جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر وردآورد

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز وردآورد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر وردآورد (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر وردآورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ریچارد تمپلر
اگر می خواهید دوست باشید، یك دوست خوب باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر وردآورد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر وردآورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر وردآورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر وردآورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٤:٤١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٤:٣١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٤:١٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٨:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٣:٥٧٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:٥٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:١٥١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٢:١٦١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٣:١٨٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٢٨١٣:١٣:١٥٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٠٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٤:٢٨١٣:١٣:٠٦٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٠٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٣:١٣:٠٨٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٣:١٠٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:٣٥١٣:١٣:١٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٥٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٠:١٨١٣:١٣:١٩٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٤١١٣:١٣:٢٣٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٣:٢٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٣:٣٣٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وردآورد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر وردآورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر وردآورد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر وردآورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر وردآورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٤:٠٧١٣:١٨:٤١٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٤:٠٦٠٠:٢٦:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٤:٢١١٣:١٨:٥٤٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:١٧٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٤:٣٦١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٤:٥٤١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢٧:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٥:١٢١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٢٧:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٩:٤٥٢٠:٣٣:٥٤٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٢٧:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٢٨:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٧:٠٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٤:٤١٠٠:٢٨:٥٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٩:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٧:٥٦١٣:٢٠:٥٧٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٢٩:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:٢١:٠٨٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٢٩:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٢١:١٩٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:١٢٠٠:٣٠:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢١:٢٩٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٣٠:١٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:٢١:٣٩٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٠:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٢١:٤٨٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٣:٣١٠٠:٣٠:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٦:١٠:٥٩١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣١:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١١:٣٢١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٣١:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣١:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣١:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٣:١٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٢:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥١:٢١٠٠:٣٢:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٢:٤٣٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٢:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٥:١٠١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٢٤٠٠:٣٢:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٥:٤٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٣:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٣:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:١٠٠٠:٣٣:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣٤:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٩:١٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٣٤:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر وردآورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر وردآورد شهر وردآورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر وردآورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر وردآورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر وردآورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر وردآورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر وردآورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر وردآورد

شهر وردآورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر وردآورد
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر وردآورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر وردآورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر وردآورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق وردآورد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ وردآورد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا وردآورد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق وردآورد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وردآورد
جدول اوقات شرعی امروز فردا وردآورد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق وردآورد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق وردآورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر وردآورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو