جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ولیسده

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولیسده


اذان صبح: ٠٥:١٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٤٦
اذان ظهر: ١١:٤٦:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٢٩

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ولیسده (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر ولیسده)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ولیسده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولیسده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ولیسده

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ولیسده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ولیسده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ولیسده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١١:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١١:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١١:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٨:١٢١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٧:٥١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٠٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:٠٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:١١٠٠:٠٨:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٧:١٩١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:٠٨:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٧:١٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٠٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٧:١٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:٠٧:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٧:١٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٤١٠٠:٠٧:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٧:١٤١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٧:١٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٧:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:١١٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٧:١٤٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢١:٢٠٠٠:٠٧:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٧:١٦٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٠٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥٧:١٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٠٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥١:٤٠١٢:٥٧:٢٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٤١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٦:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٦:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٥٧:٤٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٠٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولیسده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ولیسده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ولیسده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولیسده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ولیسده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ولیسده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولیسده

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٤:٥٠١١:٤٥:١٤١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:٤٨٢٣:٠٣:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٤٧١١:٤٥:٠٦١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:٣٧٢٣:٠٢:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٦:٤٤١١:٤٤:٥٩١٧:١٢:٤٥١٧:٣١:٢٧٢٣:٠٢:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٧:٤١١١:٤٤:٥٢١٧:١١:٣٤١٧:٣٠:١٩٢٣:٠٢:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٨:٣٩١١:٤٤:٤٦١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:١١٢٣:٠٢:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٩:٣٧١١:٤٤:٤١١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:٠٢:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٠:٣٥١١:٤٤:٣٦١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٠٠٢٣:٠٢:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢١:٣٤١١:٤٤:٣٣١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٥٧٢٣:٠٢:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٢:٣٣١١:٤٤:٣٠١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٥٥٢٣:٠١:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٣٢١١:٤٤:٢٧١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٥٤٢٣:٠١:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٣١١١:٤٤:٢٦١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:٠١:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٣١١١:٤٤:٢٥١٧:٠٢:٥٣١٧:٢١:٥٦٢٣:٠١:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٣١١١:٤٤:٢٦١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٥٩٢٣:٠١:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٣١١١:٤٤:٢٧١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠١:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٣٢١١:٤٤:٢٨١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٩٢٣:٠١:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٣٢١١:٤٤:٣١١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:١٧٢٣:٠١:٣١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٣٣١١:٤٤:٣٤١٦:٥٨:١١١٧:١٧:٢٦٢٣:٠١:٣١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣١:٣٤١١:٤٤:٣٩١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٣٦٢٣:٠١:٣١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٣٥١١:٤٤:٤٤١٦:٥٦:٢٩١٧:١٥:٤٩٢٣:٠١:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٣:٣٦١١:٤٤:٥٠١٦:٥٥:٤٠١٧:١٥:٠٢٢٣:٠١:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٤:٣٧١١:٤٤:٥٧١٦:٥٤:٥٣١٧:١٤:١٨٢٣:٠١:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٥:٣٨١١:٤٥:٠٤١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٣٥٢٣:٠١:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٦:٤٠١١:٤٥:١٣١٦:٥٣:٢٣١٧:١٢:٥٣٢٣:٠١:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٧:٤١١١:٤٥:٢٢١٦:٥٢:٤١١٧:١٢:١٤٢٣:٠١:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٨:٤٢١١:٤٥:٣٢١٦:٥٢:٠١١٧:١١:٣٦٢٣:٠١:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٩:٤٣١١:٤٥:٤٣١٦:٥١:٢٢١٧:١١:٠٠٢٣:٠٢:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٥:٥٥١٦:٥٠:٤٦١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٢:١١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٥١١:٤٦:٠٨١٦:٥٠:١١١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٢:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٢٢١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٩:٢٣٢٣:٠٢:٢٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٦:٣٦١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٨:٥٤٢٣:٠٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ولیسده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ولیسده شهر ولیسده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ولیسده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ولیسده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ولیسده

ولیس‌ده تلفظ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر ولیسده در ویکیپدیا

شهر ولیسده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ولیسده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ولیسده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ولیسده بر روی نقشه

شهر ولیسده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ولیسده
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ولیسده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ولیسده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ولیسده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ولیسده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولیسده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ولیسده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ولیسده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ولیسده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ولیسده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ولیسده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولیسده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ولیسده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو