جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورزیانه

دستجرد | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز ورزیانه


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٥٩
نیمه شب: ٢٣:١٠:٤١

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورزیانه (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای ورزیانه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ورزیانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورزیانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فُرادیٰ در خانه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورزیانه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورزیانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورزیانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورزیانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورزیانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورزیانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٦:١٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٣٠٠:٢٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٩:٣١١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٠:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٥:٤١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٩:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٨:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤١٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٣:٣١١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٨:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٥:٢١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٨:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٥:١٨١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٧:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٧:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٥:١١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٩٠٠:١٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠١:٢١١٣:٠٥:٣١٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٥:٤٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورزیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورزیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورزیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورزیانه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ورزیانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورزیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورزیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ورزیانه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورزیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورزیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورزیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورزیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورزیانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورزیانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورزیانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورزیانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورزیانه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٠:٣٩١١:٥٣:١١١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٢٧٢٣:١١:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:٣١١١:٥٣:٠٢١٧:٢٤:٠٦١٧:٤٢:٢١٢٣:١١:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٢:٢٤١١:٥٢:٥٥١٧:٢٢:٥٩١٧:٤١:١٥٢٣:١١:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٣:١٧١١:٥٢:٤٨١٧:٢١:٥٣١٧:٤٠:١١٢٣:١١:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٤:١٠١١:٥٢:٤٢١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٠٨٢٣:١١:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:٠٤١١:٥٢:٣٧١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٠٦٢٣:١١:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:٥٨١١:٥٢:٣٣١٧:١٨:٤١١٧:٣٧:٠٥٢٣:١١:٠١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٢:٢٩١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:٠٥٢٣:١٠:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٢:٢٦١٧:١٦:٣٩١٧:٣٥:٠٧٢٣:١٠:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٨:٤٢١١:٥٢:٢٤١٧:١٥:٤٠١٧:٣٤:١٠٢٣:١٠:٤٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٩:٣٧١١:٥٢:٢٢١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:١٤٢٣:١٠:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٣٣١١:٥٢:٢٢١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:٢٠٢٣:١٠:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣١:٢٩١١:٥٢:٢٢١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٢٧٢٣:١٠:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٢٥١١:٥٢:٢٣١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٣٥٢٣:١٠:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٣:٢٢١١:٥٢:٢٥١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٤٥٢٣:١٠:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:١٨١١:٥٢:٢٧١٧:١٠:١٣١٧:٢٨:٥٧٢٣:١٠:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٥:١٥١١:٥٢:٣١١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:٠٩٢٣:١٠:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٦:١٢١١:٥٢:٣٥١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٧:٢٤٢٣:١٠:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:٠٩١١:٥٢:٤٠١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٠:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٢:٤٦١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٥٧٢٣:١٠:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٩:٠٤١١:٥٢:٥٣١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:١٦٢٣:١٠:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٠١١١:٥٣:٠٠١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٠:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٠:٥٩١١:٥٣:٠٩١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٣:٥٩٢٣:١٠:٤١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤١:٥٦١١:٥٣:١٨١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢٢٢٣:١٠:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٣:٢٨١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٢:٤٨٢٣:١٠:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٥٢١١:٥٣:٤٠١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:١٥٢٣:١١:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٣:٥١١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٤٤٢٣:١١:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٤٧١١:٥٤:٠٤١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:١٥٢٣:١١:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٦:٤٤١١:٥٤:١٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٤٨٢٣:١١:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٤٢١١:٥٤:٣٢١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٢٢٢٣:١١:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورزیانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورزیانه روستای ورزیانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورزیانه روستای ورزیانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورزیانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورزیانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورزیانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورزیانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورزیانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورزیانه

روستای ورزیانه بر روی نقشه

روستای ورزیانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورزیانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورزیانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورزیانه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ورزیانه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ورزیانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورزیانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورزیانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورزیانه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورزیانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورزیانه دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ورزیانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ورزیانه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ورزیانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورزیانه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورزیانه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ورزیانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورزیانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو