جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

رامند شمالی | تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز ورسج دودانگه


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای ورسج دودانگه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ورسج دودانگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورسج دودانگه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورسج دودانگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورسج دودانگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورسج دودانگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٣:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٢١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٩:١٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٤١٠٠:٢١:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٦:١٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:١٣١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٠:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:١٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٠:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:١٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٠:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٢:١٨١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٠:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١١:٢٢١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٩:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٩:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٩:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٩:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٨:٢٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٨:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٢١٠٠:١٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٧:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورسج دودانگه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ورسج دودانگه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورسج دودانگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ورسج دودانگه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٧:٣٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٤:٤٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٥:١٩١٣:١٧:١٨١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٧:٠٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:٣٤:٠٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٦:٤٢١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٤٨٠٠:٣٣:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٠٠١٣:١٦:٢٤١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٣:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٩:٣٤١٣:١٦:٠٦١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٣١٠٠:٣٢:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٢:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٦:٤٣١٣:١٥:٣١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٨١٣:١٥:١٣١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٠٥٠٠:٣١:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٤:٥٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٧٠٠:٣١:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٢٨١٣:١٤:٣٨١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٨٠٠:٣٠:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥١:٠٤١٣:١٤:٢١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٠:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٤:٠٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٣٠:١٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٨:١٧١٣:١٣:٤٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٩:٤٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٣:٣١١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٩:٢٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٣:١٥١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٩:٠٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:١٠١٣:١٢:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٨:٤٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٢:٤٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٨:١٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٣:١٩٠٦:٤١:٢٧١٣:١٢:٢٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٧:٥٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٢:١٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٧:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٨:٤٨١٣:١١:٥٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٧:١٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:١١:٤٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٦:١١١٣:١١:٣١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٦:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٤:٥٣١٣:١١:١٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٦:٠٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٣٦١٣:١١:٠٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٥:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٠:٥٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٥:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣١:٠٥١٣:١٠:٤٠١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٥:٠١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٩:٥١١٣:١٠:٢٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٤:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٠:١٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٠:٠٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورسج دودانگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ورسج دودانگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورسج دودانگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورسج دودانگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ورسج دودانگه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٢٤١٢:١٩:٢٤١٨:٢٣:٥٨١٨:٤٢:٠٧٠٠:٠٦:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٣:٥٨١٣:١٩:٠٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٦:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٩٠٧:١٢:٣١١٣:١٨:٤٨١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤٩٠٠:٣٦:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١١:٠٥١٣:١٨:٣٠١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٥:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٩:٣٨١٣:١٨:١٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٣٢٠٠:٣٥:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٨:١٢١٣:١٧:٥٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٥:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٧:٣٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٤:٤٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٥:١٩١٣:١٧:١٨١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٠٦٠٠:٣٤:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٧:٠٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:٣٤:٠٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٦:٤٢١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٤٨٠٠:٣٣:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٠٠١٣:١٦:٢٤١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٣٣:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٩:٣٤١٣:١٦:٠٦١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٣١٠٠:٣٢:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٢٢٠٠:٣٢:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٦:٤٣١٣:١٥:٣١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٠٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٨١٣:١٥:١٣١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٠٥٠٠:٣١:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٤:٥٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٧٠٠:٣١:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٢٨١٣:١٤:٣٨١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٨٠٠:٣٠:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥١:٠٤١٣:١٤:٢١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٠:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٤:٠٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٣٠:١٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٨:١٧١٣:١٣:٤٨١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٩:٤٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٣:٣١١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٩:٢٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٣:١٥١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٩:٠٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:١٠١٣:١٢:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٨:٤٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٢:٤٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٨:١٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٤١:٢٧١٣:١٢:٢٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٧:٥٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٢:١٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٧:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٨:٤٨١٣:١١:٥٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٧:١٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:١١:٤٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٦:١١١٣:١١:٣١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٦:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٤:٥٣١٣:١١:١٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٦:٠٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٣٦١٣:١١:٠٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ورسج دودانگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ورسج دودانگه روستای ورسج دودانگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ورسج دودانگه روستای ورسج دودانگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورسج دودانگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورسج دودانگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورسج دودانگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورسج دودانگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورسج دودانگه

روستای ورسج دودانگه بر روی نقشه

روستای ورسج دودانگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورسج دودانگه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ورسج دودانگه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ورسج دودانگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورسج دودانگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورسج دودانگه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ورسج دودانگه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورسج دودانگه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ورسج دودانگه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورسج دودانگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ورسج دودانگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ورسج دودانگه
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورسج دودانگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورسج دودانگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو