جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای واراحمدرون

مارگون | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز واراحمدرون


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٥
نیمه شب: ٢٣:١٩:٣٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واراحمدرون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای واراحمدرون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای واراحمدرون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اورسون سوت ماردن
همه ی كسانی كه به كامیابی های بزرگی دست یافته اند، هدفهای بزرگی نیز در سر می پرورده و نگاه خویش را به سوی هدفی كه والاتر از همه بوده است، متمركز كرده بودند؛ هدفی كه در آغاز، دست نیافتنی به نظر می رسیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واراحمدرون

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واراحمدرون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واراحمدرون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واراحمدرون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان واراحمدرون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢١:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٤:٢١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٠:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٣١١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٣:٢١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٨:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٣:١٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٣:١١١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣٥٠٠:١٨:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:٣٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٠:١٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٠٠٠:١٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٧:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٣:١٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١٦٠٠:١٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٣:١٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٩٠٠:١٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٧:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واراحمدرون

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای واراحمدرون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واراحمدرون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واراحمدرون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای واراحمدرون

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واراحمدرون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واراحمدرون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای واراحمدرون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واراحمدرون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٥:١٣١١:٥٩:١٤١٨:٠٢:٤٧١٨:١٩:٥٥٢٣:١٩:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٥:٤٨١١:٥٨:٥٣١٨:٠١:٢٩١٨:١٨:٣٧٢٣:١٩:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٦:٢٤١١:٥٨:٣٢١٨:٠٠:١٢١٨:١٧:٢٠٢٣:١٨:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٧:٠٠١١:٥٨:١٢١٧:٥٨:٥٥١٨:١٦:٠٣٢٣:١٨:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٧:٣٦١١:٥٧:٥١١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٤٦٢٣:١٨:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٨:١٢١١:٥٧:٣١١٧:٥٦:٢١١٨:١٣:٢٩٢٣:١٨:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٨:٤٩١١:٥٧:١١١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:١٣٢٣:١٧:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٥:٥٩:٢٥١١:٥٦:٥١١٧:٥٣:٤٩١٨:١٠:٥٧٢٣:١٧:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٠:٠٢١١:٥٦:٣٢١٧:٥٢:٣٣١٨:٠٩:٤١٢٣:١٧:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٠:٣٩١١:٥٦:١٢١٧:٥١:١٧١٨:٠٨:٢٦٢٣:١٦:٤٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠١:١٧١١:٥٥:٥٣١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٧:١١٢٣:١٦:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:٥٤١١:٥٥:٣٥١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٦:١٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٢:٣٢١١:٥٥:١٦١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٤:٤٣٢٣:١٥:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٣:١٠١١:٥٤:٥٨١٧:٤٦:١٩١٨:٠٣:٣٠٢٣:١٥:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٣:٤٨١١:٥٤:٤١١٧:٤٥:٠٦١٨:٠٢:١٧٢٣:١٥:١٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٤:٢٧١١:٥٤:٢٣١٧:٤٣:٥٣١٨:٠١:٠٥٢٣:١٤:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٥:٠٦١١:٥٤:٠٧١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٥٣٢٣:١٤:٤١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٥:٤٥١١:٥٣:٥٠١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٤:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٣:٣٤١٧:٤٠:١٧١٧:٥٧:٣٢٢٣:١٤:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٧:٠٥١١:٥٣:١٩١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٦:٢٢٢٣:١٣:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٧:٤٥١١:٥٣:٠٤١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٥:١٣٢٣:١٣:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٨:٢٦١١:٥٢:٤٩١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٠٥٢٣:١٣:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٠٩:٠٧١١:٥٢:٣٦١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٣:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٢:٢٢١٧:٣٤:٣١١٧:٥١:٥١٢٣:١٢:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٠:٣٠١١:٥٢:٠٩١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٠:٤٥٢٣:١٢:٣٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١١:١٢١١:٥١:٥٧١٧:٣٢:١٧١٧:٤٩:٤٠٢٣:١٢:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١١:٥٤١١:٥١:٤٦١٧:٣١:١٢١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٢:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٢:٣٧١١:٥١:٣٥١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٧:٣٣٢٣:١١:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٢١١١:٥١:٢٥١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٦:٣٠٢٣:١١:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٤:٠٤١١:٥١:١٥١٧:٢٨:٠١١٧:٤٥:٢٩٢٣:١١:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واراحمدرون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واراحمدرون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای واراحمدرون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واراحمدرون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واراحمدرون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واراحمدرون

روستای واراحمدرون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واراحمدرون
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای واراحمدرون + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای واراحمدرون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واراحمدرون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق واراحمدرون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق واراحمدرون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق واراحمدرون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق واراحمدرون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق واراحمدرون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واراحمدرون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق واراحمدرون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق واراحمدرون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو