جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورگر

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ورگر


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠١

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورگر (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ورگر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ورگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ویكتور هوگو
در بینوایی همچنان كه در سرما نیز دیده می شود، افراد به یكدیگر فشرده می گردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورگر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٨:٠٩١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٧:٥٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٧:٥١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٣:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٧:٤٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٧:٣٥٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣١:٤٩١٣:١٧:٢١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٢:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:١٥٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣١:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٩:٠١١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣١:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١١٠٠:٣١:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٧:١٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٠:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٦:٤٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٠:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٣:١١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٠:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٦:٤٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٤٢١٣:١٦:٤٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٩:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٠٠١٣:١٦:٤٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:١٩١٣:١٦:٤٦٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٩:٤٠١٣:١٦:٤٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٩:٠٢١٣:١٦:٥٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٢٥١٣:١٦:٥٣٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٧:٥٠١٣:١٦:٥٧٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٧:١٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٦:٤٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٦:١٣١٣:١٧:١٠٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:٤٤١٣:١٧:١٦٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورگر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ورگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ورگر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٣:٠٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:١٧٠٠:٤٠:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:١٣١٣:٢٢:٥١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٠:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٢:٣٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:٣٩:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٢:١٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٣٣٠٠:٣٩:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:١٣١٣:٢٢:٠١١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٩:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥١:٥٣١٣:٢١:٤٣١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣٩:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢١:٢٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٩:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٣:١٢١٣:٢١:٠٨١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٩:٠٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٣:٥١١٣:٢٠:٤٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٣٨:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٤:٣١١٣:٢٠:٣٠١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٣٨:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٥:١٠١٣:٢٠:١١١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٨:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٥:٤٩١٣:١٩:٥٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:١٠٠٠:٣٨:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٦:٢٨١٣:١٩:٣٢١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥٠٠٠:٣٧:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٧:٠٧١٣:١٩:١٣١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٠٠٠:٣٧:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٨:٥٢١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٣٧:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٨:٢٥١٣:١٨:٣٢١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٩٠٠:٣٧:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٩:٠٤١٣:١٨:١١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٦:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٧:٥١١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٠٦٠٠:٣٦:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٠:٢١١٣:١٧:٣٠١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٤٠٠:٣٦:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠١:٠٠١٣:١٧:٠٩١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:٣٦:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠١:٣٨١٣:١٦:٤٧١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٠١٠٠:٣٥:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٢:١٧١٣:١٦:٢٦١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٥:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٢:٥٥١٣:١٦:٠٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٥:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٥:٤٣١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥٤٠٠:٣٤:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٤:١٣١٣:١٥:٢٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٣١٠٠:٣٤:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٤:٥١١٣:١٥:٠٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٠٩٠٠:٣٤:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٤:٣٩١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٤:١٧١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٢٤٠٠:٣٣:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٣:٥٦١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٠٢٠٠:٣٣:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:٠٧:٢٧١٣:١٣:٣٥١٩:١٩:١١١٩:٣٦:٤٠٠٠:٠٣:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٨:٠٧١٢:١٣:١٣١٨:١٧:٤٩١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورگر

روستای ورگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورگر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ورگر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ورگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورگر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ورگر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورگر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورگر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورگر
زمان پخش اذان مستقیم به افق ورگر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو