جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

رامند شمالی | تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز ورسج دودانگه


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای ورسج دودانگه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ورسج دودانگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
از عقلی كه داری، همین تو را بس كه راه‌های گمراهی را از رستگاری‌ات روشن بسازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورسج دودانگه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورسج دودانگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورسج دودانگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورسج دودانگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٠:٠٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٤:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٢١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٩:١٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢١:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٤١٠٠:٢١:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٦:١٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢١:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:١٣١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٠:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:١٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٠:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:١٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٢:١٨١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١١:٢٢١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٩:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٨:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٨:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:١٨:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٧:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورسج دودانگه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ورسج دودانگه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورسج دودانگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورسج دودانگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ورسج دودانگه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٦:٣٨١٢:٢٤:٣٨١٧:٣٢:٥٩١٧:٥٢:٢٤٢٣:٤١:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٦:٠٠١٢:٢٤:٥٠١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤١:١٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٥:٢٠١٢:٢٥:٠١١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤١:٣٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٤:٣٨١٢:٢٥:١٢١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٢٦٢٣:٤١:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٣:٥٥١٢:٢٥:٢٢١٧:٣٧:١٢١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٢:٠٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٣:١٠١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٨:١٥١٧:٥٧:٢٨٢٣:٤٢:١٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:١٣٠٧:١٢:٢٣١٢:٢٥:٣٩١٧:٣٩:١٨١٧:٥٨:٢٨٢٣:٤٢:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:٣٥١٢:٢٥:٤٦١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤٢:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٠:٤٥١٢:٢٥:٥٢١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:٢٩٢٣:٤٢:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٥:٥٨١٧:٤٢:٢٧١٨:٠١:٣٠٢٣:٤٢:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٦:٠٢١٧:٤٣:٢٩١٨:٠٢:٣٠٢٣:٤٣:٠٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٨:٠٧١٢:٢٦:٠٦١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٣:٣٠٢٣:٤٣:١١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٧:١١١٢:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٤:٣٠٢٣:٤٣:١٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٦:١٤١٢:٢٦:١٢١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٥:٢٩٢٣:٤٣:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٥:١٦١٢:٢٦:١٣١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:٤٣:٢٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٤:١٦١٢:٢٦:١٤١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٧:٢٨٢٣:٤٣:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٣:١٥١٢:٢٦:١٤١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٢٧٢٣:٤٣:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٢:١٣١٢:٢٦:١٣١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٢٦٢٣:٤٣:٣٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠١:٠٩١٢:٢٦:١٢١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٢٤٢٣:٤٣:٣٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٠٥١٢:٢٦:٠٩١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٢٣٢٣:٤٣:٣٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٨:٥٩١٢:٢٦:٠٦١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٢١٢٣:٤٣:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٧:٥٢١٢:٢٦:٠٣١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:١٩٢٣:٤٣:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٦:٤٤١٢:٢٥:٥٨١٧:٥٥:٤٢١٨:١٤:١٧٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٣٥١٢:٢٥:٥٣١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:١٤٢٣:٤٣:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:٢٥١٢:٢٥:٤٨١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:١١٢٣:٤٣:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٣:١٤١٢:٢٥:٤٢١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٠٢١٢:٢٥:٣٥١٧:٥٩:٣٨١٨:١٨:٠٥٢٣:٤٣:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٠:٤٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٠:٣٦١٨:١٩:٠١٢٣:٤٣:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢٥:١٩١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥٨٢٣:٤٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورسج دودانگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ورسج دودانگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورسج دودانگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورسج دودانگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ورسج دودانگه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:٢٥١٢:٢٥:٤٨١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:١١٢٣:٤٣:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٣:١٤١٢:٢٥:٤٢١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٠٢١٢:٢٥:٣٥١٧:٥٩:٣٨١٨:١٨:٠٥٢٣:٤٣:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٠:٤٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٠:٣٦١٨:١٩:٠١٢٣:٤٣:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢٥:١٩١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٥٨٢٣:٤٣:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٨:٢٠١٢:٢٥:١٠١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٥٣٢٣:٤٢:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢٥:٠١١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٤٩٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٤٨١٢:٢٤:٥١١٨:٠٤:٢٥١٨:٢٢:٤٤٢٣:٤٢:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٣١١٢:٢٤:٤٠١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:٣٩٢٣:٤٢:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٣:١٣١٢:٢٤:٢٩١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٣٤٢٣:٤٢:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:٥٤١٢:٢٤:١٨١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٩٢٣:٤٢:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٠:٣٥١٢:٢٤:٠٥١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:٢٣٢٣:٤١:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٩:١٥١٢:٢٣:٥٣١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:١٧٢٣:٤١:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٣:٤٠١٨:٠٩:٥٨١٨:٢٨:١١٢٣:٤١:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٦:٣٣١٢:٢٣:٢٦١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٠٤٢٣:٤١:١٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٥:١١١٢:٢٣:١٢١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٥٨٢٣:٤١:٠٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٣:٤٩١٢:٢٢:٥٨١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٥١٢٣:٤٠:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٢:٢٦١٢:٢٢:٤٣١٨:١٣:٣٣١٨:٣١:٤٣٢٣:٤٠:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٠٣١٢:٢٢:٢٨١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٣٦٢٣:٤٠:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:٣٩١٢:٢٢:١٢١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤٠:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:١٥١٢:٢١:٥٧١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:٢١٢٣:٣٩:٤٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٦:٥٠١٢:٢١:٤٠١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:١٣٢٣:٣٩:٢٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٥:٢٥١٢:٢١:٢٤١٨:١٧:٥٧١٨:٣٦:٠٥٢٣:٣٩:١٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٤:٠٠١٢:٢١:٠٧١٨:١٨:٤٩١٨:٣٦:٥٧٢٣:٣٨:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٢:٣٥١٢:٢٠:٥١١٨:١٩:٤١١٨:٣٧:٤٩٢٣:٣٨:٣٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:٠٩١٢:٢٠:٣٤١٨:٢٠:٣٣١٨:٣٨:٤٠٢٣:٣٨:١٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٩:٤٣١٢:٢٠:١٦١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:٣٢٢٣:٣٧:٥٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٨:١٧١٢:١٩:٥٩١٨:٢٢:١٦١٨:٤٠:٢٤٢٣:٣٧:٣٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٥١١٢:١٩:٤١١٨:٢٣:٠٧١٨:٤١:١٥٢٣:٣٧:١٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ورسج دودانگه روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ورسج دودانگه روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورسج دودانگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورسج دودانگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورسج دودانگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورسج دودانگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورسج دودانگه

روستای ورسج دودانگه بر روی نقشه

روستای ورسج دودانگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورسج دودانگه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ورسج دودانگه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ورسج دودانگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ورسج دودانگه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورسج دودانگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورسج دودانگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورسج دودانگه
زمان پخش اذان زنده به افق ورسج دودانگه
افق شرعی امروز فردا ورسج دودانگه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورسج دودانگه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورسج دودانگه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو