جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ورباده

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ورباده


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورباده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای ورباده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ورباده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ورباده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نادر شاه افشار
میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورباده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورباده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورباده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ورباده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورباده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورباده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:١٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢١:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٠٠٠:٢١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٤٠٠:٢١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٣:١٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢٠:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:١٨٠٠:١٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٢:١٢١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:١٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٠١١٣:٠١:٥٠١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٤٠٠:١٨:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٥٤١٣:٠١:٢٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠١:١١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٧:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٦:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٦:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٦:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:١٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٥:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:١٩١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٥:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٤٧١٣:٠٠:١١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورباده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ورباده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ورباده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورباده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ورباده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ورباده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٣:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٣:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٣:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٣:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٣:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠١:١٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٣:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠١:١٩٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٣:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٣:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٣:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٣:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٣:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٣:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٣:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٣:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٤:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٤:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٤:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٤:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٤:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٣:٥١٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٤:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:٠٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٥:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:١٦٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٥:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٥:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٦:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ورباده روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ورباده روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورباده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورباده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورباده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورباده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورباده

روستای ورباده بر روی نقشه

روستای ورباده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورباده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورباده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورباده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ورباده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ورباده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ورباده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورباده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورباده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ورباده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورباده
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورباده
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورباده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورباده
افق شرعی امروز فردا ورباده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ورباده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ورباده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورباده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو