جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

مارگون | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز واربمون دلی گردو

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٣٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای واربمون دلی گردو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای واربمون دلی گردو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واربمون دلی گردو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جان‌ اف‌ كندی‌
هر برنامه، اقدام و مخاطرات و هزینه هایی در بر دارد، اما این مخاطرات و هزینه ها به مراتب از مخاطرات و هزینه های بلندمدت راحت نشستن و كاری نكردن كمتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واربمون دلی گردو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربمون دلی گردو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای واربمون دلی گردو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واربمون دلی گردو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان واربمون دلی گردو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٥:٢٧١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٣:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٥:١٤١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:٢٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٢:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢١:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٤١٠٠:٢١:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٤:١٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢١:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢١:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٠:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٠:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٣:٤١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٠:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٩:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٣:١٨١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٩:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٣:١٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٩:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٨:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٨:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١١٠٦:١٤:١٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:١٤٠٠:١٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٧:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤١٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واربمون دلی گردو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای واربمون دلی گردو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واربمون دلی گردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربمون دلی گردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای واربمون دلی گردو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واربمون دلی گردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واربمون دلی گردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای واربمون دلی گردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربمون دلی گردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واربمون دلی گردو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای واربمون دلی گردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واربمون دلی گردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای واربمون دلی گردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واربمون دلی گردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واربمون دلی گردو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:١٣٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٠:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٠:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٠:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢١:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢١:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢١:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٠٦٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٢:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٢:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٣٢١٣:١٠:٢٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٢:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٢:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٣:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:١١:٠١٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٣:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:١٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٣:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١١:٢٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٣:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:٢٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٤:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:١١:٣٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٤:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:١٧١٣:١١:٤٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٤:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٤٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٤:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٢٠١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٥:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١١:٥٣١٣:١٢:٠٩٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٥:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١٢:١٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٣:٠٠١٣:١٢:٢٢٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٥:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٣٤١٣:١٢:٢٧٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:٠٨١٣:١٢:٣٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١٢:٣٧٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٦:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٥:١٩١٣:١٢:٤١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٦:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٥٥١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٦:٤١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٦:٣١١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای واربمون دلی گردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای واربمون دلی گردو روستای واربمون دلی گردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واربمون دلی گردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واربمون دلی گردو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واربمون دلی گردو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واربمون دلی گردو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واربمون دلی گردو

روستای واربمون دلی گردو بر روی نقشه

روستای واربمون دلی گردو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واربمون دلی گردو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای واربمون دلی گردو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق واربمون دلی گردو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق واربمون دلی گردو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ واربمون دلی گردو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق واربمون دلی گردو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق واربمون دلی گردو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ واربمون دلی گردو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق واربمون دلی گردو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ واربمون دلی گردو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واربمون دلی گردو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو