جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز واشیان تخت شیر

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٤٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای واشیان تخت شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای واشیان تخت شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واشیان تخت شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

بانواستاهل
یگانه عملی كه در زندگی، انسان را به هدفش می رساند، انجام وظیفه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واشیان تخت شیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واشیان تخت شیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای واشیان تخت شیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واشیان تخت شیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان واشیان تخت شیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٠:١٤١٣:١٩:١٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٦:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٩:٠١١٣:١٨:٥٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٨:٤٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:١٩٠٠:٣٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٦:٣٦١٣:١٨:٣١١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٣٥:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٨:١٨١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٣٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٤:١٥١٣:١٨:٠٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٤:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٧:٥٢١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٤:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٥٦١٣:١٧:٤٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٣٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٧:٢٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٣:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٧:١٧١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٣:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٤٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٧:٠٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٣:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٢٧١٣:١٦:٥٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٢:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٦:٤٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٢:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:١٨١٣:١٦:٣٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٤:١٥١٣:١٦:٢٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٣:١٣١٣:١٦:١٨١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣١:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:١٢١٣:١٦:١١٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٣١:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:١٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:١٣١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٩:١٥١٣:١٥:٥٠٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٠:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٨:١٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٠:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٥:٣١٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٩:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٢:١٥١٣:١٥:٢١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٢٨١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واشیان تخت شیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای واشیان تخت شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واشیان تخت شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واشیان تخت شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای واشیان تخت شیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واشیان تخت شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واشیان تخت شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای واشیان تخت شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واشیان تخت شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واشیان تخت شیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای واشیان تخت شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واشیان تخت شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای واشیان تخت شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واشیان تخت شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واشیان تخت شیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٠:٢٠١٣:٢٠:٥١٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٠:٣٤١٣:٢١:٠٤٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥١:٥٣٠٠:٣٠:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:١٠:٤٩١٣:٢١:١٧٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣١:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:١١:٠٦١٣:٢١:٣٠٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣١:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١١:٢٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:١٧٠٠:٣١:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:١١:٤٣١٣:٢١:٥٥٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٣١:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٢:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:١٢:٢٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣٢:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣٢:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٣:١٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٢:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٢١٠٠:٣٣:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٤:٠٠١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٣:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٢٣:١٨٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٣:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٠١٠٠:٣٣:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٣:٣٩٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٤:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٣:٤٨٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥١:٣٩٠٠:٣٤:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٢٣:٥٨٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٤:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٤:٠٧٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٤:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٤:١٦٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٥:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٥:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٢٤:٣٢٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٥:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٩:٤١١٣:٢٤:٤٧٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٦:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٣٦:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٦:٣٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢١:٢٩١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣٦:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٥:١٠٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٦:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٥:١٥٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٧:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٣:٢٣١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣٧:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣٧:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٤:٤٠١٣:٢٥:٢٥٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٣٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای واشیان تخت شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واشیان تخت شیر روستای واشیان تخت شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واشیان تخت شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واشیان تخت شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واشیان تخت شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واشیان تخت شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واشیان تخت شیر

روستای واشیان تخت شیر بر روی نقشه

روستای واشیان تخت شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واشیان تخت شیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای واشیان تخت شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق واشیان تخت شیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق واشیان تخت شیر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ واشیان تخت شیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق واشیان تخت شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق واشیان تخت شیر
زمان پخش اذان زنده به افق واشیان تخت شیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق واشیان تخت شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا واشیان تخت شیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واشیان تخت شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو