جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ورا

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ورا


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٨:٠٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ورا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای ورا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ورا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ورا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ورا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ورا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ورا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ورا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٥٠٠:١١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:١١:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٨٠٠:١١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٢:١٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣١٠٠:١٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٥:١٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٠:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٤:٢٦١٢:٥١:٥٥١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٣٩١٢:٥١:٤٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٩:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٥٢١٢:٥١:٤٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٩:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:٠٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٩:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٣٤١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٩:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٣٩١٢:٥١:٣٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٩:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:١٦١٢:٥١:٢٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٨:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥١:٢١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:٢٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٨:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥١:١٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥١:١٨١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١١٠٠:٠٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥١:١٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥١:١٩١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٧:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥١:٢٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥١:٢٤١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٣١١٢:٥١:٢٧١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥١:٣١١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥١:٣٥١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:١٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥١:٤٥١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ورا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ورا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ورا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ورا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ورا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ورا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ورا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ورا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ورا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠١:٢٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٧:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٣:١٥١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٨:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٣:٤٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٨:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٤:١٩١٣:٠١:٢٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٨:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٤:٥٢١٣:٠١:٢٩١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٨:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٥:٢٤١٣:٠١:٢٩١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٨:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٥:٥٧١٣:٠١:٢٧١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٨:٣٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:٢٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٧:٠٢١٣:٠١:٢٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٨:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٣٥١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٨:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:٠٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٨:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠١:١١١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٨:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٩:١٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٨:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٤٥١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٨:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٨:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٣٠٠:١٨:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٨:٥٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٣١٠٠:١٨:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٠:١٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٣٩٠٠:١٨:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:١٨:٤٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٢:٥١٠٠:١٨:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥١:٥٥٠٠:١٨:٣٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٩:٣١١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٨:٣٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥٩:١٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٨:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٩:٠٧١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٠٤٠٠:١٨:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٨:١٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٠٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٨:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٧:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٨:١١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٧:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ورا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ورا روستای ورا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ورا روستای ورا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ورا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ورا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ورا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ورا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ورا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ورا

روستای ورا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ورا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ورا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ورا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ورا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ورا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ورا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ورا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ورا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ورا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ورا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ورا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ورا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ورا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ورا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ورا
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ورا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ورا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو