جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای وازتنگه

ناتل رستاق | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز وازتنگه


اذان صبح: ٠٥:١٧:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٢
اذان ظهر: ١٢:١٥:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٠٧:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٣٧

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وازتنگه (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای وازتنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای وازتنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وازتنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه مار را برای این نكشد كه كشتن آن گناه است از من نیست اما اگر برای این نكشی كه حیوانی است و به تو آزاری نمی‌رساند باكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای وازتنگه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وازتنگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وازتنگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای وازتنگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وازتنگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وازتنگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٢:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٩:١١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٢:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١١:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١١:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:١١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:١٢٠٠:١١:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٠:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٠١٠٠:١٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٥٦٠٠:١٠:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٨:١٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٩:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٨:١٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٩:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٩:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٨:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٨:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٠٨:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٧:٥٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٧:٥٩٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٨:٠١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٠٧:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٨:٠٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:٠٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥١:١١١٢:٥٨:٠٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٠٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٨:١٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٨:١٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٠٦:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٩:١٩١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٠٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وازتنگه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای وازتنگه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای وازتنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وازتنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای وازتنگه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٧:٠٣١٢:١٤:١٠١٧:٢١:٣٩١٧:٤١:١٢٢٣:٣٠:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٦:٢٤١٢:١٤:٢٢١٧:٢٢:٤٣١٧:٤٢:١٣٢٣:٣٠:٣٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٤٣١٢:١٤:٣٤١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٣:١٥٢٣:٣٠:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٠١١٢:١٤:٤٤١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:١٦٢٣:٣١:٠٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٤:١٦١٢:١٤:٥٤١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٥:١٨٢٣:٣١:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٣:٣٠١٢:١٥:٠٣١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٦:١٩٢٣:٣١:٣٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٤٣١٢:١٥:١١١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٧:٢١٢٣:٣١:٤٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠١:٥٤١٢:١٥:١٨١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٨:٢٢٢٣:٣١:٥٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠١:٠٣١٢:١٥:٢٥١٧:٣٠:١١١٧:٤٩:٢٣٢٣:٣٢:٠٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:١١١٢:١٥:٣٠١٧:٣١:١٥١٧:٥٠:٢٤٢٣:٣٢:١٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٩:١٧١٢:١٥:٣٥١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٢٥٢٣:٣٢:٢٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٨:٢٢١٢:١٥:٣٩١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٢:٢٦٢٣:٣٢:٢٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٧:٢٥١٢:١٥:٤٢١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٣:٢٧٢٣:٣٢:٣٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:٢٧١٢:١٥:٤٤١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:٢٨٢٣:٣٢:٤١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٨١٢:١٥:٤٦١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٢٨٢٣:٣٢:٤٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٢٧١٢:١٥:٤٦١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٢٨٢٣:٣٢:٤٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:٢٥١٢:١٥:٤٦١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٢٨٢٣:٣٢:٥٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٢٢١٢:١٥:٤٦١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٢٨٢٣:٣٢:٥٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:١٨١٢:١٥:٤٤١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٩:٢٨٢٣:٣٢:٥٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:١٢١٢:١٥:٤٢١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٢٧٢٣:٣٢:٥٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٠٥١٢:١٥:٣٩١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٢٦٢٣:٣٢:٥٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٧:٥٧١٢:١٥:٣٥١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٢٥٢٣:٣٢:٥٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٦:٤٨١٢:١٥:٣١١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٢٤٢٣:٣٢:٥٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٣٨١٢:١٥:٢٦١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٤:٢٢٢٣:٣٢:٥٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٥:٢٠١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٢١٢٣:٣٢:٤٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:١٥١٢:١٥:١٤١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٦:١٩٢٣:٣٢:٤٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٥:٠٧١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:١٦٢٣:٣٢:٣٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٤٨١٢:١٥:٠٠١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٤٢٣:٣٢:٣١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:٣٣١٢:١٤:٥١١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:١١٢٣:٣٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وازتنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وازتنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای وازتنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای وازتنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وازتنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای وازتنگه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٥:٢٠١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٢١٢٣:٣٢:٤٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:١٥١٢:١٥:١٤١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٦:١٩٢٣:٣٢:٤٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٥:٠٧١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:١٦٢٣:٣٢:٣٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٤٨١٢:١٥:٠٠١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٤٢٣:٣٢:٣١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:٣٣١٢:١٤:٥١١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:١١٢٣:٣٢:٢٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٨:١٧١٢:١٤:٤٣١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٠٨٢٣:٣٢:١٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٧:٠١١٢:١٤:٣٣١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:٠٤٢٣:٣٢:٠٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٥:٤٣١٢:١٤:٢٣١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:٠١٢٣:٣١:٥٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٤:٢٥١٢:١٤:١٣١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٥٧٢٣:٣١:٥٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٠٦١٢:١٤:٠٢١٧:٥٥:٣٠١٨:١٣:٥٣٢٣:٣١:٤٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣١:٤٦١٢:١٣:٥٠١٧:٥٦:٢٦١٨:١٤:٤٨٢٣:٣١:٢٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٠:٢٦١٢:١٣:٣٨١٧:٥٧:٢٣١٨:١٥:٤٤٢٣:٣١:١٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٠٥١٢:١٣:٢٥١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٣٩٢٣:٣١:٠٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١٢:١٣:١٢١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٣٤٢٣:٣٠:٥٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:٢١١٢:١٢:٥٩١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٢٨٢٣:٣٠:٣٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:١٢:٤٥١٨:٠١:٠٥١٨:١٩:٢٢٢٣:٣٠:٢٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٣٥١٢:١٢:٣٠١٨:٠٢:٠٠١٨:٢٠:١٦٢٣:٣٠:٠٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٢:١١١٢:١٢:١٦١٨:٠٢:٥٤١٨:٢١:١٠٢٣:٢٩:٥٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٠:٤٦١٢:١٢:٠١١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:٠٤٢٣:٢٩:٣٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٩:٢١١٢:١١:٤٥١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٥٨٢٣:٢٩:٢١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٧:٥٦١٢:١١:٢٩١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٩:٠٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٦:٣١١٢:١١:١٣١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:٤٤٢٣:٢٨:٤٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:٠٥١٢:١٠:٥٧١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٥:٣٧٢٣:٢٨:٢٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٣:٣٨١٢:١٠:٤٠١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٨:١٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٢:١٢١٢:١٠:٢٣١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:٢٣٢٣:٢٧:٥٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:٤٥١٢:١٠:٠٦١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:١٦٢٣:٢٧:٣٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:١٨١٢:٠٩:٤٩١٨:١٠:٥٥١٨:٢٩:٠٩٢٣:٢٧:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٧:٥١١٢:٠٩:٣٢١٨:١١:٤٧١٨:٣٠:٠١٢٣:٢٦:٥٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:٢٤١٢:٠٩:١٤١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٥٤٢٣:٢٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای وازتنگه روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای وازتنگه روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وازتنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وازتنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای وازتنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وازتنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وازتنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وازتنگه

روستای وازتنگه بر روی نقشه

روستای وازتنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وازتنگه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای وازتنگه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای وازتنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وازتنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وازتنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق وازتنگه
زمان پخش اذان زنده به افق وازتنگه
زمان پخش اذان مستقیم به افق وازتنگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق وازتنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق وازتنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وازتنگه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق وازتنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وازتنگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو