جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ولیسده

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولیسده


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢١:٤٩

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولیسده (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر ولیسده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ولیسده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولیسده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولیسده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولیسده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ولیسده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:١٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:١١٠٠:١٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١١:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١١:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٨:١٢١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٠:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٧:٥١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٩:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:٠٩:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٨:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:١١٠٠:٠٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:٠٨:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٧:١٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٧:١٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:٠٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٧:١٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٤١٠٠:٠٧:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٧:١٤١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٧:١٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٧:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:١١٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٧:١٤٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢١:٢٠٠٠:٠٧:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٧:١٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٠٦:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٧:١٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٠٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥١:٤٠١٢:٥٧:٢٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٤١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٦:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٦:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ولیسده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ولیسده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٦:٢٨١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٣:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٥٠٠:٢٢:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٥:٥٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٠١٠٠:٢٢:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٣٧١٣:٠٥:١٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٥٣٠٠:٢١:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٨:١٠١٣:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٦٠٠:٢١:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٩٠٠:٢١:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٠:٤٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠٤:٠٥١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٤٠٠:٢٠:١٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠٣:٤٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٧٠٠:١٩:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:١٠٠٠:١٩:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٣:١٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٩:٠٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٢:٥٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٨:٤٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٨:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٧:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠١:٥١١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٧:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٠٩١٣:٠١:٣٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠١:٢٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٦٠٠:١٦:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠١:٠٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١٠٠٠:١٦:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٥:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٥:١٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٤:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٤:٣٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٤:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٩:٤٤١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٣:٥٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:١٥١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٣١٠٠:١٣:٢٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٩:٢٠١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٣:٠٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٢:٤٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٥:٣١١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٠٨:١٥١٨:١٢:٥١١٨:٣١:٠٧٢٣:٥٥:٢٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٢:٤٧١٣:٠٧:٥٧١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٠٠٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:١٩١٣:٠٧:٤٠١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٩:٥١١٣:٠٧:٢٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:٢٣١٣:٠٧:٠٤١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٣٨٠٠:٢٤:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٦:٥٦١٣:٠٦:٤٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٣٠٠٠:٢٣:٤١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٦:٢٨١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٣:١٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٥٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٥:٥٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٠١٠٠:٢٢:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٣٧١٣:٠٥:١٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٥٣٠٠:٢١:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٨:١٠١٣:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٤٦٠٠:٢١:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٩٠٠:٢١:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٠:٤٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠٤:٠٥١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٤٠٠:٢٠:١٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠٣:٤٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٧٠٠:١٩:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٠:٥٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:١٠٠٠:١٩:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٣:١٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٩:٠٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٢:٥٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٥٦٠٠:١٨:٤٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٨:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٧:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٧:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠١:٥١١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٧:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٠٩١٣:٠١:٣٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠١:٢٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٦٠٠:١٦:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠١:٠٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١٠٠٠:١٦:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٥:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٥:١٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٤:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٤:٣٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولیسده

ولیس‌ده تلفظ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر ولیسده در ویکیپدیا

شهر ولیسده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولیسده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولیسده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولیسده بر روی نقشه

شهر ولیسده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولیسده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولیسده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولیسده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ولیسده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولیسده
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ولیسده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولیسده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولیسده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولیسده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولیسده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولیسده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو