جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای واراحمدرون

مارگون | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز واراحمدرون


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢١:٣٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای واراحمدرون (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای واراحمدرون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای واراحمدرون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
فضیلت علم از فضیلت عبادت، بالاتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای واراحمدرون

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای واراحمدرون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای واراحمدرون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای واراحمدرون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان واراحمدرون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢١:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢١:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٤:٢١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢١:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٠:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٣١١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٣:٢١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٩:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٨:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٣:١٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٥:١١١٣:٠٣:١١١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٤١١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣٥٠٠:١٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١١:٣٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٠:١٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٠٠٠:١٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٧:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٣:١٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١٦٠٠:١٧:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٣:١٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٧:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٩٠٠:١٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان واراحمدرون

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای واراحمدرون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای واراحمدرون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واراحمدرون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای واراحمدرون

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای واراحمدرون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واراحمدرون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای واراحمدرون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای واراحمدرون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٠:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٩:١٩٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢١:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢١:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢١:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢١:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٢:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٠:٢١٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٢:١٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٣٣٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٢:٣٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٢:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٠:٥٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٣:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:١١:٠٧٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٣:١٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٧:٥١١٣:١١:١٨٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٣:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:٢٨٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:١١:٣٨٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٤:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:٤٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٤:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٤٥١٣:١١:٥٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٤:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٠:١٦١٣:١٢:٠٥٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٤:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٠:٤٦١٣:١٢:١٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٥:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١١:١٨١٣:١٢:٢١٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٥:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٥٠١٣:١٢:٢٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:٢٣١٣:١٢:٣٦٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٢:٥٦١٣:١٢:٤٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٣:٣٠١٣:١٢:٤٨٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٤:٠٤١٣:١٢:٥٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٦:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:٣٩١٣:١٢:٥٨٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٦:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٠٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٦:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٥:٤٩١٣:١٣:٠٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٦:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٧:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٠١١٣:١٣:١٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٧:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای واراحمدرون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون روستای واراحمدرون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای واراحمدرون روستای واراحمدرون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای واراحمدرون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای واراحمدرون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای واراحمدرون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای واراحمدرون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای واراحمدرون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای واراحمدرون

روستای واراحمدرون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای واراحمدرون
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای واراحمدرون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای واراحمدرون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای واراحمدرون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای واراحمدرون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا واراحمدرون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق واراحمدرون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق واراحمدرون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق واراحمدرون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق واراحمدرون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ واراحمدرون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق واراحمدرون
افق شرعی امروز فردا واراحمدرون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای واراحمدرون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو