جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر وردآورد

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز وردآورد

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٥٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وردآورد (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر وردآورد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر وردآورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وردآورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ژان پل سارتر
بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وردآورد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وردآورد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر وردآورد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٥:١٣١٣:١٦:٤٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٣:٥٧١٣:١٦:٣٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٢:٤١١٣:١٦:١٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٣٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٢٧١٣:١٦:٠٥١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٠:١٣١٣:١٥:٥٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣١:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٥:٤٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٩٠٠:٣١:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٥:٢٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٩٠٠:٣٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٥:١٦١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٠٠٠:٣٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٥:٠٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:٣٠:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٤:١٤١٣:١٤:٥٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٩:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٤:٤٣١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٩:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣١:٥٧١٣:١٤:٣٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٤:٢٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٨:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٤:١٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٨:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٨:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٦:٣١١٣:١٣:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٧:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٧:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٦:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢١:٣٢١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٣:١٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٦:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:٤١١٣:١٣:١٥٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٣:١٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٧:٥٥١٣:١٣:١٠٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٠٤١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٥:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٦:١٤١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٥:٢٦١٣:١٣:٠٦٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر وردآورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر وردآورد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وردآورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وردآورد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وردآورد شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر وردآورد شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وردآورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وردآورد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٤:٥٤١٢:٠٩:٢١١٨:١٣:١٦١٨:٣١:٠٦٢٣:٢٨:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٠٩:٠٠١٨:١١:٥٠١٨:٢٩:٤٠٢٣:٢٧:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٠٨:٣٩١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:١٤٢٣:٢٧:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٨:١٨١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٧:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٧:٤٩١٢:٠٧:٥٨١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٢٤٢٣:٢٦:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٨:٣٣١٢:٠٧:٣٧١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٣:٥٩٢٣:٢٦:٣٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٩:١٨١٢:٠٧:١٧١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٢:٣٤٢٣:٢٦:١١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٠:٠٢١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:١٠٢٣:٢٥:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:٤٧١٢:٠٦:٣٨١٨:٠١:٥٦١٨:١٩:٤٦٢٣:٢٥:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٣٢١٢:٠٦:١٨١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:٢٢٢٣:٢٥:١٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٢:١٨١٢:٠٥:٥٩١٧:٥٩:٠٩١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٤:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٠٣١٢:٠٥:٤٠١٧:٥٧:٤٦١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٤:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٣:٤٩١٢:٠٥:٢٢١٧:٥٦:٢٣١٨:١٤:١٥٢٣:٢٤:٢١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:٣٥١٢:٠٥:٠٣١٧:٥٥:٠١١٨:١٢:٥٣٢٣:٢٤:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٥:٢١١٢:٠٤:٤٦١٧:٥٣:٣٩١٨:١١:٣٢٢٣:٢٣:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٦:٠٨١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٢:١٨١٨:١٠:١٢٢٣:٢٣:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٥٥١٢:٠٤:١١١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٨:٥٢٢٣:٢٣:١٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٤٢١٢:٠٣:٥٥١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٧:٣٣٢٣:٢٢:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٣٠١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:١٤٢٣:٢٢:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:١٨١٢:٠٣:٢٤١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٤:٥٧٢٣:٢٢:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:٠٦١٢:٠٣:٠٩١٧:٤٥:٤١١٨:٠٣:٤٠٢٣:٢٢:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠٢:٥٤١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٢٣٢٣:٢١:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:٤٤١٢:٠٢:٤٠١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٠٨٢٣:٢١:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٢:٣٤١٢:٠٢:٢٧١٧:٤١:٥١١٧:٥٩:٥٣٢٣:٢١:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٣:٢٣١٢:٠٢:١٤١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٤٠٢٣:٢١:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٢:٠٢١٧:٣٩:٢١١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٠:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٥:٠٤١٢:٠١:٥١١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٦:١٥٢٣:٢٠:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٥:٥٥١٢:٠١:٤٠١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٥:٠٤٢٣:٢٠:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٤٦١٢:٠١:٢٩١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٣:٥٤٢٣:٢٠:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:٣٨١٢:٠١:٢٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:٤٥٢٣:٢٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر وردآورد

ورداورد علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان در استان همدان ایران است.

شهر وردآورد در ویکیپدیا

شهر وردآورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وردآورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وردآورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وردآورد بر روی نقشه

شهر وردآورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وردآورد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر وردآورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وردآورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق وردآورد
زمان پخش اذان زنده به افق وردآورد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق وردآورد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ وردآورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق وردآورد
زمان پخش اذان مستقیم به افق وردآورد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ وردآورد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وردآورد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو