جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای وازتنگه

ناتل رستاق | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز وازتنگه


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣١
اذان مغرب: ١٩:٥٠:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٨

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وازتنگه (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای وازتنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای وازتنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وازتنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

امام رضا (ع)
یك شب درد سر هر گناهی را برطرف می‌كند مگر گناهان كبیره را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای وازتنگه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وازتنگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وازتنگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای وازتنگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وازتنگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وازتنگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٩:١١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٢:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:١١:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:١٢٠٠:١١:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٠١٠٠:١٠:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٥٦٠٠:١٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٨:١٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٩:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٨:١٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٩:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٩:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٨:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٨:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٠٨:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٠٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٠٧:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٧:٥٥٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٧:٥٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٧:٥٩٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٨:٠١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٠٧:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥١:٥٢١٢:٥٨:٠٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:٠٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥١:١١١٢:٥٨:٠٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٠٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٨:١٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٩:٥٥١٢:٥٨:١٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٩:١٩١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٠٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وازتنگه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای وازتنگه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وازتنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای وازتنگه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:١١١٣:٠٧:٠٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٠١٠٠:٢٤:٠٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٤٣١٣:٠٦:٥١١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٣:٤١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٣:١٦١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٤٦٠٠:٢٣:١٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٦:١٥١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣٨٠٠:٢٢:٥٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٣٠٠٠:٢٢:٣٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٢٢:١١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٥:٢١١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:١٥٠٠:٢١:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٦:٠١١٣:٠٥:٠٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٠٨٠٠:٢١:٢٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٤:٤٦١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٠٠٠٠:٢١:٠١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٣٠٠:٢٠:٣٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٤:١١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٤٥٠٠:٢٠:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٩:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣١٠٠:١٩:٢٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٩:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:١٧٠٠:١٨:٤١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٢:٤٨١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:١٠٠٠:١٨:١٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٣٠٠:١٧:٥٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٢:١٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٧٠٠:١٧:٣٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٢:٠١١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٧:٠٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:١٣١٣:٠١:٤٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٦:٤٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٦:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠١:١٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٦:٠٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠١:٠٤١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٥:٤٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٠:٥١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٥:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:١٤٠٠:١٤:٥٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١٤:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٤:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٣:٥٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٣:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٢٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وازتنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وازتنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای وازتنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای وازتنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وازتنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای وازتنگه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٤:٥٦١٢:٠٨:٥٦١٨:١٣:٣٢١٨:٣١:٤٦٢٣:٥٦:١٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٣:٢٩١٣:٠٨:٣٩١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٥:٥٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٢:٠١١٣:٠٨:٢١١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٣١٠٠:٢٥:٣١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٠:٣٤١٣:٠٨:٠٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٢٤٠٠:٢٥:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٩:٠٦١٣:٠٧:٤٥١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:١٦٠٠:٢٤:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٧:٣٨١٣:٠٧:٢٧١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٠٩٠٠:٢٤:٢٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:١١١٣:٠٧:٠٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٠١٠٠:٢٤:٠٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٤٣١٣:٠٦:٥١١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٣:٤١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٣:١٦١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٤٦٠٠:٢٣:١٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٦:١٥١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣٨٠٠:٢٢:٥٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٣٠٠٠:٢٢:٣٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٢٢:١١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٥:٢١١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:١٥٠٠:٢١:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٦:٠١١٣:٠٥:٠٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٠٨٠٠:٢١:٢٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٤:٤٦١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٠٠٠٠:٢١:٠١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٣٠٠:٢٠:٣٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٤:١١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٤٥٠٠:٢٠:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٠:١٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٩:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣١٠٠:١٩:٢٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٩:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:١٧٠٠:١٨:٤١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٢:٤٨١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:١٠٠٠:١٨:١٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٠٣٠٠:١٧:٥٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٢:١٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٧٠٠:١٧:٣٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٢:٠١١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٧:٠٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:١٣١٣:٠١:٤٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٦:٤٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٣٨٠٠:١٦:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠١:١٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٦:٠٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠١:٠٤١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٥:٤٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٠:٥١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٥:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:١٤٠٠:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای وازتنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای وازتنگه روستای وازتنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای وازتنگه روستای وازتنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وازتنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وازتنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای وازتنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وازتنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وازتنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وازتنگه

روستای وازتنگه بر روی نقشه

روستای وازتنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وازتنگه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای وازتنگه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای وازتنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وازتنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وازتنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا وازتنگه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ وازتنگه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق وازتنگه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وازتنگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق وازتنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وازتنگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق وازتنگه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق وازتنگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وازتنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو