جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای وشنام بالا

کمبل سلیمان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز وشنام بالا

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣١:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٠٤:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٢٢:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٣٧

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وشنام بالا (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای وشنام بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای وشنام بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای وشنام بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

مثل آفریقائی
وجدان بد، انسان را ترسو بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای وشنام بالا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وشنام بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وشنام بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای وشنام بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وشنام بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان وشنام بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٥:٠٦١٢:٢٦:٥٦١٨:٤٩:٠٩١٩:٠٥:٤٦٢٣:٤٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٢٦:٤١١٨:٤٩:٣٧١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٣:١٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٤٥٢٣:٤٧:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٢:١٦١٢:٢٦:١٣١٨:٥٠:٣٤١٩:٠٧:١٥٢٣:٤٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠١:٢٠١٢:٢٦:٠٠١٨:٥١:٠٢١٩:٠٧:٤٥٢٣:٤٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٠:٢٦١٢:٢٥:٤٧١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٠٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٢٥:٣٤١٨:٥١:٥٩١٩:٠٨:٤٦٢٣:٤٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٢٥:٢٢١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:١٦٢٣:٤٥:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٢٥:١٠١٨:٥٢:٥٧١٩:٠٩:٤٧٢٣:٤٥:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٤:٥٩١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:١٨٢٣:٤٥:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٣:٥٦١٩:١٠:٤٩٢٣:٤٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٥:١١١٢:٢٤:٣٧١٨:٥٤:٢٥١٩:١١:٢١٢٣:٤٤:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٤:٢١١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٤:٥٥١٩:١١:٥٢٢٣:٤٤:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٤:١٨١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٢٤٢٣:٤٤:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٥:٥٥١٩:١٢:٥٦٢٣:٤٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٢٨٢٣:٤٣:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥١:١٠١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٦:٥٥١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٣:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٣:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٤٨:٥٦١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٨:٢٧١٩:١٥:٣٩٢٣:٤٢:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:١٢٢٣:٤٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٣:٢١١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٢:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٣:١٦١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:١٨٢٣:٤٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٦:١٢١٢:٢٣:١٢١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٥١٢٣:٤٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٥:٣٤١٢:٢٣:٠٩١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٢٥٢٣:٤١:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٤:٥٦١٢:٢٣:٠٦١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٥٩٢٣:٤١:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٣:٠٤١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٣٢٢٣:٤١:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٣:٠٢١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٠٦٢٣:٤١:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٣:٠١١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای وشنام بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای وشنام بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای وشنام بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وشنام بالا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای وشنام بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای وشنام بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وشنام بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای وشنام بالا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای وشنام بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای وشنام بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای وشنام بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وشنام بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وشنام بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای وشنام بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای وشنام بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وشنام بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای وشنام بالا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای وشنام بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای وشنام بالا روستای وشنام بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای وشنام بالا روستای وشنام بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای وشنام بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وشنام بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای وشنام بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای وشنام بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وشنام بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای وشنام بالا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٣:٠٩١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٠:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٣:١١١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٣٤٢٣:٥١:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٣:١٢١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥١:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٣:١٣١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥١:١٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٣:١٣١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٠٣٢٣:٥١:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥١:١٢١٢:٣٣:١٢١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥١:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥١:٤١١٢:٣٣:١١١٩:١٤:٢٣١٩:٣١:٥٦٢٣:٥١:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٣:٠٩١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٢١٢٣:٥١:٣٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٣:٠٦١٩:١٣:١٦١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥١:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٣:٠٣١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥١:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٢:٥٩١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥١:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٢:٥٥١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥١:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٢:٥٠١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥١:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٢:٤٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥١:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٤٢٢٣:٥١:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٢:٣١١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٥:٥٨٢٣:٥١:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٣٢٣:٥١:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٢:١٦١٩:٠٧:١٦١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥١:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٧:٢٤١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٦:٣١١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥١:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٧:٥٢١٢:٣١:٥٨١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٢:٥١٢٣:٥١:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٨:١٩١٢:٣١:٤٩١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٠٢٢٣:٥١:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣١:٣٩١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:١٢٢٣:٥١:٣٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٥:٥٩:١٤١٢:٣١:٢٨١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٢١٢٣:٥١:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٥:٥٩:٤١١٢:٣١:١٧١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٣٠٢٣:٥١:٢٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣١:٠٥١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٣٧٢٣:٥١:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٠٠:٤٩١٩:١٧:٤٤٢٣:٥١:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠١:٠١١٢:٣٠:٤٠١٨:٥٩:٥٧١٩:١٦:٥٠٢٣:٥١:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٠:٢٧١٨:٥٩:٠٤١٩:١٥:٥٥٢٣:٥٠:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠١:٥٤١٢:٣٠:١٣١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٠:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٧:١٦١٩:١٤:٠٣٢٣:٥٠:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٢:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٠٦٢٣:٥٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای وشنام بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای وشنام بالا روستای وشنام بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای وشنام بالا روستای وشنام بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وشنام بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وشنام بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای وشنام بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وشنام بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وشنام بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وشنام بالا

روستای وشنام بالا بر روی نقشه

روستای وشنام بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وشنام بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وشنام بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وشنام بالا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای وشنام بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای وشنام بالا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای وشنام بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای وشنام بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای وشنام بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وشنام بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وشنام بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق وشنام بالا
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ وشنام بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق وشنام بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وشنام بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ وشنام بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق وشنام بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا وشنام بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق وشنام بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وشنام بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو