جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای واربیده

چشمه لنگان | فریدون شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز واربیده

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٣٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واربیده (شهرستان فریدون شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای واربیده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای واربیده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واربیده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حجازی
شاعر، سازی است كه استاد طبیعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالی داده است و به هر نسیمی كه بر او بوزد، به نوا می آید. ما چون از هیچ باد سختی به صدا نمی آییم، گویندگان را شوریده تصور می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واربیده

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واربیده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربیده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای واربیده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربیده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان واربیده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٠:٠٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١١٠٠:٢٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٩:٣٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٦:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٩:٢١١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٥:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٥:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٨:٣١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٤:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٤:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٣:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٣:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٣:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٣:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٧:٢١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٢:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٧:١٣١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٢:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٢:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٩٠٠:٢٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢١:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢١:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢١:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:١٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٠:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٥:٣١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٠:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واربیده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای واربیده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واربیده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربیده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای واربیده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واربیده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربیده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای واربیده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای واربیده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربیده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای واربیده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای واربیده روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای واربیده روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای واربیده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربیده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای واربیده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربیده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربیده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای واربیده

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٢:٥٠١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٤٨١٣:١٢:٣٤١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٩:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٢:١٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٩:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٢:٠١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٩:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٠:٤٧١٣:١١:٤٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٩:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤١:٢٧١٣:١١:٢٧١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٩:١٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٢:٠٦١٣:١١:٠٩١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٠:٥١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٨:٤٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٠:٣٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٨:٣٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٠:١٤١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٨:٢١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٤:٤٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٨:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٩:٣٥١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٧:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٩:١٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢٧:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٦:٣٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٤٠٠:٢٧:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٧:١٧١٣:٠٨:٣٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٧:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٧:٥٦١٣:٠٨:١٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٤٣٠٠:٢٦:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٢٢٠٠:٢٦:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٩:١٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٠١٠٠:٢٦:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٧:١٣١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٤٠٠٠:٢٦:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:١٨٠٠:٢٥:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٦:٣١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٥٦٠٠:٢٥:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥١:٤٧١٣:٠٦:١٠١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٣٤٠٠:٢٥:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٢:٢٦١٣:٠٥:٤٨١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:١٢٠٠:٢٤:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٣:٠٥١٣:٠٥:٢٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:٥٠٠٠:٢٤:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٥:٠٦١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٢٨٠٠:٢٤:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٤:٢٢١٣:٠٤:٤٤١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٥:٠١١٣:٠٤:٢٣١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٤٤٠٠:٢٣:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٤:٠٢١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٢٢٠٠:٢٣:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٦:١٩١٣:٠٣:٤٠١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٠٠٠٠:٢٣:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٦:٥٨١٣:٠٣:١٩١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٢:٥١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٠٢:٥٨١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٥:١٦٢٣:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای واربیده روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای واربیده روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واربیده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربیده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واربیده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واربیده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واربیده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واربیده

روستای واربیده بر روی نقشه

روستای واربیده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واربیده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واربیده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واربیده
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای واربیده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واربیده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واربیده رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق واربیده
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ واربیده دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ واربیده دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق واربیده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق واربیده
زمان پخش اذان آنلاین به افق واربیده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق واربیده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق واربیده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واربیده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو