جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولیک چال

بنافت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولیک چال


اذان صبح: ٠٥:١٨:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:١١
اذان ظهر: ١٢:١١:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٥٨:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٣٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولیک چال (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای ولیک چال)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ولیک چال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولیک چال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل سوئدی
آنچه را كه یك نفر می داند هیچ كس نمی داند، ولی اگر دو نفر بدانند همه كس می داند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولیک چال

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولیک چال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولیک چال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولیک چال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولیک چال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولیک چال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٢:١٩١٢:٥٥:١٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:٠٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٨:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٤:١٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:١١١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٦:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٦:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٥:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٥:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٤:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٥:١٥١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:٠٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٣:٢٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٢:٣٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٠١٠٥:٥١:٠١١٢:٥٣:٢٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٣:٣١١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٠٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٣:٣٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٣:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٠٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٣:٤٦٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٦:٠٩١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٠٢:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٥:٣٣١٢:٥٣:٥٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولیک چال

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ولیک چال

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولیک چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولیک چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ولیک چال

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٩:٤٤١٧:١٧:٤٦١٧:٣٧:١٤٢٣:٢٦:٠٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٩:٥٦١٧:١٨:٥٠١٧:٣٨:١٥٢٣:٢٦:٢٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٤٥١٢:١٠:٠٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٩:١٦٢٣:٢٦:٣٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٣:١٧٠٧:٠٠:٠٣١٢:١٠:١٨١٧:٢٠:٥٧١٧:٤٠:١٧٢٣:٢٦:٤٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:١٩١٢:١٠:٢٨١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:١٨٢٣:٢٧:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٨:٣٤١٢:١٠:٣٧١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٢:١٩٢٣:٢٧:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٧:٤٧١٢:١٠:٤٥١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٧:٢٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٥٨١٢:١٠:٥٢١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٢١٢٣:٢٧:٣٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٠٨١٢:١٠:٥٩١٧:٢٦:١٤١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٧:٤٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٧١٢:١١:٠٤١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:٢٢٢٣:٢٧:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٢٤١٢:١١:٠٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٨:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٢٩١٢:١١:١٣١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٨:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٢:٣٣١٢:١١:١٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٢٣٢٣:٢٨:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:٣٦١٢:١١:١٨١٧:٣١:٢٧١٧:٥٠:٢٣٢٣:٢٨:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٠:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٣٢٣:٢٨:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٣٣:٣١١٧:٥٢:٢٢٢٣:٢٨:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٣٦١٢:١١:٢٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٣:٢٢٢٣:٢٨:٣٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:٣٣١٢:١١:٢٠١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٤:٢١٢٣:٢٨:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٦:٢٩١٢:١١:١٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٠٢٣:٢٨:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٢٤١٢:١١:١٦١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:١٩٢٣:٢٨:٣٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:١٨١٢:١١:١٣١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٧:١٧٢٣:٢٨:٣٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٣:١١١٢:١١:٠٩١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:١٦٢٣:٢٨:٣٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٢:٠٢١٢:١١:٠٥١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:١٤٢٣:٢٨:٣٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٠:٥٣١٢:١١:٠٠١٧:٤١:٣٧١٨:٠٠:١١٢٣:٢٨:٣٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٩:٤٣١٢:١٠:٥٤١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:٠٩٢٣:٢٨:٢٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٨:٣١١٢:١٠:٤٨١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٠٦٢٣:٢٨:٢٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٧:١٩١٢:١٠:٤١١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٣:٠٣٢٣:٢٨:١٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٦:٠٥١٢:١٠:٣٤١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٤:٠٠٢٣:٢٨:١٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٥١١٢:١٠:٢٥١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:٥٧٢٣:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولیک چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولیک چال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولیک چال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولیک چال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٥:١٨١٢:٠٨:١٤١٧:١١:٢٩١٧:٣١:١٢٢٣:٢٤:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٤:٥٠١٢:٠٨:٣١١٧:١٢:٣١١٧:٣٢:١٢٢٣:٢٤:٣٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٨:٤٧١٧:١٣:٣٤١٧:٣٣:١٢٢٣:٢٤:٥٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٩:٠٣١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٥:١٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٩:١٧١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:١٣٢٣:٢٥:٣٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٢:٤١١٢:٠٩:٣١١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:١٣٢٣:٢٥:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٩:٤٤١٧:١٧:٤٦١٧:٣٧:١٤٢٣:٢٦:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٩:٥٦١٧:١٨:٥٠١٧:٣٨:١٥٢٣:٢٦:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٤٥١٢:١٠:٠٨١٧:١٩:٥٣١٧:٣٩:١٦٢٣:٢٦:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٧:٠٠:٠٣١٢:١٠:١٨١٧:٢٠:٥٧١٧:٤٠:١٧٢٣:٢٦:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٩:١٩١٢:١٠:٢٨١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:١٨٢٣:٢٧:٠٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٨:٣٤١٢:١٠:٣٧١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٢:١٩٢٣:٢٧:١٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٧:٤٧١٢:١٠:٤٥١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٧:٢٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٥٨١٢:١٠:٥٢١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٢١٢٣:٢٧:٣٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٠٨١٢:١٠:٥٩١٧:٢٦:١٤١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٧:٤٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٧١٢:١١:٠٤١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:٢٢٢٣:٢٧:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:٢٤١٢:١١:٠٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٨:٠٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٢٩١٢:١١:١٣١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٨:١٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٢:٣٣١٢:١١:١٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٢٣٢٣:٢٨:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:٣٦١٢:١١:١٨١٧:٣١:٢٧١٧:٥٠:٢٣٢٣:٢٨:٢٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٠:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٣٢٣:٢٨:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٣٧١٢:١١:٢٠١٧:٣٣:٣١١٧:٥٢:٢٢٢٣:٢٨:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٣٦١٢:١١:٢٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٣:٢٢٢٣:٢٨:٣٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:٣٣١٢:١١:٢٠١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٤:٢١٢٣:٢٨:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٦:٢٩١٢:١١:١٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٠٢٣:٢٨:٣٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٢٤١٢:١١:١٦١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٦:١٩٢٣:٢٨:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:١٨١٢:١١:١٣١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٧:١٧٢٣:٢٨:٣٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٣:١١١٢:١١:٠٩١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:١٦٢٣:٢٨:٣٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٢:٠٢١٢:١١:٠٥١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:١٤٢٣:٢٨:٣٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٠:٥٣١٢:١١:٠٠١٧:٤١:٣٧١٨:٠٠:١١٢٣:٢٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ولیک چال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال روستای ولیک چال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ولیک چال روستای ولیک چال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولیک چال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولیک چال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولیک چال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولیک چال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولیک چال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولیک چال

روستای ولیک چال بر روی نقشه

روستای ولیک چال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولیک چال
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ولیک چال + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ولیک چال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولیک چال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولیک چال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولیک چال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولیک چال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولیک چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ولیک چال دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ولیک چال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولیک چال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولیک چال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولیک چال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولیک چال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو