جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

مارگون | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز واربمون دلی گردو


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٦

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای واربمون دلی گردو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای واربمون دلی گردو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واربمون دلی گردو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد براتیگان
خیلی خوبه كه صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی كه دوست شون داری، در حالی كه دیگه دوست شون هم نداری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واربمون دلی گردو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربمون دلی گردو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای واربمون دلی گردو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربمون دلی گردو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان واربمون دلی گردو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٤:١٦١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢١:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢١:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٠:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٣:١٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٣:١٢١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٩:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٩:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٨:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:١٤١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٨:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٨:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٧:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٧:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٧:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٥٥١٣:٠٢:٤١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠١٠٦:١١:١٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٧٠٠:١٧:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٧:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٦:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:١٠٠٠:١٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٣١٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واربمون دلی گردو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای واربمون دلی گردو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واربمون دلی گردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربمون دلی گردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای واربمون دلی گردو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واربمون دلی گردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای واربمون دلی گردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای واربمون دلی گردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربمون دلی گردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای واربمون دلی گردو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٦:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٠١٠٠:١٦:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٦:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٣:١٤٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٦:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٣:٢١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٦:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٦:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٦:٤٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٦:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٦:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٦:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٦:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٧:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٧:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٧:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٧:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٧:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٧:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٧:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠١:٥١١٣:٠٥:٥٦٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٧:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠١:٥١١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:١١٠٠:١٨:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٨:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٨:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٦:٤٦٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٩٠٠:١٨:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٦:٥٨٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٨:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٧:١١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٨:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٩:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٩:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٩:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واربمون دلی گردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای واربمون دلی گردو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واربمون دلی گردو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واربمون دلی گردو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واربمون دلی گردو

روستای واربمون دلی گردو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واربمون دلی گردو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق واربمون دلی گردو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واربمون دلی گردو دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ واربمون دلی گردو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق واربمون دلی گردو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق واربمون دلی گردو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واربمون دلی گردو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق واربمون دلی گردو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق واربمون دلی گردو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو