جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورگه دره

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ورگه دره


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:١٩
اذان مغرب: ١٧:٥٣:١٠
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٢

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورگه دره (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای ورگه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ورگه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورگه دره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورگه دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگه دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورگه دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگه دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورگه دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٢:٥١١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٦:١٩١٣:١٢:٤٠١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٣١٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٣:٥١١٣:١٢:٢١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٤:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٢:١٣٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢١:٢٧١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢٠:١٦١٣:١١:٥٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٩:٠٧١٣:١١:٥٠٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٧:٥٩١٣:١١:٤٣٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٦:٥٢١٣:١١:٣٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٢:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٥:٤٦١٣:١١:٣١٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٢:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٤١١٣:١١:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:٣٧١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢١:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٢:٣٥١٣:١١:١٧٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢١:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١١:٣٤١٣:١١:١٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٦٠٦:١٠:٣٥١٣:١١:١١٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٩:٣٧١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٣:١١:٠٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٧:٤٥١٣:١١:٠٦٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٠٦٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٥:٥٨١٣:١١:٠٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:١١:٠٧٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٤:١٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠٣:٣٠١٣:١١:١٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٩:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١١٠٦:٠٢:٤٤١٣:١١:١٢٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:٠٣٠٠:١٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠١٠٦:٠١:٥٩١٣:١١:١٥٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٥٦٠٠:١٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠١:١٧١٣:١١:١٩٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:١١:٢٣٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٨:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٩:٥٥١٣:١١:٢٧٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:٣٢٠٠:١٨:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٣٠٥:٥٩:١٧١٣:١١:٣٢٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٥:٢٣٠٠:١٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورگه دره

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ورگه دره

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورگه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ورگه دره

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٧:٢١١٧:٣٢:١٢١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٢:٤٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٢٠٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٣:١٩١٧:٥٣:١٠٢٣:٤٣:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٤٥٠٧:٢١:٢٨١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٤:١٤٢٣:٤٣:١٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٩٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٥:١٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:٥٦١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٦:٢٣٢٣:٤٣:٤٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٩:٠٨١٢:٢٨:١٤١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٧:٢٧٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٨:١٧١٢:٢٨:٢٢١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٤:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٩:٣٥٢٣:٤٤:٢١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٤٢٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٨:٣٦١٧:٤١:٠٦١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٤:٣١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:٣٧١٢:٢٨:٤١١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٤٣٢٣:٤٤:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٨:٤٦١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٤:٤٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٤٢١٢:٢٨:٥٠١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٤:٥٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١٢:٤٢١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٥٤٢٣:٤٥:٠٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١١:٤١١٢:٢٨:٥٥١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٥:٥٧٢٣:٤٥:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٣٩١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٧:٠٠٢٣:٤٥:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٩:٣٥١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٨:٠٤٢٣:٤٥:١٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٥:١٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٧:٢٤١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٠:٥٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٥:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٨:٥٥١٧:٥٢:٠٣١٨:١١:١٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٥٣١٧:٥٣:٠٨١٨:١٢:١٤٢٣:٤٥:٢٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٤:١٢١٨:١٣:١٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٥:١٦١٨:١٤:١٨٢٣:٤٥:٢٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٦:٢٠١٨:١٥:٢٠٢٣:٤٥:٢٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٠:٢٢١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٧:٢٤١٨:١٦:٢٢٢٣:٤٥:١٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٩:٠٧١٢:٢٨:٣١١٧:٥٨:٢٧١٨:١٧:٢٣٢٣:٤٥:١٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٥٢١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٩:٣٠١٨:١٨:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٦:٣٦١٢:٢٨:١٨١٨:٠٠:٣٢١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٥:٠٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:١٩١٢:٢٨:١١١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٢٥٢٣:٤٤:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٤:٠١١٢:٢٨:٠٢١٨:٠٢:٣٧١٨:٢١:٢٦٢٣:٤٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورگه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورگه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگه دره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٦:٢٦١٢:٢٥:٥٢١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤٠:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٥:٥٥١٢:٢٦:٠٨١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٦:٥٠٢٣:٤١:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٥٠٧:٢٥:٢٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٧:٥٣٢٣:٤١:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٨:٥٦٢٣:٤١:٥٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٦:٥٥١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٩:٥٩٢٣:٤٢:١١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٣٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٧:٠٨١٧:٣١:٠٥١٧:٥١:٠٣٢٣:٤٢:٢٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٢:٥٤١٢:٢٧:٢١١٧:٣٢:١٢١٧:٥٢:٠٧٢٣:٤٢:٤٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٠٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٣:١٩١٧:٥٣:١٠٢٣:٤٣:٠٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٥٠٧:٢١:٢٨١٢:٢٧:٤٥١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٤:١٤٢٣:٤٣:١٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٩٠٧:٢٠:٤٣١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٥:١٨٢٣:٤٣:٣٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:٥٦١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٦:٢٣٢٣:٤٣:٤٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٩:٠٨١٢:٢٨:١٤١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٧:٢٧٢٣:٤٣:٥٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٨:١٧١٢:٢٨:٢٢١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٤:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٨:٢٩١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٩:٣٥٢٣:٤٤:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٢٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٨:٣٦١٧:٤١:٠٦١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٤:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٥:٣٧١٢:٢٨:٤١١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٤٣٢٣:٤٤:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤٠١٢:٢٨:٤٦١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٤:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٤٢١٢:٢٨:٥٠١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٤:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٦٠٧:١٢:٤٢١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٥٤٢٣:٤٥:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١١:٤١١٢:٢٨:٥٥١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٥:٥٧٢٣:٤٥:٠٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٣٩١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٧:٠٠٢٣:٤٥:١٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٩:٣٥١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٨:٠٤٢٣:٤٥:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٥:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٧:٢٤١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٠:٥٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٤٥:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٦:١٧١٢:٢٨:٥٥١٧:٥٢:٠٣١٨:١١:١٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٥:٠٨١٢:٢٨:٥٣١٧:٥٣:٠٨١٨:١٢:١٤٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٤:١٢١٨:١٣:١٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٥:١٦١٨:١٤:١٨٢٣:٤٥:٢٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٦:٢٠١٨:١٥:٢٠٢٣:٤٥:٢٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٠:٢٢١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٧:٢٤١٨:١٦:٢٢٢٣:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگه دره روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگه دره روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورگه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورگه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورگه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورگه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورگه دره

روستای ورگه دره بر روی نقشه

روستای ورگه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورگه دره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورگه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورگه دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ورگه دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ورگه دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ورگه دره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ورگه دره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورگه دره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورگه دره
افق شرعی امروز فردا ورگه دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو