جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز والف گازبلوطحصار


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٧

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای والف گازبلوطحصار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای والف گازبلوطحصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای والف گازبلوطحصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای والف گازبلوطحصار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای والف گازبلوطحصار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای والف گازبلوطحصار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای والف گازبلوطحصار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان والف گازبلوطحصار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٢:١١١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٧:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٦:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١١٠٠:٢٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٧:٤١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٤:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٦:٤١١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٤:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٦:٣١١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٦:١١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٣:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٢:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٢:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٢:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢١:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢١:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢١:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢١:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٥:١٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٠:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٥:٤١١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای والف گازبلوطحصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای والف گازبلوطحصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای والف گازبلوطحصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان والف گازبلوطحصار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای والف گازبلوطحصار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای والف گازبلوطحصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای والف گازبلوطحصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای والف گازبلوطحصار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای والف گازبلوطحصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای والف گازبلوطحصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای والف گازبلوطحصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای والف گازبلوطحصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای والف گازبلوطحصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای والف گازبلوطحصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای والف گازبلوطحصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای والف گازبلوطحصار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٥:١١٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣١٠٠:١٩:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٥:١٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١١٠٠:١٩:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٩:١١١٣:٠٥:٢١٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٩:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٩:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٩:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٩:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٩:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٩:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٩:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٩:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٩:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٩:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٩:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٩:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٩:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٩:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٩:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٩:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٠:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٨:١٧٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢١:٠٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢١:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢١:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢١:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:١٠:٠٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:١٣٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای والف گازبلوطحصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای والف گازبلوطحصار روستای والف گازبلوطحصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای والف گازبلوطحصار روستای والف گازبلوطحصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای والف گازبلوطحصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای والف گازبلوطحصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای والف گازبلوطحصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای والف گازبلوطحصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای والف گازبلوطحصار

روستای والف گازبلوطحصار بر روی نقشه

روستای والف گازبلوطحصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای والف گازبلوطحصار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای والف گازبلوطحصار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای والف گازبلوطحصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای والف گازبلوطحصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق والف گازبلوطحصار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق والف گازبلوطحصار
زمان پخش اذان مستقیم به افق والف گازبلوطحصار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ والف گازبلوطحصار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق والف گازبلوطحصار
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ والف گازبلوطحصار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ والف گازبلوطحصار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق والف گازبلوطحصار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای والف گازبلوطحصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو