جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز وارمیرشکال فضل علی


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٤
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٥١:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٥:٢٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای وارمیرشکال فضل علی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای وارمیرشکال فضل علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وارمیرشکال فضل علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای وارمیرشکال فضل علی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای وارمیرشکال فضل علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای وارمیرشکال فضل علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای وارمیرشکال فضل علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان وارمیرشکال فضل علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:٠١١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٤:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٢٤:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٤:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٧:١٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٣:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٢:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٦:٤٨١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٢:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:١٢١٣:٠٦:٣١١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢١:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣١٠٠:٢١:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٦:٢٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١٤٠٠:٢١:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢١:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:١١١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤١٠٠:٢١:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢١:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٠:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٠:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:٤٦١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:١٣١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٠:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٠:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:١٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٠:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وارمیرشکال فضل علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وارمیرشکال فضل علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای وارمیرشکال فضل علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان وارمیرشکال فضل علی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای وارمیرشکال فضل علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای وارمیرشکال فضل علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وارمیرشکال فضل علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای وارمیرشکال فضل علی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای وارمیرشکال فضل علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای وارمیرشکال فضل علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای وارمیرشکال فضل علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای وارمیرشکال فضل علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای وارمیرشکال فضل علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای وارمیرشکال فضل علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای وارمیرشکال فضل علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای وارمیرشکال فضل علی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٨:٣٠١٢:٠٢:٣١١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٣:١٣٢٣:٢٢:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٠٢:١٠١٨:٠٤:٤٧١٨:٢١:٥٥٢٣:٢٢:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠١:٥٠١٨:٠٣:٢٩١٨:٢٠:٣٧٢٣:٢٢:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٠:١٨١٢:٠١:٢٩١٨:٠٢:١٢١٨:١٩:٢٠٢٣:٢١:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٠:٥٤١٢:٠١:٠٩١٨:٠٠:٥٥١٨:١٨:٠٣٢٣:٢١:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٠٠:٤٨١٧:٥٩:٣٨١٨:١٦:٤٧٢٣:٢١:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٠٠:٢٨١٧:٥٨:٢٢١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٠:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٢:٤٣١٢:٠٠:٠٨١٧:٥٧:٠٦١٨:١٤:١٤٢٣:٢٠:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٣:٢٠١١:٥٩:٤٩١٧:٥٥:٥٠١٨:١٢:٥٨٢٣:٢٠:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٣:٥٧١١:٥٩:٣٠١٧:٥٤:٣٤١٨:١١:٤٣٢٣:٢٠:٠٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٤:٣٥١١:٥٩:١١١٧:٥٣:١٩١٨:١٠:٢٨٢٣:١٩:٤٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٥:١٣١١:٥٨:٥٢١٧:٥٢:٠٤١٨:٠٩:١٤٢٣:١٩:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٥:٥٠١١:٥٨:٣٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٨:٠٠٢٣:١٩:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٦:٢٩١١:٥٨:١٦١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٦:٤٧٢٣:١٨:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٧:٠٧١١:٥٧:٥٨١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٥:٣٤٢٣:١٨:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٧:٤٦١١:٥٧:٤١١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٤:٢١٢٣:١٨:١٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٨:٢٥١١:٥٧:٢٤١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٣:١٠٢٣:١٧:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٠٩:٠٤١١:٥٧:٠٨١٧:٤٤:٤٤١٨:٠١:٥٩٢٣:١٧:٤١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٩:٤٤١١:٥٦:٥٢١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٠:٤٨٢٣:١٧:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:٢٤١١:٥٦:٣٦١٧:٤٢:٢٢١٧:٥٩:٣٨٢٣:١٧:٠٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١١:٠٤١١:٥٦:٢١١٧:٤١:١٢١٧:٥٨:٢٩٢٣:١٦:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١١:٤٥١١:٥٦:٠٧١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٧:٢١٢٣:١٦:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٢:٢٦١١:٥٥:٥٣١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٦:١٣٢٣:١٦:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٠٧١١:٥٥:٤٠١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٠٧٢٣:١٦:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٣:٤٩١١:٥٥:٢٧١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٤:٠١٢٣:١٥:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٤:٣١١١:٥٥:١٥١٧:٣٥:٣٣١٧:٥٢:٥٦٢٣:١٥:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٥:١٤١١:٥٥:٠٣١٧:٣٤:٢٧١٧:٥١:٥٢٢٣:١٥:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٥:٥٧١١:٥٤:٥٢١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٥:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٦:٤٠١١:٥٤:٤٢١٧:٣٢:١٩١٧:٤٩:٤٦٢٣:١٥:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٧:٢٤١١:٥٤:٣٣١٧:٣١:١٦١٧:٤٨:٤٥٢٣:١٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای وارمیرشکال فضل علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای وارمیرشکال فضل علی روستای وارمیرشکال فضل علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای وارمیرشکال فضل علی روستای وارمیرشکال فضل علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای وارمیرشکال فضل علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای وارمیرشکال فضل علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای وارمیرشکال فضل علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای وارمیرشکال فضل علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای وارمیرشکال فضل علی

روستای وارمیرشکال فضل علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای وارمیرشکال فضل علی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای وارمیرشکال فضل علی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای وارمیرشکال فضل علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای وارمیرشکال فضل علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق وارمیرشکال فضل علی
افق شرعی امروز فردا وارمیرشکال فضل علی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق وارمیرشکال فضل علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ وارمیرشکال فضل علی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق وارمیرشکال فضل علی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق وارمیرشکال فضل علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق وارمیرشکال فضل علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا وارمیرشکال فضل علی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای وارمیرشکال فضل علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو