٥:٣٣١٢:٥٣:٥٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٥٤:٠١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٠٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولیک چال

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ولیک چال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ولیک چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولیک چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ولیک چال

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولیک چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولیک چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولیک چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولیک چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢١:١٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٤:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٤:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠١٠٠:١٤:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٤:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٥٠٠:١٤:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٨:٢٩١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥١٠٠:١٤:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٨:١١١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٤:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٠١٠٠:١٣:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٧:٣٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٣:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٨:٢٠١٢:٥٧:١٦١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:١٠٠٠:١٣:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٠٦١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٣:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:١٦٠٠:١٣:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٦:١٨١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٢:٥٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣١:٢٦١٢:٥٥:٥٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٢١٠٠:١٢:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٥:٣٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٢:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٢:٥٨١٢:٥٥:١٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٢٤٠٠:١٢:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٤:٥٧١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٥٥٠٠:١١:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٤:٣٦١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٢٦٠٠:١١:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٥:١٧١٢:٥٤:١٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٥٧٠٠:١١:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٦:٠٣١٢:٥٣:٥٤١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٢٨٠٠:١١:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٥٨٠٠:١٠:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٧:٣٥١٢:٥٣:١١١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٢٨٠٠:١٠:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:٢١١٢:٥٢:٥٠١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٤:٥٨٠٠:١٠:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٩:٠٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:٢٨٠٠:٠٩:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥٢:٠٧١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٥٨٠٠:٠٩:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥١:٤٦١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٢٨٠٠:٠٩:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤١:٢٦١٢:٥١:٢٤١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٨٠٠:٠٩:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٢:١٢١٢:٥١:٠٣١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:٢٨٠٠:٠٨:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٢:٥٩١٢:٥٠:٤١١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٥٩٠٠:٠٨:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:٤٦١٢:٥٠:٢٠١٨:٥٦:١٩١٩:١٤:٢٩٢٣:٣٨:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٤:٣٢١١:٤٩:٥٩١٧:٥٤:٥٠١٨:١٢:٥٩٢٣:٠٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولیک چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولیک چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولیک چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولیک چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولیک چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولیک چال

روستای ولیک چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولیک چال
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ولیک چال + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ولیک چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولیک چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولیک چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ولیک چال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولیک چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولیک چال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولیک چال
زمان پخش اذان زنده به افق ولیک چال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولیک چال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولیک چال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولیک چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو