جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز واشیان تخت شیر


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٣٣
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای واشیان تخت شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای واشیان تخت شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واشیان تخت شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
كامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واشیان تخت شیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واشیان تخت شیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای واشیان تخت شیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واشیان تخت شیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان واشیان تخت شیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٨:١٨١٣:١٧:٠٤١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:١٢١٣:١٦:٥٤١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٢:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٦:٤٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣٢:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٦:٣٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٠١١٣:١٦:٢٦١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣١:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣١:٥٩١٣:١٦:١٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٦:٠٣٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٠:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠٦٠٠:٣٠:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٠:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:١١١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٠:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٦:١٧١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٩:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٥:٣١٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٩:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٩:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:٤١١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٩:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٨:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٥:٢١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:١٧١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٥:١٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٨:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٥:١٩٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٩:٠٥١٣:١٥:٢٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٨:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٢٤١٣:١٥:٢١٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٨:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٤٤١٣:١٥:٢٣٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٧:٠٦١٣:١٥:٢٥٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٦:٢٩١٣:١٥:٢٨٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٥:٥٣١٣:١٥:٣٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٧:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:١٩١٣:١٥:٣٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٧:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٤٧١٣:١٥:٤١٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٧:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٤:١٦١٣:١٥:٤٦٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واشیان تخت شیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای واشیان تخت شیر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واشیان تخت شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای واشیان تخت شیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:١١١٢:٠٦:٤٥١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:١٥٢٣:٢٤:١٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٧:٠٦١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٠٦٢٣:٢٤:٢٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٢:٥٦١٢:٠٧:٢٧١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٥٩٢٣:٢٤:٤٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٣:٤٨١٢:٠٧:٤٩١٧:١١:٣٨١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٥:٠٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٤:٣٩١٢:٠٨:١٢١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٥:٢٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٣٠١٢:٠٨:٣٥١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٥:٤٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٦:٢٠١٢:٠٨:٥٩١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٦:٠٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٩:٢٣١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٦:٢٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٧:٥٨١٢:٠٩:٤٨١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٦:٤٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٤٥١٢:١٠:١٣١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٧:١٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٩:٣٢١٢:١٠:٣٩١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٠٤٢٣:٢٧:٣٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:١٠:١٨١٢:١١:٠٦١٧:١١:٤٥١٧:٣١:١٢٢٣:٢٧:٥٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:١٤٠٧:١١:٠٣١٢:١١:٣٢١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٨:٢٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١١:٤٧١٢:١٢:٠٠١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٨:٤٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:٣٠١٢:١٢:٢٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٤٩٢٣:٢٩:١٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٣:١٢١٢:١٢:٥٥١٧:١٢:٣٣١٧:٣٢:٠٤٢٣:٢٩:٤١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٣:٥٣١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:٤٩١٧:٣٢:٢١٢٣:٣٠:٠٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٤:٣٣١٢:١٣:٥٢١٧:١٣:٠٧١٧:٣٢:٤٠٢٣:٣٠:٣٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:١١١٢:١٤:٢١١٧:١٣:٢٧١٧:٣٣:٠٠٢٣:٣١:٠٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٥:٤٩١٢:١٤:٥٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٢٢٣:٣١:٣١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٢٥١٢:١٥:١٩١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٦٢٣:٣١:٥٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٧:٠٠١٢:١٥:٤٩١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:١١٢٣:٣٢:٢٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٣٣١٢:١٦:١٩١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٣٨٢٣:٣٢:٥٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٠٥١٢:١٦:٤٩١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٣:٢٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٨:٣٦١٢:١٧:١٨١٧:١٦:٠١١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٣:٥٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥١:٥٢٠٧:١٩:٠٥١٢:١٧:٤٨١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٧٢٣:٣٤:٢٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٢٠٠٧:١٩:٣٣١٢:١٨:١٨١٧:١٧:٠٥١٧:٣٦:٤٠٢٣:٣٤:٥٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٢:٤٧٠٧:١٩:٥٩١٢:١٨:٤٨١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:١٤٢٣:٣٥:٢٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٠:٢٤١٢:١٩:١٨١٧:١٨:١٥١٧:٣٧:٤٩٢٣:٣٥:٥٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢٠:٤٧١٢:١٩:٤٨١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:٢٦٢٣:٣٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واشیان تخت شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای واشیان تخت شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واشیان تخت شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای واشیان تخت شیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٤٧١٢:٠٤:٥٧١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٤٨٢٣:٢٢:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٦:٤٢١٢:٠٥:١٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٢٨٢٣:٢٢:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٧:٣٦١٢:٠٥:٣٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:١٠٢٣:٢٣:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٨:٣٠١٢:٠٥:٤٨١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٥٤٢٣:٢٣:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٦:٥٩:٢٤١٢:٠٦:٠٦١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٣:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٦:٢٥١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٢٦٢٣:٢٣:٥٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:١١١٢:٠٦:٤٥١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:١٥٢٣:٢٤:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٧:٠٦١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٠٦٢٣:٢٤:٢٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٢:٥٦١٢:٠٧:٢٧١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٥٩٢٣:٢٤:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٣:٤٨١٢:٠٧:٤٩١٧:١١:٣٨١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٥:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٤:٣٩١٢:٠٨:١٢١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٥:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٥:٣٠١٢:٠٨:٣٥١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٥:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٦:٢٠١٢:٠٨:٥٩١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٦:٠٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٩:٢٣١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٦:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٧:٥٨١٢:٠٩:٤٨١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٥٢٢٣:٢٦:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٤٥١٢:١٠:١٣١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٥٧٢٣:٢٧:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٩:٣٢١٢:١٠:٣٩١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٠٤٢٣:٢٧:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:١٠:١٨١٢:١١:٠٦١٧:١١:٤٥١٧:٣١:١٢٢٣:٢٧:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١١:٠٣١٢:١١:٣٢١٧:١١:٥٤١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٨:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١١:٤٧١٢:١٢:٠٠١٧:١٢:٠٥١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٨:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:٣٠١٢:١٢:٢٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٤٩٢٣:٢٩:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٣:١٢١٢:١٢:٥٥١٧:١٢:٣٣١٧:٣٢:٠٤٢٣:٢٩:٤١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٣:٥٣١٢:١٣:٢٣١٧:١٢:٤٩١٧:٣٢:٢١٢٣:٣٠:٠٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٤:٣٣١٢:١٣:٥٢١٧:١٣:٠٧١٧:٣٢:٤٠٢٣:٣٠:٣٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:١١١٢:١٤:٢١١٧:١٣:٢٧١٧:٣٣:٠٠٢٣:٣١:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٥:٤٩١٢:١٤:٥٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٢٢٣:٣١:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٢٥١٢:١٥:١٩١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٦٢٣:٣١:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٧:٠٠١٢:١٥:٤٩١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:١١٢٣:٣٢:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٣٣١٢:١٦:١٩١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٣٨٢٣:٣٢:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٨:٠٥١٢:١٦:٤٩١٧:١٥:٣١١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واشیان تخت شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واشیان تخت شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واشیان تخت شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واشیان تخت شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واشیان تخت شیر

روستای واشیان تخت شیر بر روی نقشه

روستای واشیان تخت شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واشیان تخت شیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ واشیان تخت شیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واشیان تخت شیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واشیان تخت شیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق واشیان تخت شیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق واشیان تخت شیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق واشیان تخت شیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق واشیان تخت شیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا واشیان تخت شیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو