جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر وردآورد

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز وردآورد


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٣٩

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وردآورد (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وردآورد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وردآورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر وردآورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٤:٤١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٤:٣١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:١٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:٥٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:٥٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:١٦١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٣:١٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٢٨١٣:١٣:١٥٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٠٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٤:٢٨١٣:١٣:٠٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٣:١٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٣٥١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٥٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:١٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٤١١٣:١٣:٢٣٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٣:٢٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٣:٣٣٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر وردآورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر وردآورد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٤٦٢٣:١٩:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٤٣١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٨:٠١١٧:٢٧:٢٤٢٣:١٩:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٨:٤٠١٢:٠٣:١٧١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٧:٠٣٢٣:٢٠:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٩:٣٦١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٠:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:٢٨٢٣:٢٠:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٧:٠١:٢٨١٢:٠٤:١٣١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٠:٥٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٤:٣٢١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٦:٠٠٢٣:٢١:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٣:١٩١٢:٠٤:٥٣١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٤٩٢٣:٢١:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:١٣١٢:٠٥:١٤١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٥:٤٠٢٣:٢١:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٥:٠٧١٢:٠٥:٣٦١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٢:٠٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٦:٠٠١٢:٠٥:٥٩١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٥:٢٧٢٣:٢٢:٢٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٦:٥٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٥:٢٤٢٣:٢٢:٤٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٧:٤٤١٢:٠٦:٤٦١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٥:٢٢٢٣:٢٣:٠٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٨:٣٤١٢:٠٧:١٠١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٥:٢٢٢٣:٢٣:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٩:٢٤١٢:٠٧:٣٥١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٥:٢٤٢٣:٢٣:٤٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:١٠:١٤١٢:٠٨:٠١١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٥:٢٨٢٣:٢٤:١٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:١١:٠٢١٢:٠٨:٢٦١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٤:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١١:٤٩١٢:٠٨:٥٣١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٥:٤١٢٣:٢٤:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٢:٣٥١٢:٠٩:٢٠١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:٥٠٢٣:٢٥:٢٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٣:٢٠١٢:٠٩:٤٧١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٥:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١٤:٠٤١٢:١٠:١٤١٧:٠٦:١٨١٧:٢٦:١٤٢٣:٢٦:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٤:٤٧١٢:١٠:٤٢١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٦:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٥:٢٩١٢:١١:١١١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٧:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٦:٠٩١٢:١١:٣٩١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٧:٠٣٢٣:٢٧:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٦:٤٨١٢:١٢:٠٨١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٧:٢٣٢٣:٢٨:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٧:٢٦١٢:١٢:٣٧١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٧:٤٥٢٣:٢٨:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١١٠٧:١٨:٠٣١٢:١٣:٠٧١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٠٨٢٣:٢٨:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٨:٣٨١٢:١٣:٣٦١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٣٣٢٣:٢٩:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٩:١٢١٢:١٤:٠٦١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٩:٠٠٢٣:٢٩:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٩:٤٤١٢:١٤:٣٦١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٩:٢٨٢٣:٣٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر وردآورد

ورداورد علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان در استان همدان ایران است.

شهر وردآورد در ویکیپدیا

شهر وردآورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وردآورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وردآورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وردآورد بر روی نقشه

شهر وردآورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وردآورد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وردآورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق وردآورد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وردآورد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ وردآورد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وردآورد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وردآورد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق وردآورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وردآورد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق وردآورد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو