جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورباده

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ورباده


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٨

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورباده (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای ورباده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ورباده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورباده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماهاتما گاندی
آزادی، هرگز به معنی مجوز [ =روا دارنده ] برای به كار بستن استبداد نبوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورباده

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورباده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورباده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورباده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورباده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورباده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:١٠٠٠:١٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٤١١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:٤٠١٣:٠١:١٩١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٥٠٠:١٧:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٦:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٣:١٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٣٦١٣:٠٠:١١١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٠:٠١١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٣:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورباده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ورباده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ورباده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورباده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ورباده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورباده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورباده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ورباده

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٦:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٥:٥١٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٧:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:١٦٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٧:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٧:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٨:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٨:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٧:١٩٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٨:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠١:١٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٨:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٩:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٩:٢١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٩:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٩:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٠:٠٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٠:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢١:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:١١٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:٢١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢١:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢١:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٢:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٢:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٩:٥١٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٢:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٢:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:٣١١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٣:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١١:٠٨١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٣:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٤٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٣:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورباده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ورباده روستای ورباده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ورباده روستای ورباده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورباده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورباده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ورباده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورباده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورباده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورباده

روستای ورباده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورباده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورباده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورباده
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ورباده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ورباده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورباده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورباده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورباده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ورباده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ورباده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورباده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورباده دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورباده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورباده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ورباده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ورباده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورباده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو