جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورده

خشک رود | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ورده


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:١٢
اذان ظهر: ١١:٥٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٢
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورده (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ورده)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ورده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
عاقل‌ترین مردم، كسی است كه در مهربانی با مردم، شدیدتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورده

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٦:٣٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٦:١٩١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٦:١١١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٩٠٠:١٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:١١٠٠:١٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٥:٣١١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٨:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٣١١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٨:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٣٥١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٧:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:١٥٠٠:١٧:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٦:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٦:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٦:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠١:١٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٦٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:١٣٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٥:٤٢٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ورده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ورده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورده

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٣٢١١:٥٣:٢١١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:٠٣٢٣:١١:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٢:٢٥١١:٥٣:١٣١٧:٢٣:٣٢١٧:٤١:٥٥٢٣:١١:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:١٩١١:٥٣:٠٥١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٠:٤٨٢٣:١١:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٤:١٤١١:٥٢:٥٩١٧:٢١:١٦١٧:٣٩:٤٣٢٣:١١:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٥:٠٩١١:٥٢:٥٣١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٣٨٢٣:١١:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٢:٤٧١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:٣٥٢٣:١١:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٢:٤٣١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٠:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٢:٣٩١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:٣٢٢٣:١٠:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٨:٥١١١:٥٢:٣٦١٧:١٥:٥٥١٧:٣٤:٣٢٢٣:١٠:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٤٨١١:٥٢:٣٤١٧:١٤:٥٤١٧:٣٣:٣٤٢٣:١٠:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٤٤١١:٥٢:٣٣١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٣٧٢٣:١٠:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:٤١١١:٥٢:٣٢١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٤١٢٣:١٠:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٢:٣٩١١:٥٢:٣٢١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٤٧٢٣:١٠:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٣:٣٦١١:٥٢:٣٣١٧:١١:٠٦١٧:٢٩:٥٤٢٣:١٠:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٤:٣٤١١:٥٢:٣٥١٧:١٠:١٢١٧:٢٩:٠٣٢٣:١٠:١٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٥:٣٢١١:٥٢:٣٨١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:١٣٢٣:١٠:١٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٦:٣٠١١:٥٢:٤١١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٢٤٢٣:١٠:١٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٧:٢٨١١:٥٢:٤٥١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٠:١٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٢٧١١:٥٢:٥١١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٠:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٩:٢٥١١:٥٢:٥٦١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٠:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٢٤١١:٥٣:٠٣١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٢٦٢٣:١٠:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٢٢١١:٥٣:١١١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٤٥٢٣:١٠:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٢١١١:٥٣:١٩١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٠٦٢٣:١٠:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٣:٢٠١١:٥٣:٢٩١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٢٩٢٣:١٠:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٤:١٩١١:٥٣:٣٩١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٥٣٢٣:١٠:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٥:١٨١١:٥٣:٥٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٢٠٢٣:١٠:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٦:١٦١١:٥٤:٠٢١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٠:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٧:١٥١١:٥٤:١٥١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:١٧٢٣:١١:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٨:١٤١١:٥٤:٢٨١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٤٩٢٣:١١:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٩:١٢١١:٥٤:٤٣١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٢٢٢٣:١١:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورده روستای ورده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ورده روستای ورده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورده

روستای ورده بر روی نقشه

روستای ورده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورده
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ورده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ورده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ورده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ورده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ورده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورده
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورده
افق شرعی امروز فردا ورده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو