جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای واربیده

چشمه لنگان | فریدون شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز واربیده


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٤٥
اذان مغرب: ١٨:١٨:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٥٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واربیده (شهرستان فریدون شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای واربیده)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای واربیده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واربیده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردریك كینگ
خوشبختی، در به دست آوردن آنچه نداریم نیست، بلكه در یافتن چیزهایی‌ست كه داریم و از وجود آنها خرسندیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واربیده

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واربیده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربیده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای واربیده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربیده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان واربیده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٤:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٣:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٣:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٧:٢١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٢:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٧:١٣١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٢٠٠:٢١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٩٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢١:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٧:٠١١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٠:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٦:١٠١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٠:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٤:٣١١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٠:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٢:١٣١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٩:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٩:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٩:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٨:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واربیده

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای واربیده

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای واربیده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربیده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای واربیده

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٨:٣٥١٢:٢٢:٣٨١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٥:٣٨٢٣:٤٠:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٨:٠٣١٢:٢٢:٥٠١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:٣٣٢٣:٤٠:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٧:٢٩١٢:٢٣:٠١١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٢٨٢٣:٤١:١١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٦:٥٣١٢:٢٣:١٢١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٢٣٢٣:٤١:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٣:٢١١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:١٨٢٣:٤١:٣٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٥:٣٧١٢:٢٣:٣٠١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:١٣٢٣:٤١:٥٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٤:٥٦١٢:٢٣:٣٨١٧:٤٢:٤٢١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٢:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٤:١٤١٢:٢٣:٤٥١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٢:٠٢٢٣:٤٢:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٣:٣١١٢:٢٣:٥٢١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٢:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٥:٣١١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٢:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٢:٠٠١٢:٢٤:٠٢١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٤:٤٤٢٣:٤٢:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠١:١٢١٢:٢٤:٠٦١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٣٧٢٣:٤٢:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٠:٢٣١٢:٢٤:٠٩١٧:٤٨:١٩١٨:٠٦:٣١٢٣:٤٢:٥١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٢٣٠٦:٥٩:٣٣١٢:٢٤:١١١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٢٤٢٣:٤٢:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٤١١٢:٢٤:١٣١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:١٧٢٣:٤٣:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٥٢٠٦:٥٧:٤٨١٢:٢٤:١٤١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:١٠٢٣:٤٣:٠٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٦:٥٤١٢:٢٤:١٤١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:٠٢٢٣:٤٣:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٥:٥٨١٢:٢٤:١٣١٧:٥٢:٥٢١٨:١٠:٥٤٢٣:٤٣:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٥:٠٢١٢:٢٤:١١١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٤٦٢٣:٤٣:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٤:٠٤١٢:٢٤:٠٩١٧:٥٤:٤٠١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٣:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٣:٠٥١٢:٢٤:٠٦١٧:٥٥:٣٣١٨:١٣:٢٩٢٣:٤٣:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٢:٠٥١٢:٢٤:٠٢١٧:٥٦:٢٦١٨:١٤:٢٠٢٣:٤٣:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥١:٠٥١٢:٢٣:٥٨١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:١١٢٣:٤٣:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٠:٠٣١٢:٢٣:٥٣١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٠٢٢٣:٤٣:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٩:٠٠١٢:٢٣:٤٨١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٥٢٢٣:٤٢:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٧:٥٦١٢:٢٣:٤١١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:٤٢٢٣:٤٢:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٦:٥١١٢:٢٣:٣٤١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٣١٢٣:٤٢:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٥:٤٥١٢:٢٣:٢٧١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٢١٢٣:٤٢:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٤:٣٩١٢:٢٣:١٩١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:١٠٢٣:٤٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واربیده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربیده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای واربیده

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای واربیده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربیده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای واربیده

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٩:٠٠١٢:٢٣:٤٨١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٥٢٢٣:٤٢:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٧:٥٦١٢:٢٣:٤١١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:٤٢٢٣:٤٢:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٦:٥١١٢:٢٣:٣٤١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٣١٢٣:٤٢:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٥:٤٥١٢:٢٣:٢٧١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٢١٢٣:٤٢:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٤:٣٩١٢:٢٣:١٩١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:١٠٢٣:٤٢:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٣:٣١١٢:٢٣:١٠١٨:٠٣:١٦١٨:٢٠:٥٩٢٣:٤٢:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٢:٢٣١٢:٢٣:٠٠١٨:٠٤:٠٦١٨:٢١:٤٧٢٣:٤٢:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤١:١٤١٢:٢٢:٥٠١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:٣٥٢٣:٤٢:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٢:٤٠١٨:٠٥:٤٥١٨:٢٣:٢٣٢٣:٤٢:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٣٨:٥٣١٢:٢٢:٢٩١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:١٠٢٣:٤١:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٧:٤٢١٢:٢٢:١٧١٨:٠٧:٢١١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤١:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٣٦:٣٠١٢:٢٢:٠٥١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٤٥٢٣:٤١:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٥:١٧١٢:٢١:٥٣١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٦:٣١٢٣:٤١:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٤:٠٤١٢:٢١:٣٩١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٧:١٨٢٣:٤١:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢١:٢٦١٨:١٠:٣١١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٠:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣١:٣٥١٢:٢١:١٢١٨:١١:١٨١٨:٢٨:٥٠٢٣:٤٠:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:٢١١٢:٢٠:٥٨١٨:١٢:٠٤١٨:٢٩:٣٦٢٣:٤٠:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٩:٠٥١٢:٢٠:٤٣١٨:١٢:٥٠١٨:٣٠:٢١٢٣:٤٠:٠٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٧:٤٩١٢:٢٠:٢٨١٨:١٣:٣٦١٨:٣١:٠٦٢٣:٣٩:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٦:٣٣١٢:٢٠:١٢١٨:١٤:٢١١٨:٣١:٥١٢٣:٣٩:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٥:١٦١٢:١٩:٥٦١٨:١٥:٠٧١٨:٣٢:٣٦٢٣:٣٩:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٣:٥٩١٢:١٩:٤٠١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:٢١٢٣:٣٩:٠٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٢:٤٢١٢:١٩:٢٤١٨:١٦:٣٧١٨:٣٤:٠٥٢٣:٣٨:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢١:٢٤١٢:١٩:٠٧١٨:١٧:٢١١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٨:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٠:٠٦١٢:١٨:٥٠١٨:١٨:٠٦١٨:٣٥:٣٤٢٣:٣٨:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:١٨:٤٨١٢:١٨:٣٣١٨:١٨:٥٠١٨:٣٦:١٨٢٣:٣٧:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٧:٢٩١٢:١٨:١٦١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:٠٢٢٣:٣٧:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٦:١٠١٢:١٧:٥٩١٨:٢٠:١٨١٨:٣٧:٤٧٢٣:٣٧:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٤:٥٢١٢:١٧:٤١١٨:٢١:٠٢١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای واربیده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای واربیده روستای واربیده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای واربیده روستای واربیده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واربیده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربیده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واربیده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واربیده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واربیده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واربیده

روستای واربیده بر روی نقشه

روستای واربیده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واربیده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واربیده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واربیده
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای واربیده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واربیده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واربیده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واربیده رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق واربیده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق واربیده
زمان پخش اذان آنلاین به افق واربیده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق واربیده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق واربیده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق واربیده
افق شرعی امروز فردا واربیده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق واربیده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واربیده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو