جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای وحدت آباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز وحدت آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٠٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وحدت آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای وحدت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای وحدت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وحدت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جان. اف. كندی
تغییر، قانون زندگی است و كسانی كه فقط به گذشته یا اكنون می‌نگرند، بی‌شك، آینده را از دست می‌دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای وحدت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وحدت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وحدت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای وحدت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وحدت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وحدت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٨:٤٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:٣٧١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٤:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٨:١٩٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٤:٥١١٣:١٨:١١٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٧:٥٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٥٢١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣١:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣١:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣١:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٧:١٨٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣١:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٧:١٥٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٧:١٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٧:١٣٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٧:١٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٠:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢١:٣٩١٣:١٧:١٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٧:١٣٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٠:١٥١٣:١٧:١٤٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٣٥١٣:١٧:١٦٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٥٧١٣:١٧:١٨٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:٢٠١٣:١٧:٢١٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٩:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٧:٢٥٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٧:١٠١٣:١٧:٢٩٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:٣٨١٣:١٧:٣٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٦:٠٧١٣:١٧:٣٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وحدت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وحدت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وحدت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وحدت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای وحدت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای وحدت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وحدت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای وحدت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای وحدت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای وحدت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای وحدت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وحدت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وحدت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای وحدت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای وحدت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وحدت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای وحدت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٢:١٤١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٢:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٢:٢٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٣:٥١٠٠:٣٢:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٣٣:١١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٣:١٨١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣٣:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٣:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٤:١٦٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٤:١١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٤:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٣٤:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٤:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٥:٠٣٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٥:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٥:٣٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٣٥:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٦:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٧:٥١١٣:٢٥:٤٥٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٦:١٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٥:٥٤٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٣:١٨٠٠:٣٦:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٨:٥٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٣٦:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٧:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣٧:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٣٧:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢١:٠٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٧:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٨:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٨:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٨:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٧:٠٠٢٠:٣٠:١١٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٣٨:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٨:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٣٩:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣٩:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٧:١٦٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٩:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای وحدت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای وحدت آباد روستای وحدت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای وحدت آباد روستای وحدت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وحدت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وحدت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای وحدت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وحدت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وحدت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وحدت آباد

روستای وحدت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وحدت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وحدت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وحدت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای وحدت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای وحدت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وحدت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وحدت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وحدت آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وحدت آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق وحدت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وحدت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ وحدت آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا وحدت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا وحدت آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق وحدت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق وحدت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وحدت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو