جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ورگه دره

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ورگه دره

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥١
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٠٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورگه دره (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای ورگه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ورگه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ورگه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام مهدی (عج)
خداوند مقدّر فرموده است كه حقّ به مرحله نهايى و كمال خود برسد و باطل از بين برود، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورگه دره

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورگه دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگه دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ورگه دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگه دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ورگه دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٤:٤٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٤:٣٢١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٨:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٧:٠٩١٣:١٤:١٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٤:٠٥١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٣:٥٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٧:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٣:٣٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣١:٤٦١٣:١٣:٢٧١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٣:١٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٩:١٠١٣:١٣:٠٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٥:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٢:٤٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٤:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٢:٥٥١٣:١٢:١٤٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:٤٣١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٠:٣٢١٣:١١:٥٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٢٣١٣:١١:٥٠٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٣:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:١٤١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٢:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٧:٠٧١٣:١١:٣٧٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٣١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٢:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٤:٥٥١٣:١١:٢٦٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢١:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٢١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٢:٤٩١٣:١١:١٧٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١١:٤٨١٣:١١:١٤٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٣:١١:١١٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٣١٣:١١:٠٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:١١:٠٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٠:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٧:٠٣١٣:١١:٠٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورگه دره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ورگه دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورگه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ورگه دره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورگه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ورگه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ورگه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ورگه دره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ورگه دره روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ورگه دره روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ورگه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگه دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ورگه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ورگه دره

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٠٧:٢١١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٥٥٢٣:٢٤:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٩:٥١١٨:٢٨:٢٢٢٣:٢٤:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٠٦:٣٩١٨:٠٨:١٩١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٣:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٥:١٤١٢:٠٦:١٨١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٥:١٦٢٣:٢٣:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٥:٥٧١٨:٠٥:١٣١٨:٢٣:٤٣٢٣:٢٣:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٦:٥٧١٢:٠٥:٣٧١٨:٠٣:٤١١٨:٢٢:١١٢٣:٢٢:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:٤٩١٢:٠٥:١٧١٨:٠٢:٠٩١٨:٢٠:٣٩٢٣:٢٢:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٠٤:٥٧١٨:٠٠:٣٧١٨:١٩:٠٨٢٣:٢٢:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:٣٦٢٣:٢١:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٠:٢٥١٢:٠٤:١٧١٧:٥٧:٣٥١٨:١٦:٠٦٢٣:٢١:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٠٣:٥٨١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٢١:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:١٠١٢:٠٣:٣٩١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٠٦٢٣:٢١:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٣:٠٤١٢:٠٣:٢١١٧:٥٣:٠٤١٨:١١:٣٦٢٣:٢٠:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٥٧١٢:٠٣:٠٣١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:٠٧٢٣:٢٠:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٤:٥١١٢:٠٢:٤٥١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٣٩٢٣:٢٠:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:٤٥١٢:٠٢:٢٨١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٧:١٢٢٣:١٩:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٢:١١١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٤٥٢٣:١٩:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٧:٣٣١٢:٠١:٥٤١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:١٨٢٣:١٩:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٢٨١٢:٠١:٣٨١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٥٣٢٣:١٩:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٩:٢٤١٢:٠١:٢٣١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٢٨٢٣:١٨:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٠:١٩١٢:٠١:٠٨١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٨:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢١:١٥١٢:٠٠:٥٤١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٨:٤٠٢٣:١٨:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٢:١٢١٢:٠٠:٤٠١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:١٨٢٣:١٨:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٠٠:٢٦١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٥٦٢٣:١٧:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٤:٠٥١٢:٠٠:١٤١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:٣٥٢٣:١٧:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٥:٠٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٣:١٥٢٣:١٧:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:٠١١١:٥٩:٥٠١٧:٣٣:٠٧١٧:٥١:٥٦٢٣:١٧:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٩:٣٩١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:٣٨٢٣:١٦:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٧:٥٧١١:٥٩:٢٩١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٢١٢٣:١٦:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٨:٥٦١١:٥٩:١٩١٧:٢٩:١١١٧:٤٨:٠٥٢٣:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ورگه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ورگه دره روستای ورگه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ورگه دره روستای ورگه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورگه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورگه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورگه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورگه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورگه دره

روستای ورگه دره بر روی نقشه

روستای ورگه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورگه دره
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ورگه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ورگه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورگه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ورگه دره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ورگه دره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورگه دره
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ورگه دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ورگه دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورگه دره
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورگه دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ورگه دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورگه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو