جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر وردآورد

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز وردآورد


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٢١:١٧

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وردآورد (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه در هر كسی وجود داشته باشد، (در نهایت) به صاحبش برمی¬گردد: ظلم و حیله و پیمان شكنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وردآورد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وردآورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر وردآورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٤:٤١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٤:٣١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:١٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:٥٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:٥٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:١٦١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٣:١٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٢٨١٣:١٣:١٥٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٠٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٤:٢٨١٣:١٣:٠٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٣:١٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٣٥١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٥٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:١٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٤١١٣:١٣:٢٣٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٣:٢٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٣:٣٣٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر وردآورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر وردآورد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٠٩:١٥١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٤٤٢٣:٢٧:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٠٨:٥٤١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:١٨٢٣:٢٧:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٦:٣٠١٢:٠٨:٣٣١٨:١٠:٠٣١٨:٢٧:٥٣٢٣:٢٧:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:١٤١٢:٠٨:١٢١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٦:٢٧٢٣:٢٧:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠٧:٥٢١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٦:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٨:٤٣١٢:٠٧:٣٢١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٣٨٢٣:٢٦:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٩:٢٨١٢:٠٧:١٢١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:١٣٢٣:٢٦:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٠:١٢١٢:٠٦:٥٢١٨:٠٢:٥٩١٨:٢٠:٤٩٢٣:٢٥:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٠:٥٧١٢:٠٦:٣٢١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٢٥٢٣:٢٥:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١١:٤٣١٢:٠٦:١٣١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٠٢٢٣:٢٥:١١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٢:٢٨١٢:٠٥:٥٤١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٣٩٢٣:٢٤:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٣:١٤١٢:٠٥:٣٥١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:١٧٢٣:٢٤:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٤:٠٠١٢:٠٥:١٧١٧:٥٦:٠٣١٨:١٣:٥٥٢٣:٢٤:١٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٤٦١٢:٠٤:٥٩١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٣٤٢٣:٢٣:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٥:٣٣١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٣:١٩١٨:١١:١٣٢٣:٢٣:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:١٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٥١:٥٨١٨:٠٩:٥٢٢٣:٢٣:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:٠٦١٢:٠٤:٠٧١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٨:٣٣٢٣:٢٣:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٥٤١٢:٠٣:٥١١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:١٤٢٣:٢٢:٥١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٤١١٢:٠٣:٣٥١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٥:٥٥٢٣:٢٢:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٩:٢٩١٢:٠٣:٢٠١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٤:٣٨٢٣:٢٢:١٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:١٨١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٣:٢١٢٣:٢٢:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٠٦١٢:٠٢:٥٠١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٢:٠٥٢٣:٢١:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٥٥١٢:٠٢:٣٦١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٤٩٢٣:٢١:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٤٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٤١:٣٢١٧:٥٩:٣٥٢٣:٢١:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٣:٣٤١٢:٠٢:١٠١٧:٤٠:١٧١٧:٥٨:٢١٢٣:٢١:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠١:٥٨١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٠٨٢٣:٢٠:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:١٥١٢:٠١:٤٧١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٥:٥٧٢٣:٢٠:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠١:٣٦١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٤:٤٦٢٣:٢٠:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٦:٥٧١٢:٠١:٢٦١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٣:٣٦٢٣:٢٠:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٧:٤٩١٢:٠١:١٦١٧:٣٤:١٥١٧:٥٢:٢٧٢٣:٢٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر وردآورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وردآورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وردآورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وردآورد

شهر وردآورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وردآورد
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وردآورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق وردآورد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ وردآورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وردآورد
افق شرعی امروز فردا وردآورد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق وردآورد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق وردآورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ وردآورد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وردآورد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو