جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ولوند

تالار پی | سیمرغ | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ولوند


اذان صبح: ٠٥:١١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٠٧:١٩
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٣٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ولوند (شهرستان سیمرغ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای ولوند)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ولوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای ولوند

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ولوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ولوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ولوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ولوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:١٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١٧٠٠:١٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١١:٠٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٩:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٦:١٢١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٠٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٧:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٧:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٧:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:٢١١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:١٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٦:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٥:١٦١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٥:١٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٥:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٥:١٣١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٥:١٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٤٣٠٠:٠٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٥:١٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٦٠٠:٠٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٥٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٥:١٤١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥١:٠١١٢:٥٥:١٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢٠:٢١٠٠:٠٤:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٥:١٧٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٠٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٥:١٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٠٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٨:٤٨١٢:٥٥:٢٢٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٠٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٨:٠٧١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٠٤:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٠٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٥:٣٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٠٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢١٠٥:٤٦:١٤١٢:٥٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٦:١٥٠٠:٠٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ولوند

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ولوند

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ولوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ولوند

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٥:٤٥١٢:١٢:٠١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:١٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٢٨١٢:١١:٥١١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:١٦٢٣:٢٩:٢١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٣:١٠١٢:١١:٤١١٧:٥٠:٤٥١٨:٠٩:١٣٢٣:٢٩:١٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣١:٥١١٢:١١:٣١١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:١٠٢٣:٢٩:٠٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٣٢١٢:١١:٢٠١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:٠٦٢٣:٢٨:٥٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٩:١٢١٢:١١:٠٨١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٠٢٢٣:٢٨:٤٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٧:٥١١٢:١٠:٥٦١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٥٧٢٣:٢٨:٣٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٦:٢٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٨:١٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٥:٠٧١٢:١٠:٣٠١٧:٥٦:٢٧١٨:١٤:٤٨٢٣:٢٨:٠٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٤٥١٢:١٠:١٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٧:٥١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٢:٢١١٢:١٠:٠٣١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٧:٣٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٠:٥٧١٢:٠٩:٤٩١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٣٢٢٣:٢٧:٢٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:٣٣١٢:٠٩:٣٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٢٦٢٣:٢٧:٠٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٠٨١٢:٠٩:١٩١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٢١٢٣:٢٦:٥٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٩:٠٣١٨:٠١:٥٧١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٦:٣٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥١:١١٠٦:١٥:١٧١٢:٠٨:٤٧١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:٠٨٢٣:٢٦:١٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥١١٢:٠٨:٣١١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢٦:٠٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٢٥١٢:٠٨:١٥١٨:٠٤:٣٩١٨:٢٢:٥٥٢٣:٢٥:٤٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٧:٥٨١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٤٩٢٣:٢٥:٢٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٣٢١٢:٠٧:٤١١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٤:٤٢٢٣:٢٥:٠٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٤:٤٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٦:٣٧١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٢٨٢٣:٢٤:٢٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:١٠١٢:٠٦:٥٠١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٢١٢٣:٢٤:٠٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٦:٣٢١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:١٤٢٣:٢٣:٤٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٠٦:١٥١٨:١٠:٥١١٨:٢٩:٠٧٢٣:٥٣:٢٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٠:٤٦١٣:٠٥:٥٧١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٩:١٨١٣:٠٥:٣٩١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٥٣٠٠:٢٢:٤٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٢١١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٤٦٠٠:٢٢:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٦:٢٢١٣:٠٥:٠٣١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای ولوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ولوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ولوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ولوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ولوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ولوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ولوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ولوند

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤١:٥٦١٢:١٢:٣٨١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٣٠٢٣:٢٩:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٠:٤٤١٢:١٢:٣٢١٧:٤٤:٥١١٨:٠٣:٢٩٢٣:٢٩:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٩:٣٠١٢:١٢:٢٥١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:٢٧٢٣:٢٩:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٨:١٦١٢:١٢:١٨١٧:٤٦:٥١١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢٩:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٧:٠١١٢:١٢:١٠١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٢٢٢٣:٢٩:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٥:٤٥١٢:١٢:٠١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:١٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٤:٢٨١٢:١١:٥١١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٨:١٦٢٣:٢٩:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٣:١٠١٢:١١:٤١١٧:٥٠:٤٥١٨:٠٩:١٣٢٣:٢٩:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣١:٥١١٢:١١:٣١١٧:٥١:٤٣١٨:١٠:١٠٢٣:٢٩:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:٣٢١٢:١١:٢٠١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:٠٦٢٣:٢٨:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٩:١٢١٢:١١:٠٨١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٠٢٢٣:٢٨:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٧:٥١١٢:١٠:٥٦١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٥٧٢٣:٢٨:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٦:٢٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٨:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٥:٠٧١٢:١٠:٣٠١٧:٥٦:٢٧١٨:١٤:٤٨٢٣:٢٨:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٤٥١٢:١٠:١٧١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٧:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٢:٢١١٢:١٠:٠٣١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٧:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٠:٥٧١٢:٠٩:٤٩١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٣٢٢٣:٢٧:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:٣٣١٢:٠٩:٣٤١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:٢٦٢٣:٢٧:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٠٨١٢:٠٩:١٩١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٢١٢٣:٢٦:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٩:٠٣١٨:٠١:٥٧١٨:٢٠:١٤٢٣:٢٦:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٥:١٧١٢:٠٨:٤٧١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:٠٨٢٣:٢٦:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥١١٢:٠٨:٣١١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢٦:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٢٥١٢:٠٨:١٥١٨:٠٤:٣٩١٨:٢٢:٥٥٢٣:٢٥:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٧:٥٨١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٤٩٢٣:٢٥:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٣٢١٢:٠٧:٤١١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٤:٤٢٢٣:٢٥:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٤١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٤:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٦:٣٧١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٢٨٢٣:٢٤:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:١٠١٢:٠٦:٥٠١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٢١٢٣:٢٤:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٦:٣٢١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:١٤٢٣:٢٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ولوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ولوند روستای ولوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ولوند روستای ولوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ولوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ولوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ولوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ولوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ولوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ولوند

روستای ولوند بر روی نقشه

روستای ولوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ولوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ولوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ولوند
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ولوند + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای ولوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ولوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ولوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ولوند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ولوند دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ولوند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ولوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ولوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ولوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ولوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ولوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ولوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو