جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورگر

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ورگر


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٢٧

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورگر (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای ورگر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ورگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
زمانه ی آكنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورگر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٠:٠٢١٣:١٨:٢٩١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٨:١٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:٣٤:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٨:٠٩١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٧:٥٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٧:٥١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٣:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٧:٤٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٧:٣٥٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣١:٤٩١٣:١٧:٢١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:١٥٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٢:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣١:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٩:٠١١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١١٠٠:٣١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٧:١٥١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٦:٥٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٠:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٦:٤٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٣:١١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٦:٤٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٤٢١٣:١٦:٤٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢١:٠٠١٣:١٦:٤٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:١٩١٣:١٦:٤٦٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٩:٤٠١٣:١٦:٤٨٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٩:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٩:٠٢١٣:١٦:٥٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٢٥١٣:١٦:٥٣٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٧:٥٠١٣:١٦:٥٧٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٧:١٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٦:٤٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٦:١٣١٣:١٧:١٠٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورگر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ورگر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ورگر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢١:٥٧١٢:٢١:٤٢١٧:٢١:٣١١٧:٤١:٠١٢٣:٣٨:٢٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٢:١٢١٧:٢٢:١١١٧:٤١:٤٠٢٣:٣٩:٠٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٢:٣٥١٢:٢٢:٤١١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٢:٢٠٢٣:٣٩:٣٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٢:٥١١٢:٢٣:١٠١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٣:٠١٢٣:٤٠:٠٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٣:٠٦١٢:٢٣:٣٨١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:٤٣٢٣:٤٠:٣٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:١٩١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٥:٠١١٧:٤٤:٢٦٢٣:٤٠:٥٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٥٨٠٧:٢٣:٣١١٢:٢٤:٣٥١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:١١٢٣:٤١:٢٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٥:٠٢١٧:٢٦:٣٣١٧:٤٥:٥٦٢٣:٤١:٥٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٢٤٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٥:٣٠١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٢٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٥:٥٦١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٧:٢٨٢٣:٤٢:٥٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٤٤٠٧:٢٣:٥٨١٢:٢٦:٢٣١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٨:١٦٢٣:٤٣:٢٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢٦:٤٨١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٩:٠٤٢٣:٤٣:٥٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٤:٠١١٢:٢٧:١٤١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٣٢٣:٤٤:٢٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٣:٥٩١٢:٢٧:٣٨١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٤٣٢٣:٤٤:٤٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:٥٦١٢:٢٨:٠٢١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٣٢٣:٤٥:١٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٥١١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٣:١٣١٧:٥٢:٢٤٢٣:٤٥:٤٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٨:٤٩١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٣:١٦٢٣:٤٦:٠٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٩:١١١٧:٣٥:٠٠١٧:٥٤:٠٨٢٣:٤٦:٣١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٣:٢٦١٢:٢٩:٣٣١٧:٣٥:٥٥١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٦:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٩:٥٤١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٥٣٢٣:٤٧:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٣:٠٠١٢:٣٠:١٥١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٤٦٢٣:٤٧:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٠:٣٥١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٨:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٢:٢٧١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٣٤٢٣:٤٨:٢٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣١:١٢١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٢٨٢٣:٤٨:٤٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢١:٤٧١٢:٣١:٣٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤٩:١٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢١:٢٤١٢:٣١:٤٧١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:١٧٢٣:٤٩:٣٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٢:٠٣١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٩:٥٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٠:٣٤١٢:٣٢:١٨١٧:٤٤:٢١١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٠:٠٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٠:٠٦١٢:٣٢:٣٣١٧:٤٥:١٨١٨:٠٤:٠٢٢٣:٥٠:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٣٥٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٢:٤٦١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٧٢٣:٥٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٦٠٧:٢١:٤٧١٢:٣١:٣٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤٩:١٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢١:٢٤١٢:٣١:٤٧١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:١٧٢٣:٤٩:٣٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٢:٠٣١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٩:٥٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٠:٣٤١٢:٣٢:١٨١٧:٤٤:٢١١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٠:٠٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٠:٠٦١٢:٣٢:٣٣١٧:٤٥:١٨١٨:٠٤:٠٢٢٣:٥٠:٢٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:١٩:٣٦١٢:٣٢:٤٦١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٧٢٣:٥٠:٤٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٢٠٧:١٩:٠٥١٢:٣٢:٥٩١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٥٣٢٣:٥١:٠٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٣:١٢١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٤٨٢٣:٥١:١٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٧:٥٨١٢:٣٣:٢٣١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:٤٣٢٣:٥١:٣٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:١٧:٢٢١٢:٣٣:٣٤١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٣٨٢٣:٥١:٤٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٣:٤٣١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٣٣٢٣:٥١:٥٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٢٠٧:١٦:٠٦١٢:٣٣:٥٢١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٢٨٢٣:٥٢:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٥:٢٥١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٢٣٢٣:٥٢:٢١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:١٧٢٣:٥٢:٣١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٠٠١٢:٣٤:١٤١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:١٢٢٣:٥٢:٤١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٣:١٥١٢:٣٤:١٩١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٠٦٢٣:٥٢:٥٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٢:٢٨١٢:٣٤:٢٤١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:٠٠٢٣:٥٢:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١١:٤٠١٢:٣٤:٢٨١٧:٥٧:٣٩١٨:١٥:٥٤٢٣:٥٣:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٠:٥١١٢:٣٤:٣١١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:٤٧٢٣:٥٣:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٠:٠١١٢:٣٤:٣٣١٧:٥٩:٣٠١٨:١٧:٤١٢٣:٥٣:١٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:٠٩:٠٩١٢:٣٤:٣٥١٨:٠٠:٢٥١٨:١٨:٣٤٢٣:٥٣:٢٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:٠٨:١٦١٢:٣٤:٣٥١٨:٠١:٢٠١٨:١٩:٢٧٢٣:٥٣:٢٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:٠٧:٢١١٢:٣٤:٣٥١٨:٠٢:١٤١٨:٢٠:١٩٢٣:٥٣:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٩٠٧:٠٦:٢٦١٢:٣٤:٣٥١٨:٠٣:٠٩١٨:٢١:١١٢٣:٥٣:٢٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٥:٢٩١٢:٣٤:٣٣١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٠٤٢٣:٥٣:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٤:٣١١٢:٣٤:٣١١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:٥٥٢٣:٥٣:٣٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٣:٣٢١٢:٣٤:٢٨١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٤٧٢٣:٥٣:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٢:٣٢١٢:٣٤:٢٤١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٣٨٢٣:٥٣:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠١:٣١١٢:٣٤:٢٠١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:٢٩٢٣:٥٣:٢٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٠:٢٩١٢:٣٤:١٥١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٢٠٢٣:٥٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر روستای ورگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ورگر روستای ورگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورگر

روستای ورگر بر روی نقشه

روستای ورگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورگر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ورگر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ورگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورگر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ورگر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ورگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ورگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورگر
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ورگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورگر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورگر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو